Skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybrany na XVII Zjeździe w dniu 11 czerwca 2016 r.


Prezes Zarządu    – Jerzy Smoliński

Zastępca               – Irena  Łukaszewska

                               – Tadeusz  Gnoiński

Sekretarz              – Krystyna  Zawadka

Skarbnik               – Edwarda  Rutkowska

————————————————————–

Członkowie :          – Anna  Jackowska

                                – Zdzisław  Jałocha

                                 – Andrzej  Jaworski

                                 – Stanisław  Kaczmarek

                                 – Roman  Kisieliński

                                 – Stanisław  Majszyk

                                – Monika  Pszkit

                                – ……..  ………

—————————————————–

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:    – Ryszard  Reszczyk

Członkowie:            – Teresa  Małysz

                                   – Jarosław  Gujski

                                   – Irena Kondracka