Nowy rok szkolny
2019/20

2 września spotkaliśmy się w Zespole Szkół imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Ucieszył nas widok sali gimnastycznej wypełnionej przede wszystkim tegorocznymi pierwszoroczniakami, ale i na krzesłach nauczycielskich zobaczyliśmy wiele nowych twarzy. Pani dyrektor Agnieszka Gańko powitała wszystkich serdecznie. Wprowadzono sztandar szkoły i następnie pani dyrektor opowiedziała o przygotowaniach szkoły do pracy w nowym roku szkolnym.

Potem głos zabierali goście. Pan wójt gminy Siennica Stanisław Duszczyk poinformował zebranych o tym, że pani dyrektor rozpoczyna właśnie swoją pięcioletnią kadencję na tym stanowisku, życzył sukcesów szkole pod jej kierownictwem. Pan Zenon Jurkowski przewodniczący Rady Gminy powiedział również wiele ciepłych słów o naszej szkole i życzył uczniom i kadrze pedagogicznej wiele zadowolenia ze swojej pracy. Natomiast Tadeusz Gnoiński reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w swoim wystąpieniu podkreślił, że więzi zawiązywane w latach szkolnych są bardzo trwałe, czego przykładem jest właśnie działalność naszego stowarzyszenia, zauważył też, że równie ważne jak nauka i realizacja programów dydaktycznych poszczególnych klas jest dla młodzieży przebywanie w swoim gronie, przeżywanie wspólnych imprez poza lekcjami, zachęcał również do odwiedzin szkolnego muzeum, gdyż jest przekonany o konieczności szerzenia wiedzy historycznej w lokalnym środowisku. Na koniec swojego wystąpienia Tadeusz Gnoiński wręczył pani dyrektor bukiet kolorowych kwiatów i życzył całej społeczności szkolnej właśnie tak ciekawego i kolorowego roku szkolnego.

Bardzo ładną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym znalazły się także akcenty nawiązujące do rocznicy wybuchu II wojny światowej, a oprócz uczniów wystąpiła w piosence jedna z absolwentek, której towarzyszyły dwie panie profesorki. Ta rzadko spotykana sytuacja, podkreśliła tylko ciepłe relacje uczniów z nauczycielami panujące w naszej szkole.

Ostatnią częścią uroczystości, jak zwykle, były spotkania uczniów z wychowawcami klas, które odbyły się w izbach lekcyjnych.

Tadeusz Gnoiński

28 czerwca pożegnaliśmy na siennickim cmentarzu zmarłego naszego kolegę Stanisława Matoska. Wiadomość o jego śmierci spadła nagle i bardzo nas zaskoczyła. Przecież jeszcze w kwietniu widzieliśmy się na spotkaniu Stowarzyszenia, omawialiśmy plany dotyczące naszego wydawnictwa zjazdowego, w maju był w Siennicy na spotkaniu z miłośnikami historii. Nawet nie przemknęła nam przez głowy myśl, że to mogą być ostatnie z Nim spotkania. A jednak…

Stanisław Matosek urodził się w Łękawicy, tu rozpoczął swoją edukację, która w efekcie zaprowadziła Go na międzynarodowe salony dyplomatyczne. Szkołę powszechną ukończył w Siennicy i został uczniem naszego Liceum Pedagogicznego. Już wówczas zaczął interesować się sprawami międzynarodowymi i językami obcymi (po latach władał biegle rosyjskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim). Niestety, nie został absolwentem naszej szkoły, gdyż, jak wiemy, liceum zostało przeniesione do Gostynina. W tej sytuacji Stanisław Matosek podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, gdzie w 1952 r. zdał maturę. W 1956 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, na wydziale dyplomatyczno-konsularnym i rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 1961 r. wyjechał na placówkę do Paryża. Świat się przed nim otworzył. Pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu, był ambasadorem w Syrii, Jordanii, Belgii oraz przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli.

Podczas uroczystości pogrzebowej Zmarłego w imieniu licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich pożegnał prezes Jerzy Smoliński przypominając Jego sylwetkę podkreślając skromność która Go cechowała, szacunek i życzliwość dla innych ludzi bez względu na ich poglądy, no i miłość do rodzinnej siennickiej ziemi.

T.G.

 

Z przykrością zawiadamiamy,
że odszedł od nas wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

Kolega Stanisław Matosek.

Pochowanie odbędzie się 28 czerwca 2019r. o godz. 12.30 na cmentarzu w Siennicy.

Spotkanie
22 czerwca 2019r.

Jak co roku, członkowie Stowarzyszenia spotkali się w szkolnym ogrodzie przy grillu, by pokrótce podsumować pierwsze półrocze. Wszystkich przybyłych powitała koleżanka Irena Łukaszewska, zaznaczając, że kolejna kadencja zbliża się ku końcowi. Była też okazja na złożenie życzeń i wyśpiewanie „Sto lat” dla Pani Wandy i Pana Jana z okazji imienin.    Krótki film z rozpoczęcia spotkania.

Kilka kwestii informacyjnych, wystąpienie Pani Dyrektor ZS Agnieszki Gańko i przyszedł czas na towarzyskie rozmowy, w których zawsze aktualizujemy swoją wiedzę o szkole, znajomych, powiecie itd. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy…

Monika Pszkit

 

Słowem Niepodległa

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Polskie Radio 24 emituje w każdą niedzielę audycję pod hasłem „Słowem Niepodległa”. W tym cyklu przedstawiane są różne miejscowości i ich dzieje ze szczególnym uwzględnieniem okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Szukając  śladów i bohaterów naszej niepodległości redaktor Michał Walczyk wraz z ekipą trafił do naszej szkoły. 12 maja 2019 r. w Siennickim Muzeum Szkolnym, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: kustosz muzeum Tadeusz Gnoiński, pani dyrektor Agnieszka Gańko, były dyrektor naszej szkoły, historyk i przewodnik turystyczny Stanisław Czajka oraz pani Monika Pszkit z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy mieli okazję przedstawić radiosłuchaczom historię Siennicy i jej sławnej szkoły. Pani dyrektor skorzystała też z okazji, by powiedzieć kilka zdań o dniu dzisiejszym szkoły i planach na następne lata.

Jak wiemy, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy to jedna z najstarszych szkół na Mazowszu. Od 1866 r. aż do 1994 r. kształcono tu (z niewielkimi przerwami) przyszłych nauczycieli. Znajdujące się w muzeum pamiątki przypominają m.in. to, jak w okresie rosyjskiej szkoły nasi uczniowie przeciwstawiali się rusyfikacji, jak działając w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowywali się do walki o niepodległość Ojczyzny i jak czynnie włączyli się do niej gdy nadeszła ta chwila w listopadzie 1918 r. W audycji Polskiego Radia 24 zebrani opowiadali o tych wydarzeniach, przedstawiali sylwetki wybitnych profesorów i absolwentów naszej szkoły.

Audycja posłużyła również temu, by zachęcić słuchających do odwiedzania naszego muzeum, gdyż jest ono wizytówką oświaty powiatowej i pokazuje szkołę polską na przestrzeni czasu, ale też temu, by zachęcić młodzież kończącą w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja do wstępowania w mury naszej siennickiej szkoły średniej mającej tak długą i piękną historię.

Wszyscy, którzy chcieliby zapoznać się z audycją, lub posłuchać jej ponownie powinni ją znaleźć pod poniższym adresem w Internecie:

https://polskieradio24.pl/130/6498/Artykul/2307644,Szkola-im-Hipolity-i-Kazimierza-Gnoinskich-w-Siennicy-Jakie-skarby-kryje

Spotkanie Wielkanocne
13 kwietnia 2019r.

Zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich złożyli wzajemnie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych i podzielili się jajkiem.
Następnie wysłuchali informacji Prezesa Mińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego kol. Stanisława Mejszutowicza o akcji strajkowej w szkołach powiatu mińskiego oraz wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w oświacie.  Kierując się troską o stan polskich szkół jednogłośnie popieramy strajkujących nauczycieli. Byt materialny pracowników oświaty, w tym szczególnie nauczycieli jest ciągle na niskim poziomie. Uważamy, że zasługują oni na poważne traktowanie przez władze państwowe i samorządowe.  Pozycja każdego kraju na arenie międzynarodowej jest zależna od poziomu wykształcenia i wychowania społeczeństwa. W pełni solidaryzujemy się więc z nauczycielami, którzy podjęli trudną walkę o poprawę sytuacji w naszej oświacie.

Liczymy na pełne zrozumienie z Państwa strony.

       Powyższy tekst został wysłany do wszystkich władz samorządowych w gminach i miastach powiatu mińskiego.

Omówiono też istotne sprawy związane z bieżącą działalnością stowarzyszenia. 

Dzień Patronów Szkoły
7 marca 2019 r.

 

7 marca w Zespole Szkół im Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy zorganizowano doroczną uroczystość z okazji Dnia Patronów Szkoły. Tym razem program przygotowali uczniowie z kl. III gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Jaroń i przy współudziale p. Jakuba Maguzy, który zadbał o oprawę muzyczną uroczystości. Po powitaniu zebranych przez p. dyr. Agnieszkę Gańko i wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program.

 

Bardzo starannie wybrali i przedstawili obrazki z historii szkoły ilustrując je slajdami, scharakteryzowali także sylwetki dyr. Kazimierza Gnoińskiego i jego małżonki. Całość wypadła okazale, co zauważyli i za  co dziękowali zabierający głos goście: pan wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk i w imieniu naszego stowarzyszenia Tadeusz Gnoiński.

 

oprac. Tadeusz Gnoiński 

15 grudnia 2018:

Spotkanie wigilijne Zarządu i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Jerzy Smoliński po czym nastąpił moment wzajemnego składania życzeń.
W spotkaniu udział wzięli i głos zabrali: Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski, prof. Ryszard Rosa, p.o. Dyrektora ZS Agnieszka Gańko oraz byli dyrektorzy szkoły Zbigniew Piłatkowski i Stanisław Czajka.
Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw oraz wspólnego kolędowania przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy.
 
Monika Pszkit
 
 
 

 

29 września odbyło się spotkania zarządu naszego stowarzyszenia w rozszerzonym składzie o zaproszonych gości.

Na wstępie prezes Jerzy Smoliński zebrał serdeczne gratulacje za przyznany mu przez władze samorządowe gminy tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica za zasługi dla rozwoju oświaty w gminie.

Następnie omówiono stan przygotowań wydawnictwa zjazdowego. Tadeusz Gnoiński apelował o nadsyłanie wspomnień z lat szkolnych  przez absolwentów Liceum Pedagogicznego.

W następnym punkcie zebrania ustosunkowano się do propozycji graficznych nadesłanych na ogłoszony konkurs na logo naszego stowarzyszenia. Pani Monika Pszkit przedstawiła i omówiła nadesłane prace, które jednak zdaniem zebranych nie do końca spełniały oczekiwania. Postanowiono przedłużyć czas trwania konkursu.

Ryszard Reszczyk opowiedział o kolejnych spotkaniach, które organizowane są przez absolwentów jego rocznika. Ostatnie, niestety, spowodowane było śmiercią i pogrzebem jednego z kolegów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski omówił organizację nowego roku szkolnego. Dużą zmianą okazuje się użyczenie części pomieszczeń szkolnych szkole podstawowej.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wiceprezes stowarzyszenia Irena Łukaszewska apelując o rozpoczęcie poszukiwania pieniędzy mających wspomóc organizację planowanego w 2020 r. zjazdu koleżeńskiego. Sponsorzy są mile widziani.

Ustalono termin kolejnego zebrania.   Odbędzie się ono 15 grudnia o godz. 10.tej.

 

   

 

 

27 września w urzędzie gminy w Siennicy odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica naszemu prezesowi               dr Jerzemu Smolińskiemu.

Uroczystość poprowadził przewodniczący rady gminy Zenon Jurkowski, który stwierdził, że nadanie tego tytułu jest wyrazem najwyższego uznania gminnej władzy samorządowej za wieloletnie osobiste zaangażowanie Jerzego Smolińskiego dla rozwoju oświaty w gminie Siennica. Po odebraniu dokumentu i stosownych gratulacji od licznie zebranych świadków ceremonii, głos zabrał jubilat. Jerzy Smoliński dziękując radnym za uhonorowanie stwierdził, że Siennica jest miejscem, w którym otrzymał wszystko to co pomogło mu w całym dorosłym życiu. Było to, po pierwsze, rodzinne wychowanie, a po drugie wartości, które przekazali nauczyciele siennickich szkół, najpierw podstawowej, a potem liceum pedagogicznego. Wartości te były drogowskazem w jego pracy nauczycielskiej w gminie Siennica i w powiecie mińskim, ale także i potem gdy pracował już na innych stanowiskach. Przypomnijmy, że dr nauk prawnych Jerzy Smoliński piastował wiele odpowiedzialnych państwowych funkcji. Był m.in. dyrektorem szkół na terenie powiatu mińsko-mazowieckiego w Grzebowilku i Kałuszynie, przewodniczącym MPRN w Mińsku Mazowieckim, wicedyrektorem i następnie dyrektorem Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polski w Moskwie, Konsulem Generalnym Polski w Sankt Petersburgu. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, no i oczywiście prezesa naszego Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Po zakończeniu uroczystości w gminie była okazja wypić herbatkę i spróbować wspaniałych wypieków w mniejszym już gronie, najbliższej rodziny, animatorów wyróżnienia i kolegów z lat szkolnych w gościnnych murach szkoły podstawowej w Siennicy. Znalazł się czas na wspomnienia i wspólne śpiewy.

 

Gratulujemy prezesowi otrzymanego wyróżnienia, życzymy wielu kolejnych sukcesów i wiele, wiele zdrowia.

 

 

Pożegnanie Śp Prof. Wandy Mirowskiej

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Śp Wandę Mirowską, naszą Drogą Profesor  wychowania fizycznego w latach sześćdziesiątych w Liceum Pedagogicznym w Siennicy. Pogrzeb odbył się 12 maja 2018 r. w Mińsku Mazowieckim.

Rok wcześniej, w maju 2017 r., Pani Wanda Mirowska zaszczyciła nas swoją obecnością na jubileuszowym spotkaniu maturzystów z 1967 roku, które odbyło się w Zespole Szkół w Siennicy z okazji 50-lecia ukończenia przez nas Liceum Pedagogicznego.

Było nam ogromnie miło, że Pani Profesor, Gość Honorowy spotkania – z wielką
serdecznością i właściwym Jej poczuciem humoru uczestniczyła aktywnie w naszym
Jubileuszu,  przenosząc się wspólnie z nami na kilka godzin w piękne dla nas czasy młodości
i wspominając razem dawne lata w siennickiej szkole.

Pani Profesor była znakomitym  Pedagogiem, dbającym o naszą kondycję fizyczną, a także wielkim Autorytetem i Przyjacielem.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

                      Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Siennicy z lat sześćdziesiątych   oraz  Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich

 

Jubileusz 50-lecia matur w Siennicy w maju 2017 r. zaszczyciły swą obecnością Prof. Wanda Mirowska (przemawia), Prof. Maria Urbanowicz i Prof. Elżbieta Sawic.

Maturzyści Liceum Pedagogicznego z 1967 r. i zaproszeni Goście. Wśród Gości Honorowych Prof. Wanda Mirowska, Prof. Elżbieta Sawic i Prof. Maria Urbanowicz.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

 

3 września, w poniedziałek, odbyło się tegoroczne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

W uroczystości uczestniczyli Irena Łukaszewska i Tadeusz Gnoiński, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Irena Łukaszewska w imieniu całego zarządu stowarzyszenia, a w szczególności w imieniu prezesa Jerzego Smolińskiego, życzyła młodzieży i kadrze pedagogicznej wielu sukcesów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski poinformował zebranych o organizacji pracy w szkole i obowiązującym kalendarzu. Uczniowie z największym zainteresowaniem jednak wysłuchali informacji o przydzielonych klasom wychowawcach oraz o przydziale godzin dydaktycznych poszczególnym nauczycielom. Największą zmianą w pracy szkoły w porównaniu do roku ubiegłego będzie obecność w niej 6 oddziałów Szkoły Podstawowej w Siennicy (klasy a i b: VI, VII i VIII). Będzie ona dysponować salami dydaktycznymi na piętrze, ale też będzie, oczywiście, korzystać z innych pomieszczeń jak stołówka, szatnia, sala gimnastyczna, boiska czy też pracownie komputerowe.

 

 

1  marca 1018 r. zmarł nasz Kolega JAN BRODA

– absolwent siennickiego Liceum Pedagogicznego, wieloletni dyrektor szkół w Cegłowie.

Liceum Pedagogiczne w Siennicy ukończył w 1960 r. i rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. W 1972 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cegłowie i trwał na tym stanowisku do września 2004 r. kierując w ostatnim okresie Zespołem Szkolnym, w którego skład wchodziły: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zasłużył na serdeczną pamięć mieszkańców Cegłowa jako energiczny i dobry gospodarz powierzonej mu instytucji. Znajdujące się wokół szkoły boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej oraz estetyczny wgląd i piękne zagospodarowanie terenu szkoły, a także prestiż i uznanie jakim się cieszyła cegłowska placówka z powodu sukcesów swoich wychowanków na różnych polach to jego zasługa.

 

 

                                                                             

Był aktywnym działaczem społecznym, wielokrotnie sprawował mandat radnego gminnego i powiatowego, a także piastował różne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też bardzo aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Jana Brodę w Imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich serdecznie i z głębokim smutkiem pożegnał prezes Jerzy Smoliński.

Pogrzeb odbył się 5 marca, pochowany został na cmentarzu w Cegłowie.