29 września odbyło się spotkania zarządu naszego stowarzyszenia w rozszerzonym składzie o zaproszonych gości.

Na wstępie prezes Jerzy Smoliński zebrał serdeczne gratulacje za przyznany mu przez władze samorządowe gminy tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica za zasługi dla rozwoju oświaty w gminie.

Następnie omówiono stan przygotowań wydawnictwa zjazdowego. Tadeusz Gnoiński apelował o nadsyłanie wspomnień z lat szkolnych  przez absolwentów Liceum Pedagogicznego.

W następnym punkcie zebrania ustosunkowano się do propozycji graficznych nadesłanych na ogłoszony konkurs na logo naszego stowarzyszenia. Pani Monika Pszkit przedstawiła i omówiła nadesłane prace, które jednak zdaniem zebranych nie do końca spełniały oczekiwania. Postanowiono przedłużyć czas trwania konkursu.

Ryszard Reszczyk opowiedział o kolejnych spotkaniach, które organizowane są przez absolwentów jego rocznika. Ostatnie, niestety, spowodowane było śmiercią i pogrzebem jednego z kolegów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski omówił organizację nowego roku szkolnego. Dużą zmianą okazuje się użyczenie części pomieszczeń szkolnych szkole podstawowej.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wiceprezes stowarzyszenia Irena Łukaszewska apelując o rozpoczęcie poszukiwania pieniędzy mających wspomóc organizację planowanego w 2020 r. zjazdu koleżeńskiego. Sponsorzy są mile widziani.

Ustalono termin kolejnego zebrania.   Odbędzie się ono 15 grudnia o godz. 10.tej.

 

   

 

 

27 września w urzędzie gminy w Siennicy odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica naszemu prezesowi               dr Jerzemu Smolińskiemu.

Uroczystość poprowadził przewodniczący rady gminy Zenon Jurkowski, który stwierdził, że nadanie tego tytułu jest wyrazem najwyższego uznania gminnej władzy samorządowej za wieloletnie osobiste zaangażowanie Jerzego Smolińskiego dla rozwoju oświaty w gminie Siennica. Po odebraniu dokumentu i stosownych gratulacji od licznie zebranych świadków ceremonii, głos zabrał jubilat. Jerzy Smoliński dziękując radnym za uhonorowanie stwierdził, że Siennica jest miejscem, w którym otrzymał wszystko to co pomogło mu w całym dorosłym życiu. Było to, po pierwsze, rodzinne wychowanie, a po drugie wartości, które przekazali nauczyciele siennickich szkół, najpierw podstawowej, a potem liceum pedagogicznego. Wartości te były drogowskazem w jego pracy nauczycielskiej w gminie Siennica i w powiecie mińskim, ale także i potem gdy pracował już na innych stanowiskach. Przypomnijmy, że dr nauk prawnych Jerzy Smoliński piastował wiele odpowiedzialnych państwowych funkcji. Był m.in. dyrektorem szkół na terenie powiatu mińsko-mazowieckiego w Grzebowilku i Kałuszynie, przewodniczącym MPRN w Mińsku Mazowieckim, wicedyrektorem i następnie dyrektorem Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polski w Moskwie, Konsulem Generalnym Polski w Sankt Petersburgu. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, no i oczywiście prezesa naszego Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Po zakończeniu uroczystości w gminie była okazja wypić herbatkę i spróbować wspaniałych wypieków w mniejszym już gronie, najbliższej rodziny, animatorów wyróżnienia i kolegów z lat szkolnych w gościnnych murach szkoły podstawowej w Siennicy. Znalazł się czas na wspomnienia i wspólne śpiewy.

 

Gratulujemy prezesowi otrzymanego wyróżnienia, życzymy wielu kolejnych sukcesów i wiele, wiele zdrowia.

 

 

Pożegnanie Śp Prof. Wandy Mirowskiej

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Śp Wandę Mirowską, naszą Drogą Profesor  wychowania fizycznego w latach sześćdziesiątych w Liceum Pedagogicznym w Siennicy. Pogrzeb odbył się 12 maja 2018 r. w Mińsku Mazowieckim.

Rok wcześniej, w maju 2017 r., Pani Wanda Mirowska zaszczyciła nas swoją obecnością na jubileuszowym spotkaniu maturzystów z 1967 roku, które odbyło się w Zespole Szkół w Siennicy z okazji 50-lecia ukończenia przez nas Liceum Pedagogicznego.

Było nam ogromnie miło, że Pani Profesor, Gość Honorowy spotkania – z wielką
serdecznością i właściwym Jej poczuciem humoru uczestniczyła aktywnie w naszym
Jubileuszu,  przenosząc się wspólnie z nami na kilka godzin w piękne dla nas czasy młodości
i wspominając razem dawne lata w siennickiej szkole.

Pani Profesor była znakomitym  Pedagogiem, dbającym o naszą kondycję fizyczną, a także wielkim Autorytetem i Przyjacielem.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

                      Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Siennicy z lat sześćdziesiątych   oraz  Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich

 

Jubileusz 50-lecia matur w Siennicy w maju 2017 r. zaszczyciły swą obecnością Prof. Wanda Mirowska (przemawia), Prof. Maria Urbanowicz i Prof. Elżbieta Sawic.

Maturzyści Liceum Pedagogicznego z 1967 r. i zaproszeni Goście. Wśród Gości Honorowych Prof. Wanda Mirowska, Prof. Elżbieta Sawic i Prof. Maria Urbanowicz.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

 

3 września, w poniedziałek, odbyło się tegoroczne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

W uroczystości uczestniczyli Irena Łukaszewska i Tadeusz Gnoiński, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Irena Łukaszewska w imieniu całego zarządu stowarzyszenia, a w szczególności w imieniu prezesa Jerzego Smolińskiego, życzyła młodzieży i kadrze pedagogicznej wielu sukcesów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski poinformował zebranych o organizacji pracy w szkole i obowiązującym kalendarzu. Uczniowie z największym zainteresowaniem jednak wysłuchali informacji o przydzielonych klasom wychowawcach oraz o przydziale godzin dydaktycznych poszczególnym nauczycielom. Największą zmianą w pracy szkoły w porównaniu do roku ubiegłego będzie obecność w niej 6 oddziałów Szkoły Podstawowej w Siennicy (klasy a i b: VI, VII i VIII). Będzie ona dysponować salami dydaktycznymi na piętrze, ale też będzie, oczywiście, korzystać z innych pomieszczeń jak stołówka, szatnia, sala gimnastyczna, boiska czy też pracownie komputerowe.

 

1  marca 1018 r. zmarł nasz Kolega JAN BRODA

– absolwent siennickiego Liceum Pedagogicznego, wieloletni dyrektor szkół w Cegłowie.

Liceum Pedagogiczne w Siennicy ukończył w 1960 r. i rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. W 1972 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cegłowie i trwał na tym stanowisku do września 2004 r. kierując w ostatnim okresie Zespołem Szkolnym, w którego skład wchodziły: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zasłużył na serdeczną pamięć mieszkańców Cegłowa jako energiczny i dobry gospodarz powierzonej mu instytucji. Znajdujące się wokół szkoły boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej oraz estetyczny wgląd i piękne zagospodarowanie terenu szkoły, a także prestiż i uznanie jakim się cieszyła cegłowska placówka z powodu sukcesów swoich wychowanków na różnych polach to jego zasługa.

 

 

                                                                             

Był aktywnym działaczem społecznym, wielokrotnie sprawował mandat radnego gminnego i powiatowego, a także piastował różne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też bardzo aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Jana Brodę w Imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich serdecznie i z głębokim smutkiem pożegnał prezes Jerzy Smoliński.

Pogrzeb odbył się 5 marca, pochowany został na cmentarzu w Cegłowie.