Skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybrany na XVII Zjeździe w dniu 11 czerwca 2016 r.


Prezes Zarządu    – Jerzy Smoliński

Zastępca              –  Irena  Łukaszewska

Sekretarz             – Krystyna  Zawadka

Skarbnik              – Edwarda  Rutkowska

Członkowie :        – Tadeusz  Gnoiński

                                 – Anna  Jackowska

                                 – Andrzej  Jaworski

                                 – Stanisław  Kaczmarek

                                 – Roman  Kisieliński

                                 – Stanisław  Majszyk

                                – Zbigniew  Piłatkowski

                                 – Monika  Pszkit

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:    – Ryszard  Reszczyk

Członkowie:            – Teresa  Małysz

                                   – Jarosław  Gujski

                                   – Irena Kondracka