Skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybrany na XVII Zjeździe w dniu 25 września 2021 r.

Prezes Zarządu     –  Irena  Łukaszewska

   Zastępcy              – Tadeusz  Gnoiński

                                 – Stanisław Kaczmarek

  Sekretarz              – Agnieszka Bazydło

  Skarbnik               – Edwarda  Rutkowska


Członkowie:

Alicja Cichoń
Agnieszka Gańko
Jarosław Gujski
Andrzej Jaworski
Stanisław Majszyk
Monika Pszkit
Marek Rutkowski
Jerzy SmolińskiKomisja Rewizyjna:

Ryszard Reszczyk
Wanda Jedlińska
Jan Michalik

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybrany na XVII Zjeździe w dniu 11 czerwca 2016 r.

Prezes Zarządu    – Jerzy Smoliński

         Zastępca               – Irena  Łukaszewska

                                      – Tadeusz  Gnoiński

Sekretarz              – Krystyna  Zawadka

    Skarbnik               – Edwarda  Rutkowska

————————————————————–

Członkowie :          – Anna  Jackowska

                                – Zdzisław  Jałocha

                                 – Andrzej  Jaworski

                                       – Stanisław  Kaczmarek

                                 – Roman  Kisieliński

                                 – Stanisław  Majszyk

                          – Monika  Pszkit

               —————————————————–

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:    – Ryszard  Reszczyk

Członkowie:            – Teresa  Małysz

                                        – Jarosław  Gujski

                                          – Irena Kondracka