Zobacz galerię zdjęć

 

  XIX Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

     

       Piękny architektonicznie i jakże bliski nam, absolwentom, gmach siennickiej szkoły znów zatętnił życiem i wspomnieniami sprzed ponad pół wieku! W sobotę 8 czerwca 2024 roku przybyło z różnych stron kraju na kolejny Zjazd 187 absolwentów tej niezwykłej Uczelni, obchodzącej właśnie 158 lat historii. Obrady otwarto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, a następnie  minutą ciszy uczczono pamięć Tych, którzy odeszli w okresie od poprzedniego Zjazdu, Profesorów i Absolwentów (23 osoby). Serdecznie powitano honorowych Gości, Burmistrza Stanisława Duszczyka, b. Wójta Grzegorza Zielińskiego, ks. Proboszcza siennickiej parafii dr Jerzego Daneckiego. Słowa podziękowania i najlepsze życzenia od wdzięcznych wychowanków otrzymały obecne na Zjeździe Panie Profesor Maria Urbanowicz, Halina Marek i Maria Kowalczyk. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia pozytywnie oceniono pracę Zarządu i Prezes Ireny Łukaszewskiej w okresie sprawozdawczym. Podziękowano Dyrektor Zespołu Szkół Agnieszce Gańko za dobrą współpracę. Obrady sprawnie poprowadzili Monika Pszkit-Zielińska i Andrzej Jaworski.

         Dla uczestników Zjazdu przygotowano miłą niespodziankę. Utalentowani sienniccy artyści zaprezentowali ciekawy program rozrywkowy – pełne humoru i tanecznego wigoru „Wesele siennickie”, przy akompaniamencie kapeli. Występy zostały przyjęte przez widzów wielkimi owacjami. Gratulujemy pomysłodawcom, tancerzom i muzykom. Reżyserem “Wesela” jest Anna Wąsowska, kierownik sekcji teatralnej działającej przy siennickiej Bibliotece. Wykorzystany został scenariusz według przedstawienia z 1929 r.

      Bogaty w wydarzenia dzień był pełen wzruszających powitań, rozmów, nostalgicznych wspomnień. Spotkania po latach stanowią ogromną wartość, przynoszą wiele radości i życiowych refleksji. Drugim powodem tęsknych powrotów do Siennicy jest troska o historyczną pamięć o naszej wyjątkowej Uczelni, zasłużonej dla polskiej oświaty i regionu. Wspominając uroczyste obchody 100-lecia Szkoły w 1966 roku i czasy świetności Liceum Pedagogicznego, ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w Siennicy nie będzie już od września szkoły średniej. Podczas obrad dokonano przekazania Sztandaru Zespołu Szkół  Siennickiemu Muzeum, któremu nadano imię Patronów Szkoły, Hipolity i Kazimierza Gnoińskich.  Sztandar umieszczono w holu na piętrze w honorowym miejscu.

        Nowo wybrany Zarząd SAiWSS podejmie zadanie wypracowania form i metod  działania dostosowanych do nowej sytuacji. Występuje potrzeba konstruktywnej współpracy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, gospodarza obiektów szkolnych.

        Podczas dyskusji zgłoszono wniosek dotyczący współdziałania z władzami samorządowymi miasta i gminy Siennica w zakresie sprawnego przeprowadzenia remontu budynku d. Seminarium i internatu, gdzie zlokalizowane będzie Siennickie Muzeum. Zarząd Stowarzyszenia będzie podejmował różnorodne działania na rzecz popularyzacji Muzeum i tradycji Szkoły w społeczeństwie. Wśród wniosków programowych zaproponowano także inspirowanie prac naukowych poświęconych historii Siennickich Szkół oraz trwałe upamiętnienie dat historycznych Szkoły na tablicy w gmachu głównym. Zarząd zaplanuje  program obchodów 160-lecia Siennickiej Szkoły, które odnotujemy za dwa lata.

        Istotne treści zawarł w swym wystąpieniu Burmistrz Siennicy Stanisław Duszczyk, który przekazał List gratulacyjny z życzeniami  dla Stowarzyszenia Absolwentów, a jednocześnie  potwierdził rozpoczęcie remontu gmachu d. Seminarium oraz zapewnienie w nim siedziby dla Siennickiego Muzeum. Dziękujemy, Panie Burmistrzu! – na decyzję o remoncie siennickiego zabytku absolwenci Szkoły czekali od dawna. W tym budynku przez 60 lat funkcjonowało Seminarium Nauczycielskie (1866-1926) i pozostały wmurowane  historyczne tablice. Przez długi czas w zabytkowych salach wyeksponowane były zbiory Muzeum, które wkrótce powrócą tu, gdzie działa się najdawniejsza historia Szkoły.

          Prof. Halina Marek podziękowała Panu Burmistrzowi za nadanie Jej i Jej Mężowi Stanisławowi Markowi tytułu Honorowego Obywatela Siennicy, przekazując najlepsze życzenia uczestnikom spotkania. Maria Laskowska zgłosiła wnioski do komisji zjazdowej i  odczytała wzruszający list od Prof. Elżbiety Sawic, a kustosz Muzeum Tadeusz Gnoiński zachęcił absolwentów do pisania wspomnień z czasów szkolnych. Barbara Lelek podkreśliła emocjonalny związek ze Szkołą i potrzebę koleżeńskich spotkań. Ciepłe słowa i pozdrowienia przekazał uczestnikom były Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński, absolwent Szkoły. Była dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Podstawka podzieliła się wspomnieniami z pracy w tej wyjątkowej Szkole.  Podziękowano za efektywną pracę poprzedniemu Zarządowi oraz wybrano nowy skład kierownictwa. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia została Elżbieta Jurkowska, wiceprezesami: Tadeusz Gnoiński i Monika Pszkit-Zielińska.

         Uczestnicy  Zjazdu odwiedzili Siennickie Muzeum, po którym oprowadził kustosz Tadeusz Gnoiński, zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na cmentarzu na grobach Profesorów i Absolwentów Szkoły oraz przy pomniku Antoniego Królikowskiego w ogrodzie szkolnym. Zjazd zakończył się tradycyjnym wieczorkiem tanecznym.

     Zarząd przewidział też dla wszystkich prezenty. Uczestnicy Zjazdu otrzymali nowe publikacje wydane przez Stowarzyszenie: Biuletyn Zjazdowy 2024, Folder Muzeum, cenną prozę Stanisława Gnoińskiego „Dyzio, Porucznik Konrad” o dramatycznych losach młodzieży AK-owskiej w czasie wojny i okupacji oraz monografię „Niezwykli… Hipolita i Kazimierz Gnoińscy, patroni siennickich szkół”. Życie dopisało tym zasłużonym Pedagogom nowy Patronat – nadany Im na Zjeździe Patronat Siennickiego Muzeum, które stanowi skarbnicę wiedzy o historii Szkoły.

 Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Absolwentów w 2023 roku zostało uhonorowane nagrodą „Siennickie Nenufary”, za zasługi dla kultury Ziemi Siennickiej. A dużo  wcześniej, w 1973 roku, ówczesne Koło Sienniczan, przemianowane w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów – zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienia te zobowiązują do kontynuowania i utrwalania dzieła naszych poprzedników.                                                                                                                                                                                                Maria Laskowska

Zobacz galerię zdjęć

 

Odliczamy dni do…..

XIX Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich – prace idą pełną parą!

Podczas piątkowego spotkania 17 maja Zarząd Stowarzyszenia i osoby go wspierające dyskutowały nad przebiegiem obrad, podziałem obowiązków, rozwiązaniami logistycznymi itd. Zadań do wykonania nie brakuje, tym bardziej, że w tym roku nie możemy liczyć na pomoc uczniów i ich rodziców z uwagi na wygaszanie szkoły średniej…

Siła ducha i głęboko zakorzeniony obowiązek podtrzymywania tradycji dawnego Seminarium Nauczycielskiego przeważają jednak nad wszelkimi niedogodnościami. Każdy ochoczo deklaruje swój udział w przygotowaniach i podejmuje się konkretnych działań.

Zapewniamy, że ze wszech miar postaramy się o godny przebieg kolejnego Zjazdu i gwarantujemy bogaty program całodziennego wydarzenia.

Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do przyłączenia się do udziału bądź współorganizacji tego wyjątkowego spotkania koleżeńskiego w Siennicy!

M.P-Z

Zobacz galerię zdjęć

 

Ostatni Dzień Patrona w tej szkole

26 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkó ł im. H. i K. Gnoińskich odbyła się uroczystość Dnia Patronów Szkoły połączona tym razem z zakończeniem roku szkolnego ostatniego rocznika uczniów kończących naszą szkołę. Otrzymali oni świadectwa ukończenia szkoły i teraz przed nimi już tylko matura.

Przyznać trzeba, że uroczystość miała podniosły charakter. Pani dyrektor Agnieszka Gańko przywitała zaproszonych gości, wśród których byli wszyscy pracownicy szkoły, i niemała grupa rodziców. Następnie mikrofony przejęli uczniowie. Ci przygotowani byli rzetelnie, a i pomysł na wystąpienie mieli nietuzinkowy. Wykorzystując obecność przedstawicieli ruchu absolwenckiego postanowili przepytać panią dyrektor, panią prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich Irenę Łukaszewską i kustosza muzeum Tadeusza Gnoińskiego. W odpowiedzi usłyszeli wiele wspomnień o szkole i nauczycielach z osobistych przeżyć, a i wiele mniej znanych historii z zamierzchłych czasów.

Po programie uczniowskim głos zabrali jeszcze goście. Burmistrz Stanisław Duszczyk życzył maturzystom udanego egzaminu i dziękował dyrekcji za dotychczasową współpracę. Zenon Jurkowski, również absolwent naszej szkoły, tym razem występujący w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej i jako przewodniczący Rady Gminy podzielił się z zebranymi wspomnieniami z lat szkolnych i również dziękował za współpracę szkoły i stowarzyszenia. Jako kolejne wystąpiły dyrektorki szkół podstawowych dziękując za współpracę. Następnie panie z Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Jurkowska i Monika Pszkit-Zielińska również dziękując za współpracę wyraziły wielki żal, że szkoła o tak długiej tradycji kończy swoją działalność. Natomiast radny Bartłomiej Czajka, także absolwent naszej szkoły zwrócił się do maturzystów z serdecznymi słowami otuchy przed ich kolejnym życiowym wyzwaniem. Jeszcze Irena Łukaszewska zaprosiła ostatnich absolwentów naszej szkoły do pracy w stowarzyszeniu i udziału w zbliżającym się XIX Zjeździe Absolwentów.

Delegacja uczniów udała się złożyć wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą Patronom i uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły.

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz galerię zdjęć

Składa Zarząd SAiWSS , Wielkanoc 2024 r.

Zobacz galerię zdjęć

        Spotkanie wigilijne 2023

8 grudnia 2023 r odbyło się kolejne, integracyjne spotkanie członków Stowarzyszenia, w którym uczestniczyło 22 osoby.  Gościliśmy również pana Stanisława Duszczyka –  wójta gminy Siennica oraz pana Mirosława Krusiewicza –  Przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego.

Spotkania przedświąteczne, to okazja do wspólnego śpiewania kolęd – to zawsze oczekiwane, radosne, jednoczące chwile. Wspomagał nas grą na akordeonie kol. Zdzisław Jałocha.

 Ważną częścią spotkania była dyskusja nt. przygotowań do zbliżającego się Zjazdu absolwentów, który zaplanowaliśmy na 8 czerwca 2024 roku.

Pan wójt zapoznał nas z planami gminy odnośnie funkcjonowania naszego budynku szkolnego od przyszłego roku szkolnego, kiedy nie będzie już uczniów liceum i technikum. Rozmowa dotyczyła również dalszych losów Siennickiego Muzeum Szkolnego.

             Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2024, Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim sienniczanom oraz ich rodzinom najlepsze, serdeczne życzenia zdrowia, radości i wielu sukcesów w życiu osobistym.

                                                                                                                                              I.Ł.

Zobacz galerię zdjęć

Uroczystość Dnia Niepodległości.

13 listopada uczestniczyliśmy w szkolnych obchodach Dnia Niepodległości. Uroczystość zagaiła i wprowadziła sztandar szkoły pani Aneta Samulik. Z przyjemnością i dużym zaciekawieniem obejrzeliśmy przygotowany przez maturalną klasę program. Podziwialiśmy też piękną dekorację.

Po występach uczniów głos zabrali zaproszeni goście: Irena Łukaszewska w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, Zenon Jurkowski jako przedstawiciel Rady Gminy i Tadeusz Gnoiński kustosz Siennickiego Muzeum Szkolnego. Wszyscy podkreślali siłę tradycji i potrzebę przekazywania kolejnym pokoleniom wartości patriotycznych.

Irena Łukaszewska ponadto zachęcała przyszłorocznych (ostatnich już) absolwentów naszej szkoły do uczestnictwa w kolejnym Zjeździe absolwentów, który zaplanowany jest na czerwiec 2024 roku.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

POŻEGNANIE

                „Chciałbym zostać nauczycielem……”, to słowa Stanisława Woźnicy zawarte we wspomnieniach, które znalazły się w publikacji „Siennica naszej młodości”.  Wspomnienia te zatytułował „Siennica dwa razy”, ponieważ tu w Liceum Pedagogicznym zdobywał nauczycielskie szlify, a po wielu latach pracował jako nauczyciel muzyki. Ale bardziej adekwatny byłby z pewnością tytuł „Siennica trzy razy”, bo nawet po przejściu na emeryturę był z nią związany, tak naprawdę aż do ostatnich dni życia.

                 Po likwidacji Liceum Pedagogicznego świetny czas dla muzyki w siennickiej szkole to lata 1984 – 93,  10-letni okres Studium Nauczycielskiego, kiedy właśnie Stanisław kształcił przyszłe kadry nauczycielskie do prowadzenia przedmiotu muzyka, były to: 

–  6-letnie Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne

–  pomaturalne Studium o kierunku wychowanie muzyczne.

Arbitralna decyzja ówczesnego ministra Edukacji Narodowej   zlikwidowała po raz kolejny (po likwidacji w 1969 r Lic. Ped.) system kształcenia nauczycieli, a to oznaczało zamknięcie kolejnego rozdziału istnienia w Siennicy szkół kształcących przyszłych pedagogów.   A dla naszego kolegi Stanisława zakończył się drugi etap związku z Siennicą.  W 1994 r przeszedł na emeryturę.   Trzeci etap związku Staszka z Siennicą ,to właśnie społeczna praca w Stowarzyszeniu Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, którego był aktywnym członkiem do końca swoich dni.         Niejednokrotnie prowadził obrady podczas Zjazdów Absolwentów, uatrakcyjniał nasze międzyzjazdowe spotkania z pomocą instrumentu, z którym się nie rozstawał. Wiele szkolnych i środowiskowych uroczystości przygotowywanych pod Jego kierunkiem odznaczało się  wysokim poziomem muzycznym i atrakcyjnością. Wystarczy tu wspomnieć wspaniały program artystyczny na XI Zjeździe absolwentów Siennicy, który zaprezentowali wychowankowie Staszka. To 4-głosowy chór, zespół muzyczny i soliści umilali czas uczestnikom Zjazdu.

                      Stanisław jako kompozytor odnajdował się w różnych stylach muzycznych, jednak nigdy nie zapominał o koleżankach i kolegach absolwentach tworząc  dla nas piosenkę „Nasza Siennica”, którą wszyscy w trakcie obrad śpiewamy.  Serdecznie Ci za to dziękujemy.  Na pewno zaśpiewamy ją również  na najbliższym zjeździe, a to już za pół roku .

                        Jak to w życiu bywa, na wiele rzeczy, spraw zawsze brakuje nam czasu.  Tobie Staszku również go zabrakło. Nie wystarczyło Ci czasu na realizację przedsięwzięcia, o którym marzyłeś od wielu lat, a przy którym rozpocząłeś pracę w ostatnich dniach. Włączyłeś się do odtworzenia historycznej sztuki pt. „Wansiele  Siennickie” , które pierwotnie wystawiali nasi koledzy seminarzyści prawie 100 lat temu, w 1929 roku. Trudno będzie bez Ciebie przygotować   oprawę muzyczną tego zadania, już nam niestety nie pomożesz.

                         Żegnamy Cię Staszku z ogromnym żalem i dziękujemy za wszystkie spotkania, za wiele cennych pomysłów i wiele lat wspólnej pracy dla społeczności  związanej z Siennicką  Uczelnią.

                           SPOCZYWAJ W SPOKOJU.                               

Zobacz galerię zdjęć

 

26października 2023 r.

odszedł od nas nasz Drogi Kolega i Przyjaciel, absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Siennicy Stanisław Woźnica.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, koleżanki i koledzy

  Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Pogrzeb odbędzie się 30 X 2023 r. o godz. 11.00 w Kościele św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie SAiWSS
6 października 2023 r.

Podczas posiedzenia Zarządu, przy wsparciu członków Stowarzyszenia, w dniu 6 października 2023r podjęto uchwałę określającą termin XIX Zjazdu absolwentów siennickiej uczelni

na 8 czerwca 2024r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zjeździe.

Dokładne informacje podamy w terminie późniejszym.

I.Ł.

Zobacz galerię zdjęć

23 czerwca

zaplanowaliśmy spotkanie zarządu stowarzyszenia z sympatykami. Miało się ono odbyć w szkolnym ogrodzie przy ognisku. Niestety, tym razem pogoda nam nie dopisała i musieliśmy skorzystać z pomieszczeń szkolnych i liczyć na pomoc pań z kuchni.

Na początek złożyliśmy życzenia naszej solenizantce Wandzie, a następnie pani prezes Irena Łukaszewska przekazała zebranym najświeższą informację o nagrodzie jaką otrzymało Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków  Szkół Siennickich za całokształt działalności. Nagrodę tę: Nenufary – Zasłużeni dla Kultury Ziemi Siennickiej wręczono pani prezes podczas dorocznej imprezy pod nazwą Siennickie Spotkania Kulturalne. Nagrodę przyznawano dotychczas osobom wyróżniającym się zasługami dla dziedzictwa kulturowego Gminy Siennica. Tym razem postanowiono docenić zbiorową pracę naszego stowarzyszenia polegającą na upamiętnianiu dziejów, osiągnięć i tradycji naszej szkoły.

Obecny na spotkaniu pan wójt Stanisław Duszczyk w serdecznych słowach podziękował członkom stowarzyszenia za dotychczasowe osiągnięcia i życzył pomyślnych realizacji dalszych zamierzeń.

Zebranie zakończyliśmy konsumpcją przygotowanych na grilla specjałów i chociaż nie na świeżym powietrzu, to dzięki miłej, jak zwykle atmosferze i dobrym wiadomościom spotkanie należy uznać za udane. 

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

10 lutego 2023 r.

odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Na wstępie Stanisław Majszyk zdał relację z udziału w ceremonii pożegnania pana dyrektora Stanisława Marka, które odbyło się w Godziszce na Śląsku, co uniemożliwiło wzięcie udziału większej liczby członków naszego stowarzyszenia w tej smutnej uroczystości. Następnie Irena Łukaszewska poinformowała zebranych i przystąpieniu naszego stowarzyszenia do współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy w ramach projektu „Echa Powstańcze”. Stowarzyszenie udzieli wszelkiej możliwej pomocy merytorycznej w przygotowaniu gminnych obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. W ramach realizacji tego projektu przewiduję się okolicznościową wystawę, sympozjum naukowe oraz wydanie broszury utrwalającej pamięć o tym zrywie narodowowyzwoleńczym Polaków. Członkowie stowarzyszenia wezmą aktywny udział w tych wydarzeniach. Kolejnym punktem obrad była sprawa ewentualnego udziału w konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Po dyskusji postanowiono przygotować wniosek i złożyć go zgodnie z wymogami formalnymi określonymi przez organizatora konkursu.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Siennickie Nenufary 2023

18 czerwca  zorganizowano kolejne już, IX Siennickie Spotkania Plenerowe. Tym razem impreza odbyła się w szkolnym ogrodzie gdzie przygotowano dla uczestników mnóstwo atrakcji. Publiczność nie zawiodła i licznie przybyła całymi rodzinami chwaląc sobie zmianę miejsca ze stadionu sportowego na nasz ogród.

Jednym z punktów programu było wręczenie dorocznego wyróżnienia jakim są Siennickie Nenufary przyznawane zasłużonym dla rozwoju siennickiej kultury. Było nam niezmiernie miło gdy po odbiór narody poproszono prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich panią Irenę Łukaszewską. Przepiękną statuetkę i stosowny dyplom wręczył wójt Gminy Siennica pan Stanisław Duszczyk i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Jurkowska. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że wyróżnienie przyznano nam za całokształt pracy twórczej w Gminie Siennica i poza jej granicami. Zauważono i doceniono organizowanie zjazdów absolwentów, założenie i opiekę nad szkolnym muzeum, wydawanie publikacji dotyczących historii szkoły i Siennicy, współudział w wielu przedsięwzięciach promujących i utrwalających pamięć o Siennicy i jej mieszkańcach.

Irena Łukaszewska dziękując za przyznanie wyróżnienia podkreśliła iż w całej, już ponad 60. letniej historii, stowarzyszenie nasze zawsze kierowało się dobrem szkoły i zabiegało o jak najlepszą współpracę z dyrekcją szkoły i władzami gminy, by wspólnymi siłami wpływać na jej rozwój w powiązaniu ze środowiskiem społecznym gminy. Ruch absolwencki realizując swoje cele statutowe stara się być partnerem w realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla różnych organizacji działających na terenie gminy.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Zarząd Stowarzyszenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

składa  najserdeczniejsze życzenia,

zdrowia, szczęścia, radości i miłości w gronie rodzinnym.

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie świąteczne

       17 marca członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w siennickim urzędzie gminy. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wystawa była niezwykle ciekawa. Zgromadzone pamiątki przybliżały obraz dawno minionych czasów, poparte prelekcją poszerzyły wiedzę niejednego ze słuchaczy. Mieliśmy też i tę satysfakcję, że SAiWSS włożyło również swój mały wkład w przedsięwzięcie, którego organizatorem była biblioteka w Siennicy. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna uzupełniająca ekspozycję oraz publikacja książkowa, autorstwa Tadeusza Gnoińskiego pt. Siennickie echa Powstania Styczniowego, którą wydała Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.

Przeszliśmy następnie do budynku szkolnego gdzie przy nakrytych świątecznie stołach podzieliliśmy się tradycyjnym jajeczkiem.

Pani prezes Irena Łukaszewska przedstawiła realizację kilku bieżących spraw. Omówiła nasz udział w projekcie „Echa powstańcze”, którego częścią była właśnie wystawa w urzędzie gminny. Następnie przybliżyła program Ministra Rodziny i polityki Społecznej na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Ponieważ postanowiliśmy wziąć udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez ministerstwo, więc grupa naszych przedstawicieli w osobach: Andrzej Jaworski, Monika Pszkit, Tadeusz Gnoiński i Edwarda Rutkowska przygotowała stosowny wniosek i zgłosiła do konkursu. Czekamy na jego rozstrzygnięcie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd SAiWSS składa wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie Zarządu SAiWSS

10 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Na wstępie Stanisław Majszyk zdał relację z udziału w ceremonii pożegnania pana dyrektora Stanisława Marka, które odbyło się w Godziszce na Śląsku, co uniemożliwiło wzięcie udziału większej liczby członków naszego stowarzyszenia w tej smutnej uroczystości.

Następnie Irena Łukaszewska poinformowała zebranych i przystąpieniu naszego stowarzyszenia do współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennicy w ramach projektu „Echa Powstańcze”. Stowarzyszenie udzieli wszelkiej możliwej pomocy merytorycznej w przygotowaniu gminnych obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. W ramach realizacji tego projektu przewiduję się okolicznościową wystawę, sympozjum naukowe oraz wydanie broszury utrwalającej pamięć o tym zrywie narodowowyzwoleńczym Polaków. Członkowie stowarzyszenia wezmą aktywny udział w tych wydarzeniach

Kolejnym punktem obrad była sprawa ewentualnego udziału w konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Po dyskusji postanowiono przygotować wniosek i złożyć go zgodnie z wymogami formalnymi określonymi przez organizatora konkursu.

Tadeusz Gnoiński

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz galerię zdjęć

16 grudnia dotarła do Siennicy smutna wiadomość. Zmarł w wieku 84 lat pan Stanisław Marek Honorowy Obywatel naszej gminy.

Stanisław Marek przez wiele lat mieszkał w Siennicy, tu pracował jako nauczyciel Liceum Pedagogicznego i kolejnych siennickich szkół. W latach 1974 – 1986 sprawował funkcję dyrektora.

W sierpniu 1963 roku, zaraz po ukończeniu studiów wyższych, został zatrudniony w Siennicy jako nauczyciel fizyki i astronomii, prędko zaangażował się w pracę społeczną. Piastował funkcje wychowawcy klas, opiekuna kółek zainteresowań, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pamiętający Go uczniowie mówią, z wielkim szacunkiem o Jego pracy, talencie pedagogicznym, rzetelności i fachowości oraz wysokiej kulturze osobistej, która go cechowała. Prowadził zajęcia w taki sposób, że pobudzały one uczniów do samodzielnego myślenia. Zauważał zdolności ucznia i szczególnie mobilizował do pracy tych, których stać było na więcej. Pogodny i otwarty na każdego ucznia, nikogo nie wyróżniał. Był przy tym wymagającym, ale niezwykle sprawiedliwie oceniającym uczniów nauczycielem. Sam lubił sport, chętnie grał w siatkówkę i tenisa stołowego, zachęcał młodzież do uprawiania sportu. Taką postawą zyskiwał sobie autorytet i uznanie wśród społeczności uczniowskiej.

Współpracownicy natomiast podkreślają, że zawsze był otwarty na zgłaszane przez nauczycieli i pracowników problemy czy postulaty. W czasie swojej pracy na stanowisku dyrektora szkoły przeprowadził remont kapitalny budynku szkolnego, rozbudował bazę dydaktyczną szkół zawodowych. Jego współpracownicy podkreślają takt i wyczucie z jakim postępował rozwiązując problemy szkoły i kadry pedagogicznej. Życzliwe podejście do kłopotów drugiego człowieka, zjednywało mu sympatię i zaufanie u podwładnych, którzy mogli się spodziewać zawsze wszechstronnej i sprawiedliwej oceny swych czynów.

24 czerwca 2021 roku Rada Gminy w Siennicy przyznała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Siennica dla Pana Marka i jego żony Haliny za szczególne zasługi dla Gminy Siennica w zakresie rozwoju oświaty. Stosowny wniosek przygotowało Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich mając na uwadze przypomnienie i uhonorowanie postaci zasłużonego pedagoga i jego żony. Ponieważ sytuacja cowidowa oraz wiek i stan zdrowia uniemożliwiało przybycie Państwa Marków do Siennicy, wręczenie stosownego Aktu odbyło się w Godziszce na Śląsku dokąd udała się delegacja Samorządu Gminy Siennica z Panem Wójtem  na czele.

Odszedł od nas Człowiek, który cieszył się najwyższym autorytetem i uznaniem, wyróżniający się otwartością i wyjątkową życzliwością dla innych. Pedagog i dyrektor, któremu Siennica wiele zawdzięcza. Będzie nam go bardzo brakowało.

Cześć Jego pamięci!

Tadeusz Gnoiński

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie wigilijne 2022

9 grudnia odbyło się w tym roku tradycyjne, przedświąteczne, spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Do zebranych przemówiła Prezes Irena Łukaszewska, która po powitaniu zebranych, a szczególnie obecnego z nami Wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka, w kilku ciepłych słowach życzyła wszystkim zdrowia i realizacji zaplanowanych zadań. Następnie wszyscy zebrani otrzymali przygotowane na tę okazję opłatki i rozpoczęło się wzajemne składanie życzeń świątecznych, a także noworocznych, jako że w tym gronie spotkamy się dopiero w roku przyszłym. Po tej ceremonii Stanisław Woźnica dał sygnał przy pomocy swojego nierozłącznego akordeonu do odśpiewania kilku kolęd, co muzykalne grono wykonało z wielką przyjemnością. Następnie usiedliśmy do pięknie zastawionego świątecznymi potrawami stołu i przy okazji konsumpcji przedyskutowaliśmy kilka bieżących spraw dotyczących działalności stowarzyszenia. Jedną z nich było wyjaśnienie stanu prawnego, związanego z obowiązującymi przepisami RODO. Ponieważ mamy w planach kolejne wydawnictwa, tym razem związane z publikacją dotyczącą historii technicznych szkół zawodowych, chcemy w tym celu skorzystać z materiałów zgromadzonych w szkolnym archiwum. Jak się dowiedzieliśmy obecne przepisy to umożliwiają po spełnieniu określonych warunków. Już w nowym roku przystąpimy do działania w tym kierunku.

Monika Pszkit z kolei przedstawiła efekt realizacji projektu Gminnej Biblioteki Publicznej „Romantyczna Siennica”, w którym my jako stowarzyszenie, a i niektórzy osobiście, braliśmy także udział. Stosowny dyplom i podziękowania odebrała Prezes Irena Łukaszewska. Głos zabierali m.in. Jerzy Smoliński i Wójt Stanisław Duszczyk, który ponadto obdarował zebranych pięknymi kalendarzami na 2023 rok ze zdjęciami naszej Siennicy. No i oczywiście, przy akompaniamencie Stanisława Woźnicy, w dalszym ciągu śpiewano kolędy.

Na koniec serdecznie podziękowaliśmy pani Dyrektor Agnieszce Gańko za gościnę a paniom z kuchni za przygotowanie stołówki oraz przepysznych potraw wigilijnych i rozeszliśmy się z poczuciem uczestnictwa w pięknym spotkaniu w gronie osób, którym siennicka szkoła wciąż jest bardzo bliska.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

 

UWAGA !

Zarząd na posiedzeniu otwartym w dniu 16 września, przy aprobacie członków Stowarzyszenia spoza Zarządu, jednogłośnie podjął decyzję o zorganizowaniu XIX Zjazdu (Walnego Zgromadzenia Absolwentów) w roku 2024.

Zobacz galerię zdjęć

 

Romantyczna Siennica

Wydarzeniem kulturalnym w Siennicy stały się ostatnio występy grupy teatralnej, która prezentowała już kilkakrotnie na różnych gminnych scenach widowisko pt. „Romantyczna Siennica” – Siennicka interpretacja „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Premiera miała miejsce 20 października w auli siennickiego urzędu gminy. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich ma w tym przedsięwzięciu swój skromny udział gdyż pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Monika Pszkit, a wśród partnerów znajdujemy nasze stowarzyszenie.

Siennicka interpretacja romantycznych wierszy Adama Mickiewicza przyjęta została bardzo ciepło przez widzów. W spektaklu wykorzystano fragmenty „Ballad i romansów”: Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty i Pani Twardowska.

Zwraca uwagę międzypokoleniowy zestaw wykonawców od przedszkolaków poprzez młodzież, osoby dorosłe do seniorów, wśród których znaleźli się także Edwarda Rutkowska i Tadeusz Gnoiński. Także różnorodność form przekazu artystycznego wpłynęła na atrakcyjność spektaklu. Piękna scenografia (zagrały m.in. nasze eksponaty muzealne) i kostiumy aktorów przyciągały uwagę, a oprawa muzyczna, taniec i śpiew, oraz interpretacja recytatorska tekstów bardzo się widowni podobała.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Narodowe Święto Niepodległości 2022

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Siennicy miało podniosły charakter. Mieszkańcy gminy na pewno zauważyli udekorowane białoczerwonymi flagami domy i ulice. O godzinie  15.30 przed Urzędem Gminy pan wójt Stanisław Duszczyk zainicjował wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, w czym pomógł siennicki chór „Kanon” oraz zgromadzone całkiem spore grono mieszkańców. Wydarzenie to odbyło się pod nowymi masztami, które zainstalowano w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Następnie w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej Zespołu Szkół im H. i K. Gnoińskich rozpoczął się tradycyjny, już szósty Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych, którego organizatorem jest zawsze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej pod kierownictwem pana Zenona Jurkowskiego. Na widowni, a i wśród wykonawców, widzieliśmy wielu członków naszego stowarzyszenia.

Jednak zanim doszło do wspólnych śpiewów wystąpił chór „Kanon” pod kierownictwem pani Moniki Pszkit, a następnie pan Bartłomiej Czajka przedstawił prezentację multimedialną pt. „Nasi Bohaterowie” mówiącą o sienniczanach zaangażowanych w proces odzyskiwania niepodległości i tu przypomniano też sylwetki wielu absolwentów siennickiego seminarium nauczycielskiego.

Teraz przyszedł czas na wystąpienie uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie. Widowisko przedstawione przez dzieci zauroczyło wszystkich. Było wspaniałą lekcją historii Polski, perfekcyjnie przygotowane pod względem choreograficznym i muzycznym. Był taniec, śpiew, recytacje i wspaniała oprawa muzyczna. To przepiękne, wzruszające widowisko zostało nagrodzone zasłużonymi, długimi i rzęsistymi oklaskami.

Pani Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich Irena Łukaszewska w swoim wystąpieniu dziękowała uczniom z Żakowa i doceniła ich przygotowanie pod kierunkiem wychowawców i gratulowała obecnej pani dyrektor szkoły w Żakowie Annie Duszczyk.

Organizatorzy wydarzenia obdarowali wszystkich artystów pamiątkowymi upominkami, a i wśród publiczności rozlosowano kilkadziesiąt nagród.

Na koniec przystąpiono do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, których teksty wyświetlano na ścianie. Należy jeszcze zauważyć, że przez cały czas trwania koncertu działała kawiarenka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zglechowianki”.

Ten świąteczny wieczór spędzony w Zespole Szkół w Siennicy należy uznać za bardzo udany, za co należy serdecznie podziękować organizatorom czyli Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Dzień Niepodległości w szkole

10 listopada uczestniczyliśmy w szkolnej akademii upamiętniającej kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzeba przyznać, że młodzież bardzo starannie przygotowała się do uroczystości. W programie przypomniano proces odzyskiwania niepodległości, recytowano wiersze, śpiewano pieśni patriotyczne, a przede wszystkim udało się zapewnić bardzo podniosły charakter uroczystości.

Delegacja społeczności szkolnej zapaliła lampki na obelisku w ogrodzie upamiętniającym śmierć Antoniego Królikowskiego. Na zakończenie chętni mogli wziąć udział w historycznym quizie o tematyce niepodległościowej.

Pani Prezes SAiWSS Irena Łukaszewska w okolicznościowym wystąpieniu podkreśliła udział sienniczan w okresie kształtowania się Wolnej Polski i potrzebę pielęgnowania pamięci o tamtych już odległych wydarzeniach.

Miło było na koniec usłyszeć z ust pani dyrektor Agnieszki Gańko, że dwie uczennice zostały nagrodzone stypendiom Prezesa Rady Ministrów w związku z ich wzorową postawą i wysokimi osiągnięciami w nauce. Przyłączamy się również do gratulacji.

T.G.

Zobacz galerię zdjęć

Zakończenie
roku szkolnego 2021/22

Zakończenie roku szkolnego 2021/22 w Zespole Szkół im. Kazimierza i Hipolity Gnoińskich w Siennicy

„Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną na klombach mych myśli sadzone za młodu” – ten fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego przyświecał uroczystości zakończenia roku szkolnego, w którym z ramienia naszego stowarzyszenia uczestniczyli Prezes SAiWSS Irena Łukaszewska oraz Tadeusz Gnoiński.

Pani dyrektor Agnieszka Gańko po powitaniu zebranych odczytała list Ministra Edukacji i Nauki do społeczności szkół i placówek oświatowych, w którym pochwalił się osiągnięciami czasu swojego urzędowania. Taka forma komunikowania się władzy oświatowej ze społeczeństwem starszym uczestnikom akademii przypomniała natychmiast lata minione i dawno już zapomniane, kiedy to w PRL obowiązkową częścią uroczystości szkolnych było wysłuchanie w skupieniu tego co ówczesny minister zarządzający oświatą chciał zakomunikować.

Następnie pani dyrektor wraz z wychowawcami klas uhonorowali wyróżniających się pod względem w nauki i zachowania oraz innych osiągnięć szkolnych uczniów. Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski wręczył nagrodę Wójta, poinformowano również o dwóch nagrodach przyznanych przez nasze Stowarzyszenie.

Kolejnym punktem programu były pożegnania. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, wielu nauczycieli naszej szkoły kończy z nią współpracę. Najczęściej powodem tych odejść jest brak dla nich godzin dydaktycznych w kolejnym roku szkolnym. To smutne widzieć tak postępujący proces zwijania się naszej placówki.

Następnie scenę przejęła klasa III, która przedstawiła obrazki z życia klasy i rady pedagogicznej wykazując się przy tym niemałym kunsztem aktorskim ku uciesze zebranych.

Po wystąpieniu młodzieży przyszła kolej na wypowiedzi gości. Zenon Jurkowski, Irena Łukaszewska, ustępująca także przewodnicząca Rady Rodziców Beata Stelmaszczyk łączyli się w podziękowaniach dla nauczycieli i innych pracowników szkoły za ich pracę i zaangażowanie, życzyli wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku podczas Wakacji.

T.G.    

Zobacz galerię zdjęć

 

Zjazd pojazdów zabytkowych

W dniu 4 czerwca 2022 roku na placu szkolnym przed siedzibą muzeum stowarzyszenia, odbył się zlot posiadaczy pojazdów zabytkowych.

Tego dnia można było podziwiać wiele pojazdów produkowanych głównie w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Prezentowane były głównie samochody osobowe jak również motocykle. Pojazdy mimo upływu dziesiątek lat wyglądały jak nowe. Swój wygląd zawdzięczają pasjonatom, którzy poświęcają im mnóstwo czasu, restaurują je ponosząc przy tym spore koszty. Niektórzy uczestnicy z rozrzewnieniem  mogli też powspominać czym jeździli w swej młodości.

Zarówno właściciele pojazdów jak i osoby podziwiające niesamowite okazy motoryzacji mieli okazję zwiedzić nasze muzeum którego kustoszem jest pan Tadeusz Gnoiński.

Więcej zdjęć w naszej galerii.

J.A.       

Zobacz galerię zdjęć

 

Spotkanie Zarządu
13 V 2022

Podczas spotkania omawiane były sprawy bieżące działalności naszego stowarzyszenia. Przedstawione zostały propozycje do dalszej pracy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Zaplanowany został program działań na najbliższy okres.

J.A.         

Zobacz galerię zdjęć

23 marca grupa sienniczan

wzięła udział w smutnej uroczystości pożegnania naszego Kolegi i Przyjaciela Bolesława Sianeckiego.

Zmarły był, od początków powstania w 1957 r., członkiem Koła Sienniczan, a następnie kontynuującego tradycje Koła – Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Pełnił w nich odpowiedzialne funkcje wiceprezesa i członka Zarządu, bardzo aktywnie działał w sekcji historyczno-wydawniczej, był autorem licznych publikacji o historii siennickiej szkoły, jej zasłużonych pedagogach i absolwentach, współorganizował Zjazdy Koleżeńskie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a następnie urnę z prochami zmarłego złożono do grobu rodzinnego na cmentarzu Czerniakowskim. Warto zauważyć, że uroczystościom towarzyszył Poczet Sztandarowy Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki. Ten sztandar harcerski przypominał, że jedną z życiowych pasji zmarłego było właśnie harcerstwo, organizacja, w której otrzymał zaszczytny stopień harcmistrza i pełnił m.in. funkcję Komendanta Hufca Mińsk Mazowiecki w latach 1958-62.

Podczas ceremonii na Powązkach głos zabierali członkowie Rodziny zmarłego i Jego Przyjaciele. W imieniu naszego stowarzyszenia Bolesława Sianeckiego pożegnał Jerzy Smoliński. W serdecznych słowach przypomniał Jego drogę życiową: nauczyciela, wychowawcy, harcerza i społecznika, całym sercem oddanego Siennicy i siennickiej uczelni. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy przyjemność spotkania się z Bolesławem Sianeckim w naszym szkolnym ogrodzie i spędzić wspólnie kilka miłych godzin na rozmowie i śpiewach przy ognisku. Wielka szkoda, że już się to nie może powtórzyć, bo wciąż rodzą się pytania, na które On, jak zwykle z wielką dla nas życzliwością, mógł znać odpowiedź.

Tadeusz Gnoiński

======================================

23 marca 2022 r  to smutny dla nas dzień – pożegnaliśmy kolegę Bolesława Sianeckiego. Odszedł od nas na zawsze człowiek, którego pasją przez całe życie była działalność społeczna. Ponad 30 lat był członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia, wiceprezesem, ale przede wszystkim przewodniczącym zespołu historyczno – wydawniczego, autorem ponad 50 artykułów oraz inicjatorem i współautorem 21 publikacji książkowych poświęconych Siennicy i naszemu Stowarzyszeniu.  Od momentu powołania do życia Koła Sienniczan w 1957 r niemal do ostatnich chwil pracował na rzecz integracji absolwentów siennickiej uczelni, jak również tworzenia i wzbogacania Izby Pamiątek.

W publikacji „Siennica naszej młodości”, którą wydaliśmy na ostatni Zjazd absolwentów napisał: „Dorobek absolwentów sprowadza się nie tylko do utworzenia cennych, różnorodnych zbiorów muzealnych ilustrujących bogaty dorobek siennickiego ośrodka kształcenia pedagogów oraz licznych wydawnictw zawierających wiele wartościowych materiałów z historii szkoły liczącej sobie ponad 155 lat, dotyczących losów nauczycieli i absolwentów, ale też wpływa znacząco na powstanie trwałych więzi absolwentów ze szkołą”.

Kolega Bolesław posiadał niezwykłą umiejętność gromadzenia materiałów archiwalno – źródłowych. Cieszył się ponadto najwyższym autorytetem i uznaniem. Koleżeński, zawsze gotowy do pomocy, wyróżniał się otwartością i wyjątkową życzliwością. Będzie nam go bardzo brakowało.

Cześć Jego pamięci!

Irena Łukaszewska

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz galerię zdjęć

Kulturalny Urząd

21 marca odbyła się w Siennicy uroczystość oddania do użytku mieszkańcom nowego gmachu Urzędu Gminy. Budynek ten pomieści również Gminną Bibliotekę Publiczną, dlatego wielu mówców podczas swoich wystąpień podkreślało, że Siennica mieć będzie Kulturalny Urząd.

Nasze stowarzyszenie oficjalnie reprezentowali Prezes Irena Łukaszewska i  jej zastępca Tadeusz Gnoiński. Jednak wśród obecnych zauważyliśmy jeszcze innych Sienniczan: Monikę Pszkit, która współprowadziła całość, a także pokazała wraz z zespołem instrumentalnym przepiękny program artystyczny, Stanisława Majszyka radnego wszystkich dotychczasowych kadencji gminnego samorządu, Ryszarda Łubkowskiego, który w imieniu mieszkańców odebrał symboliczne klucze do urzędu i jeszcze kilku innych naszych dobrych znajomych. Nie zabrakło, oczywiście, „wszystkich świętych” z klucza politycznego i samorządowego, ale byli obecni także przedstawiciele bibliotek powiatowych i nasi gminni dyrektorzy szkół.

Wójt Stanisław Duszczyk przedstawił historię swojej największej inwestycji i począł zbierać pochwały za odwagę i skuteczność podczas jej realizacji, a przede wszystkim za umiejętność pozyskiwania dotacji z zewnątrz. Nie brakowało również życzeń dla wójta i jego urzędników oraz dla mieszkańców Siennicy z powodu przeprowadzki do nowoczesnego i funkcjonalnego budynku. Podobne życzenia zbierała także pani dyrektor biblioteki Elżbieta Jurkowska.

Irena Łukaszewska również poprosiła o głos i w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich złożyła życzenia z powodu przenosin tego najważniejszego gminnego urzędu do nowej siedziby. Jednak w prezencie przekazaliśmy fotografię „starego urzędu”, by przypominała, że dobrze służył Siennicy ponad 60.lat, a my bardzo się cieszymy, gdy tradycja i współczesność wzajemnie się uzupełniają.

Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu zespołu instrumentalnego i solistów. Tu Monika Pszkit pokazała swój kunszt śpiewaczy. Po koncercie zwiedzaliśmy urząd i bibliotekę, przyznając, ze w środku budynek sprawia wrażenie funkcjonalnego, a biblioteka zyskała siedzibę godną jej roli centrum kultury w Siennicy.

Tadeusz Gnoiński

Zobacz galerię zdjęć

 

W dniu 11 marca

b.r. odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w czasie którego omówiliśmy co działo się od ostatniego zjazdu oraz sprawy bieżące Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu systematycznie uczestniczyli w życiu Siennicy i naszej szkoły.

Zaproszono nas na uroczystość potwierdzonego dokumentami 800-lecia istnienia miejscowości Siennica oraz na uroczyste obchody święta 11 Listopada organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Siennica.

W dniu 21 listopada Państwo Halina i Stanisław Markowie otrzymali tytuł Honorowych Obywateli Gminy Siennica. Delegacja Urzędu Gminy dokonała tego wyróżnienia w domu rodzinnym  Państwa Marków, ponieważ kłopoty zdrowotne nie pozwoliły im uczestniczyć w naszym zjeździe absolwentów.

Reprezentowaliśmy Stowarzyszenie podczas studniówki tegorocznych maturzystów w dniu 22 stycznia oraz Święta Patronów w dniu 4 marca.

Kol. Prezes poinformowała o zakończonej rejestracji dokumentów przez Krajowy Rejestr Sądowy po zmianach osobowych jakie nastąpiły w czasie  XVIII Zjazdu. W całości sąd zaakceptował też zmiany w statucie przyjęte przez uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2021 roku.

Omówiliśmy plany wydawnicze na okres bieżącej kadencji obecnego Zarządu. Pierwsza publikacja, której przygotowanie rozpoczęliśmy będzie zawierała twórczość naszego polonisty z czasów Liceum Pedagogicznego Stanisława Gnoińskiego.

 Zobacz galerię zdjęć

 

Dzień 4 marca,

to coroczne święto naszej szkoły – święto Patronów Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Tradycją tego dnia jest przypominanie i poszerzanie wiedzy o  Patronach, ale też bardzo uroczysty,  moment zmiany składu osobowego pocztu sztandarowego: starsi uczniowie przekazują sztandar w ręce młodszych.  To zawsze podniosła chwila, którą przeżywają uczniowie, ale również zaproszeni goście, wśród których byli: Zenon Jurkowski – przewodniczący Rady Gminy Siennica,  Mariusz Kozera – zastępca wójta gminy, Bartłomiej Czajka – prezes OSP. Nasze stowarzyszenie reprezentowali: kol. Irena Łukaszewska i kol. Tadeusz Gnoiński.

Uroczystość uświetniła nastrojowa część artystyczna przygotowana przez młodzież. Tradycją jest też corocznie przeprowadzany test wiedzy o patronach, do którego zgłasza się wielu chętnych.

Ten dzień zawiera zawsze wiele patriotycznych elementów, które pozostają w pamięci wszystkich absolwentów.

Zobacz galerię zdjęć

Koleżanki i Koledzy

Nadchodzą kolejne święta, a sytuacja pandemiczna uniemożliwia nam spotkania, na które wszyscy oczekujemy. Ponieważ nie możemy osobiście, więc tą drogą pragniemy Wam i Waszym Rodzinom życzyć zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Oby ten ciężki czas, czas ograniczeń i ciągłego strachu o zdrowie nasze i naszych bliskich skończył się jak najszybciej i żebyśmy mogli cieszyć się obecnością w Naszej SIENNICY.

Zarząd Stowarzyszenia

Zobacz galerię zdjęć

 

Spotkanie
17 X 2021

W dniu 17 października b.r. odbyło się pierwsze integracyjne spotkanie wybranego podczas XVIII Zjazdu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z członkami Stowarzyszenia na bieżąco współpracującymi z Zarządem. Uczestniczyło w nim 22 osoby.  Prezes Stowarzyszenia Irena Łukaszewska przedstawiła propozycję składu osobowego Prezydium Zarządu, który przyjęto jednogłośnie.

Omówiono przydział zadań związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w okresie międzyzjazdowym wynikające z wniosków i uchwał przyjętych podczas Zjazdu.  Ustalono, że podobnie jak w poprzedniej kadencji będą działać zespoły:  organizacyjny, którym pokieruje wiceprezes kol. Stanisław Kaczmarek, historyczno-wydawniczy poprowadzi wiceprezes kol. Tadeusz Gnoiński, finansowy – skarbnik kol. Edwarda Rutkowska. Podsumowano przebieg i koszty Zjazdu. Kol. Edwarda Rutkowska przedstawiła finansową stronę, czyli wpływy i wydatki.  W Zjeździe uczestniczyło 91 absolwentów. Gościliśmy też naszych nauczycieli: p. prof. Marię Urbanowicz i p. prof. Apolonię Niesłuchowską. Mimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią Zjazd był bardzo udany. Warto było go organizować nawet dla mniejszej niż zwykle liczby uczestników.

Nawiązując do wniosków przyjęto pierwszą uchwałę o współpracy członków Stowarzyszenia ze wszystkimi szkołami w gminie. Podjęto też uchwałę upoważniającą trzy osoby do dysponowania rachunkiem bankowym. W ramach współpracy z Zespołem Szkół, podobnie jak w poprzednich kadencjach, będziemy wspomagać fundusz nagród dla laureatów konkursu piosenki obcojęzycznej, którego szkoła jest organizatorem oraz fundusz stypendialny dla uczniów uzyskujących najlepszą promocję.

Następne spotkanie, tym razem świąteczne, planujemy na 17 grudnia bieżącego roku.

Irena Łukaszewska

Zobacz galerię zdjęć

 

Wręczenie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Siennica
Państwu Halinie i Stanisławowi Markom

Zobacz galerię zdjęć

Dzień Nauczyciela 14 X 2021 r.

13 października 2021 r. członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich uczestniczyli w szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem stowarzyszenie reprezentowali Edwarda Rutkowska i Tadeusz Gnoiński. Zabierając głos Tadeusz Gnoiński złożył na ręce pani dyrektor Agnieszki Gańko życzenia dla całej kadry pedagogicznej i pracowników obsługowych szkoły, a ponadto zwrócił się do młodzieży dziękując im za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie XVIII Zjazdu Absolwentów. Zdając sobie sprawę z różnorodnych problemów z jakimi boryka się obecnie szkoła warto zauważać i doceniać wysiłki całej społeczności szkolnej by tym wyzwaniom podołać.

Następnie młodzież przedstawiła swój program artystyczny (tym razem właściwie rozrywkowy), którym ubawiła całą widownię. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła swoje doroczne nagrody tym nauczycielom i pracownikom, którzy wyróżnili się swoją codzienną pracą i zaangażowaniem. Z przyjemnością zauważyliśmy wśród nagradzanych, tych, którzy bardzo pomogli nam w przeprowadzeniu Zjazdu.

Zobacz galerię zdjęć

W sobotę 25 września odbył się kolejny XVIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.


Na wstępie prezentujemy kilka ważnych informacji, zbiorcze zdjęcie uczestników zjazdu oraz listy związane z tą uroczystością.   Za nami XVIII Zjazd absolwentów. Pierwotny termin wyznaczony na 20 czerwca ubiegłego roku nie mógł być zrealizowany z powodu obostrzeń związanych z pandemią. 25 września 2021 roku, w budynku Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich , po długim oczekiwaniu kolejny raz, z wielką radością spotkało się kilkanaście roczników absolwentów siennickiej szkoły i znów zabrzmiał hymn „Hej koledzy czas przemija…”. Zaśpiewało go ponad 90 osób.
      Relację z działalności Stowarzyszenia zdał prezes kol. Jerzy Smoliński. Tradycyjnie uczczono pamięć absolwentów zmarłych w trakcie ostatniej kadencji. Złożono też kwiaty na grobach profesorów i patronów szkoły. Uczestnicy otrzymali przygotowaną na Zjazd ciekawą publikację pt. „Siennica naszej młodości” ze wspomnieniami absolwentów, głównie Liceum Pedagogicznego oraz drobne upominki.
      Niektórzy uczestnicy dodatkowo radowali się z obecności swoich wychowawczyń: prof. Apolonii Niesłuchowskiej i prof. Marii Urbanowicz.

      Dzień zakończył się wieczorkiem przy kawie i muzyce, w czasie którego długo jeszcze trwały wspomnienia z lat licealnych oraz rozmowy o życiu w dorosłości.


================================

W trakcie obrad wybrano też nowy Zarząd w składzie:
Agnieszka Bazydło
Alicja Cichoń
Agnieszka Gańko
Tadeusz Gnoiński
Jarosław Gujski
Andrzej Jaworski
Stanisław Kaczmarek
Irena Łukaszewska
Stanisław Majszyk
Monika Pszkit
Edwarda Rutkowska
Marek Rutkowski
Jerzy Smoliński


Obowiązki prezesa przyjęła kol. Irena Łukaszewska.


Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Ryszard Reszczyk
Wanda Jedlińska
Jan Michalik


========================

Podczas zjazdu ustalono priorytety do dalszej pracy.

Wnioski:

do pracy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich przyjęte Uchwałą podczas XVIII Zjazdu Absolwentów w dniu 25 września 2021 r.

  1. Współdziałać z dyrekcją szkoły i samorządem gminy w zakresie kontynuowania prac związanych z funkcjonowaniem Siennickiego Muzeum Szkolnego. Gromadzić materiały, wspomnienia, pamiątki dla opracowania wydawnictw.
  2. Podejmować działania w zakresie pomocy Zespołowi Szkół w Siennicy, jego dyrekcji, radzie pedagogicznej i młodzieży poprzez uczestniczenie w ważnych wydarzeniach z życia szkoły, fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się uczniów.
  3. Podejmować działania integrujące wszystkie roczniki absolwentów naszej szkoły.
  4. Współpracować z gminnymi placówkami oświatowymi w zakresie propagowania historii i tradycji naszej szkoły i zachęcania do kontynuowania nauki w siennickie szkole.
  5. Kontynuować działania związane z pomocą koleżeńswu znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, upamiętniać zmarłych profesorów i absolwentów.

================================

Tadeusz Gnoiński

Zjazd absolwentów siennickich szkół

25 września odbył się XVIII Zjazd Koleżeński absolwentów siennickich szkół, zorganizowany, po pięciu latach od poprzedniego, przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Tradycja tych zjazdów sięga okresu międzywojennego ponieważ pierwszy odbył się w 1923 r., a kolejny dziesięć lat później. To właśnie podczas pierwszego zjazdu pojawił się w szkolnym ogrodzie głaz upamiętniający poległego w 1920 r. pod Nowogrodem absolwenta, jeszcze rosyjskiego seminarium nauczycielskiego i później nauczyciela już polskiej szkoły dla nauczycieli, Antoniego Królikowskiego. Pierwszy powojenny zjazd odbył się w 1946 r., kiedy to zebrani z przerażeniem dowiadywali się o wojennych zniszczeniach Siennicy i o tych kolegach, którzy wojny nie przeżyli. Ale też z satysfakcją odnotowali, że szkoła stała się uczelnią koedukacyjną i w dalszym ciągu funkcjonuje pod kierownictwem ukochanego dyrektora Kazimierza Gnoińskiego, który obchodził właśnie jubileusz 30. lecia pracy pedagogicznej w Siennicy. Kolejne zjazdy organizowało powstałe w grudniu 1956 roku Koło Sienniczan, przekształcone w 1999 r. w Stowarzyszenie. Tradycją zjazdów stało się przygotowywanie z tej okazji publikacji opisującej ważne dla środowiska szkoły wydarzenia, procesy, dorobek uczniów i nauczycieli, przekształcenia szkoły itp. zagadnienia. Wszystko po to, by przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę o siennickiej uczelni pedagogicznej, a także i o historii oraz dorobku kolejnych szkół średnich funkcjonujących w Siennicy.

Zjazd, oprócz tego, że umożliwia, spotkania kolegów z różnych lat funkcjonowania szkoły, ma też inne zadania. Jest Walnym Zebraniem, podczas którego ustępujący zarząd stowarzyszenia składa sprawozdanie ze swojej działalności i zebrani formułują wnioski do dalszej pracy pod kierownictwem nowego zarządu. Tak się stało i tym razem. Po powitaniach wysłuchano sprawozdania z działalności stowarzyszenia w ciągu mijającej kadencji przedstawionego przez prezesa Jerzego Smolińskiego. Następnie mieli okazję wypowiedzieć się goście: pan poseł RP Czesław Mroczek, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  i jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego pan Mirosław Krusiewicz, Radna Powiatu Mińskiego pani Alicja Cichoń (nasza absolwentka zresztą) jako przedstawicielka Starostwa Powiatowego, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Mejszutowicz, wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk oraz przewodniczący Rady Gminy w Siennicy Zenon Jurkowski. Po nich kilku kolegów – absolwentów naszej szkoły zabrało głos w dyskusji.

Cieszono się bardzo z tego, że mimo trudnego czasu pandemicznego, z którym borykamy się już kolejny rok, mogliśmy przywitać dwie profesorki liceum pedagogicznego, panie:Apolonię Niesłuchowską i Marię Urbanowicz, i że w ogóle zjazd doszedł do skutku, że ponad 90. absolwentów z radością odśpiewało hymn szkoły „Hej, koledzy, czas przemija…”. Dziękowano dyrekcji szkoły i młodzieży za pomoc w jego organizacji. Uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych kolegów, a Patronom szkoły, zmarłym profesorom i dyrektorom złożono kwiaty na siennickim cmentarzu i zapalono znicze. Pamiątką po Zjeździe, oprócz tradycyjnego wspólnego zdjęcia przed frontem szkoły na schodach, będzie książka „Siennica naszej młodości” zawierająca w przeważającej części wspomnienia absolwentów liceum pedagogicznego z czasów pobytu w szkole, ale także opisujące ich dalsze koleje losu. Znalazło się też miejsce na przedstawienie sylwetek kilku profesorów i zmarłych już kolegów oraz kącik poezji.

Wybory wyłoniły nowy zarząd Stowarzyszenia, który spośród siebie wybrał prezesa. Została nim Irena Łukaszewska, a dotychczasowy prezes, pełniący swą funkcję od czterech kadencji, Jerzy Smoliński pozostał w zarządzie i otrzymał od zebranych tytuł Honorowego Prezesa. Irena Łukaszewska, od wielu lat będąca członkiem zarządu i pełniąca w nim różne funkcje, dziękując za zaufanie zebranych i powierzenie jej kierownictwa organizacją zapewniła, że wspólnie z pozostałymi członkami zarządu stowarzyszenia będzie się starała jak najlepiej wywiązywać z postawionych przez Zjazd zadań, i że będzie kontynuować dotychczasową jego działalność.

Nie odbył się tradycyjny całonocny bal, jednak nowa jego formuła w postaci wieczorku przy bardzo smacznie zastawionym stole i muzyce zespołu „Jewels” przypadła wszystkim do gustu i nie brakuje głosów, by właśnie tak to organizować w przyszłości. Wieczorek rozpoczął występ siennickiego chóru Kanon, kierowanego przez Monikę Pszkit, w którego szeregach, jak się okazało jest także wielu absolwentów naszej szkoły, a następnie przyszedł czas na śpiewy i tańce, ale była też okazja na długie rozmowy z dawno nie widzianymi kolegami. Powrót absolwentów siennickiej szkoły do krainy młodości zawsze dostarcza wielu wzruszających przeżyć, nastraja do wspomnień i refleksji o wartościach, które zaszczepione przez nauczycieli były kierunkowskazami w dorosłym życiu.

Siennica, listopad 2021 r.

Zobacz galerię zdjęć

Ostatnie spotkanie organizacyjne przed Walnym Zjazdem

Ostatnie przed Walnym Zjazdem członków naszego stowarzyszenia zebranie odbyło się 18 września 2021 r. Prezes Jerzy Smoliński zreferował zarys swojego wystąpienia podsumowującego całą kadencje, a następnie przedstawił konieczne zmiany w statucie stowarzyszenia aby dostosować go do zmieniających się przepisów. Poprawki w statucie wymagają akceptacji Zjazdu. Następnie przydzielono zadania konkretnym członkom i Komisjom zjazdowym. Pozostaje jeszcze spotkać się w piątek, by przygotować salę gimnastyczną, stanowiska koleżanek obsługujących Zjazd itp. No a potem, w sobotę 25 września nasz kolejny XVIII Zjazd Koleżeński. Oby frekwencja i pogoda dopisały.

TG.           

Zobacz galerię zdjęć

Zapraszamy osoby zainteresowane na:

Zjazd,  który odbędzie się 

25 września  2021 roku.

Zgłoszenia uczestników i wpłaty będą przyjmowane do dnia 15 września br.

Zobacz galerię zdjęć

Spotkania robocze Zarządu SAiWSS
odbyły się w dniu
16 i 20 sierpnia 2021.

Pierwsze miało miejsce w Domu Seniora, drugie w szkole – serdecznie dziękujemy za gościnę.

Obrady prowadził Prezes Stowarzyszenia kol. Jerzy Smoliński.

W spotkaniu uczestniczyła Pani dyrektor Agnieszka Gańko.

Podczas rozmów podjęto decyzję o nowym terminie  XVIII Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się 25 września 2021 roku. Ustalono też dostosowany do obecnej, pandemicznej sytuacji nowy program zjazdu. Wszyscy członkowie podjęli się realizacji wybranych i przydzielonych im zadań, związanych z przygotowaniem uroczystości.

Zapraszamy na zjazd i prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

                                                                                                                                  andjaw

Zobacz galerię zdjęć

Pożegnanie
Stanisława Czajki,
30 lipca 2021 roku

Pogrążona w żałobie Rodzino, szanowny panie pośle Rzeczpospolitej Polskiej, Dostojny Księże Prałacie, Drodzy Sienniczanie!

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich oraz sympatyków stowarzyszenia Żegnam przedwcześnie zmarłego Stanisława Czajkę. To wielki Polak-Patriota, Sienniczanin, wybitny historyk i kulturoznawca, organizator i przewodnik wycieczek na terenie kraju i zagranicą. Był On absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niemal całe swoje życie zawodowe związał z Siennicą, z Zespołem Szkół, w którym w 1980 roku podjął pracę nauczyciela historii. Od pierwszych dni pracy w Siennicy dał się poznać jako zaangażowany i wielce odpowiedzialny pedagog-wychowawca dysponujący dużą wiedzą i stosujący nowoczesne metody nauczania. Miał bliski kontakt z uczniami, których traktował po partnersku. Jednocześnie był sprawiedliwy w oczach wychowanków i wymagający od siebie i swoich uczniów. Dlatego cieszył się tak wielkim autorytetem wśród uczniów, grona nauczycielskiego i rodziców.

Z całą pewnością Jego zdolności organizacyjne, aktywność w pracy społecznej i pracowitość legły u podstaw szacunku i uznania w środowisku Siennicy i powiatu Mińska Mazowieckiego. Czynniki te i koncyliacyjny charakter kolegi Czajki miały znaczący wpływ na decyzję władz powiatowych, które powierzyły Mu już w 1990 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół, którą pełnił przez 18 lat, to jest do 2008 roku. Objął szkołę, którą znał, wzorowo zorganizowaną, cieszą się dobrą opinią w środowisku, wyróżniającą się w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania i wychowania. Musimy jednak uświadomić sobie fakt, iż rok 1990 był bardzo trudny dla naszej Ojczyzny, był to okres zasadniczej zmiany, transformacji ustrojowej państwa, który dotyczył wszystkich  sfer życia polityczno-społecznego i gospodarczego, w tym także oświaty. Młody, energiczny dyrektor Czajka podjął nowe wyzwania. Już w pierwszych latach kierowania Zespołem Szkół nastąpił jego dalszy rozwój’ Uruchomione zostały nowe kierunki kształcenia na poziomie technikum i szkoły zawodowej. Szkoła stała się ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego dla środowiska Siennicy i dla powiatu mińskiego. Nawiązane zostały bliskie więzy współpracy ze szkołami działającymi na terenie gminy, organizowane były liczne konferencje i sympozja oraz warsztaty metodyczne, spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Sam Dyrektor był radnym Gminy, angażował się w pracach Rady Powiatu i Sejmiku Mazowsza. Zabiegał aktywnie o uzyskanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu uzyskano niemałe środki, dzięki którym wyremontowany został dach szkoły i elewacja, zostały zamontowane nowe okna, wyposażono szkołę w nowoczesne pomoce naukowe, zorganizowano pracownie przedmiotowe, uruchomiono pracownię komputerową, opracowano dokumentację techniczno-budowlaną na remont budynku byłego internatu i uzyskano pozwolenie na jego przeprowadzenie. Tego zadania do dnia dzisiejszego nie udało się nam zrealizować.

Dyrektor Czajka był też inicjatorem uroczystości o charakterze historycznym i regionalnym, które na stałe wpisały się w pejzaż Siennicy i naszej szkoły. Był organizatorem wakacyjnych obozów języka angielskiego, na których wykłady prowadzili obywatele Stanów Zjednoczonych. Do dzisiaj funkcjonuje Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczestniczą uczniowie z całego powiatu. Ufundowany został nowy Sztandar Szkolny, wprowadzony został w czasie uroczystości szkolnych w nowy ceremoniał nawiązujący do tradycji Seminarium Nauczycielskiego, odsłonięte zostały tablice upamiętniające ważne wydarzenia państwowe i środowiskowe itp.

Drodzy przyjaciele!

Wielkie są zasługi Stanisława Czajki dla Koła Sienniczan i naszego Stowarzyszenia. Przez ponad ćwierć wieku był kustoszem Izby Pamięci. Jego największą zasługą było przede wszystkim wzbogacenie zbiorów muzealnych, ich uporządkowanie i inwentaryzacja oraz stworzenie warunków do zwiedzania muzeum. Jego propozycja poszukiwania i zbierania eksponatów muzealnych spotkała się z wielkim poparciem uczniów, nauczycieli i społeczeństwa Siennicy. Zebrano ponad 1000 eksponatów muzealnych dotyczących folkloru i tradycji regionu siennicko-kołbielskiego oraz okresu II wojny światowej. Zostały one uratowane od zniszczenia. Warto też przypomnieć iż kustosz Czajka przy aktywnym wsparciu organizacyjnym i finansowym naszego stowarzyszenia dokonał zakupu gablot wystawienniczych i odpowiedniego sprzętu specjalistycznego do funkcjonowania muzeum.

Jak już podkreślałem, nieoceniony jest wkład Zmarłego Kolegi w pracach naszego stowarzyszenia. Przez 10 lat był członkiem Zarządu. Wspomagał swoją wiedzą mądrością i doświadczeniem nasze działania. Wspaniale się z Nim współpracowało przy organizacji kolejnych Zjazdów, licznych imprez szkolnych a zwłaszcza wydawnictwach, w których zamieszczone są opracowania magistra Czajki. Dysponował On ogromną wiedzą historyczną i regionalną, miał wielki dar kojarzenia faktów i wyrażania myśli w licznych książkach i publikacjach. Opublikował prawie 20 książek i ponad 100 merytorycznych artykułów naukowych. Pragnę w tym miejscu przywołać dwie kapitalne monografie wydane we współpracy z Urzędem Gminy Siennica. Pierwsza to monografia pod tytułem Siennicki duszpasterz ksiądz Łukasz Janczak 1835-1918 wydana w 2015 r, druga to Sienniczanie w Bitwie Warszawskiej 1920 wydana z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej w 2020 roku wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Koleżanki i Koledzy!

Stanisław Czajka był wielkim patriotą, działaczem społecznym, samorządowcem, znanym w całej Polsce jako działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Będzie nam Ciebie Staszku bardzo brakowało. W swych działaniach będziemy czerpali z ogromnego dorobku życiowego mądrości Stanisława.

Żegnaj Przyjacielu, Kolego i Dyrektorze! Całe swe twórcze życie oddałeś Siennicy i tu pozostaniesz po wsze czasy, bowiem siennicka ziemia była Tobie życzliwa i pozostaje bardzo wdzięczna. Niech mazowiecka ziemia będzie Tobie lekką; spoczywaj w spokoju. Cześć Twojej pamięci!

Pragnę złożyć Rodzinie i Bliskim zmarłego Stanisława Czajki wyrazy głębokiego współczucia. W tych trudnych chwilach Sienniczanie są z Państwem.

Jerzy Smoliński, prezes SAiWSS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobacz galerię zdjęć.

Spotkanie
Zarządu SAiWSS

w dniu 07.07.2021

W zebraniu uczestniczyło 16 osób, członków Zarządu i Sympatyków. Przewodniczył Prezes Stowarzyszenia kol. Jerzy Smoliński.

Pomimo wakacyjnego czasu, cały Zarząd jest zdeterminowany, aby sfinalizować XVIII Zjazd Absolwentów.

Głównym tematem spotkania było : Wymiana poglądów i podjęcie decyzji dotyczących Zjazdu.

Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna. Kol. Irena Łukaszewska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ważne zagadnienia, jak: zaproszenia, powołanie komisji, znaczek z logo dla każdego uczestnika oraz dekoracje. Przypomniała także ustalenia podjęte na posiedzeniu w dn. 22.02 2020 r. a dotyczące pierwszego terminu Zjazdu. Wydawnictwo  zjazdowe jest już zabezpieczone w odpowiedniej ilości.

Ze względu na niepewny czas i nadal utrzymującą się pandemię, dyskutowane były dwa warianty organizacyjne Zjazdu:

1-dniowy, kończący się uroczystym obiadem, oraz

Dobowy z uroczystą kolacją i wspólną zabawą

Ponieważ istnieje wiele niejasności i wątpliwości, zachodzi potrzeba zorganizowania kolejnego zebrania z datą 16.08. 21r. godz. 12.00 w celu podjęcia ostatecznych decyzji.

Na zakończenie kol. Tadeusz Gnoiński przekazał informację, iż Rada Gminy na swoim posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu Państwu Halinie i Stanisławowi Markom odznaczenia ” Honorowego Obywatela Gminy”. Wręczenie odbędzie podczas XVIII Zjazdu Absolwentów.

                                               Krystyna Zawadka

Zobacz galerię zdjęć.

Zakończenie roku szkolnego 2020 – 2021

odbyło się 25 czerwca w Sali gimnastycznej zespołu Szkół w Siennicy w obecności uczniów i ich nauczycieli. Z gości wymieniono Przewodniczącego Rady Gminy we Siennicy pana Zenona Jurkowskiego i przewodniczącą Rady Rodziców Beatę Stelmaszczyk. Nasze stowarzyszenie reprezentowali tym razem Tadeusz Gnoiński i Edwarda Rutkowska.

Pani dyrektor Agnieszka Gańko podsumowała mijający rok pracy, oceniając go jako trudny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Jednak miała też wiele powodów do dumy i satysfakcji. Zrealizowano zaplanowane przedsięwzięcia i wielu uczniów wykazało się doskonałymi wynikami w nauce oraz ponadprzeciętną aktywnością, za co zostali podczas uroczystości nagrodzeni.

Także i my mieliśmy okazję wręczyć takiej wyróżniającej się uczennicy z kl. III Technikum Turystycznego Martynce Ciszek dyplom uznania za wysokie wyniki w nauce, pracę społeczną i koleżeńską postawę oraz skromne stypendium w kopercie. Poza tym Tadeusz Gnoiński w kilku ciepłych słowach zwrócił się do uczniów, ich nauczycieli i dyrekcji szkoły, dziękując za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków i życząc na koniec udanego wypoczynku podczas wakacji.

Zobacz galerię zdjęć.

Sesja RG 24.06.2021

24 czerwca odbyła się sesja XXXIII zwyczajna Rady Gminy w Siennicy, podczas której podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Siennica” państwu Stanisławowi i Halinie Markom, długoletnim nauczycielom naszej szkoły. Stowarzyszenie nasze było wnioskodawcą w tej sprawie i zebrało odpowiednią ilość podpisów wśród mieszkańców gminy popierających ten wniosek. Dlatego też zostało zaproszone na tę sesję, którą zorganizowano tym razem w sali gimnastycznej Zespołu Szkół, co wydaje się dziś dość symboliczne. Stowarzyszenie reprezentowali tym razem Tadeusz Gnoiński i Stanisław Majszyk, jednocześnie  radny Rady Gminy.

Stanisław i Halina Markowie to małżeństwo zamieszkujące w Siennicy i zatrudnione w siennickich szkołach na etatach nauczycielskich w latach 1963 – 86 ub. wieku. Oboje Państwo Markowie zapamiętani zostali jako wyjątkowo kompetentni pedagodzy, ludzie oddziałujący swoją postawą na rzesze wychowanków, ukierunkowując ich dalsze życie. Oddani dla rozwoju Siennicy, a przede wszystkim siennickich szkół szczebla ponadpodstawowego.

Stanisław Marek zatrudniony został w siennickim Liceum Pedagogicznym jako nauczyciel fizyki i astronomii w 1963 r., natomiast Pani Halina (jeszcze pod panieńskim nazwiskiem – Podleś) w 1965 r. objęła katedrę matematyki. Oboje szybko zdobyli wielki autorytet jako bardzo cenieni nauczyciele Liceum Pedagogicznego, a po jego likwidacji od 1969 r. pracowali w funkcjonujących następnie w Siennicy szkołach zawodowych. Pan Stanisław Marek w latach 1974 – 1986 sprawował ponadto funkcję dyrektora szkoły.

Radni uchwałę o przyznaniu tytułu Państwu Markom podjęli jednomyślnie. Tadeuszowi Gnoińskiemu pozostało tylko podziękować radnym za taką postawę i przypomnieć zebranym, że jednym z celów naszego stowarzyszenia jest upamiętnianie historii naszej szkoły i ludzi, którzy w niej pracowali. Teraz pozostaje sprawa organizacji uroczystości wręczenia państwu Markom stosownego dyplomu. Marzy się nam, by odbyła się ona podczas naszego kolejnego Zjazdu Koleżeńskiego, ale czy to się uda?

Zobacz galerię zdjęć.

Spotkanie w plenerze.

W dniu 18 czerwca 2021 roku   odbyło się spotkanie robocze w ogrodzie szkolnym.

Uczestnicy po długim okresie przerwy mogli wreszcie znowu się zobaczyć i porozmawiać. Było  miło i smacznie. Omówione zostały bieżące sprawy i możliwości zorganizowania zjazdu oraz w jakiej formie miałby się odbyć.

Zobacz galerię zdjęć.

Spotkanie Prezydium
Zarządu 2020

           Tradycyjne grudniowe zebranie zarządu naszego stowarzyszenia odbyło się 18 grudnia 2020 r. Było to pierwsze od lutego zebranie i odbyło się w bardzo okrojonym składzie. W lutym debatowaliśmy nad organizacją kolejnego zjazdu koleżeńskiego i nie domyślaliśmy się nawet jak pandemia może zmienić nasze plany. Tym razem na zebraniu obecnych było zaledwie siedem osób reprezentujących Prezydium naszego stowarzyszenia. Spotkaliśmy się aby omówić problemy bieżącej działalności, podzielić się wiadomościami, naradzić w sprawie planowanego zjazdu.

Po symbolicznym podzieleniu się opłatkiem z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, przystąpiliśmy do pracy.

Jednym z ważniejszych tematów była sprawa planowanej reorganizacji siennickich szkół. Irena Łukaszewska i Tadeusz Gnoiński przedstawili przebieg spotkania z władzami Gminy Siennica, na którym pan Wójt Stanisław Duszczyk przedstawił koncepcję zlikwidowania istniejącego obecnie Zespołu Szkół i powołanie nowego, w skład którego weszłyby szkoła podstawowa i szkoła średnia. Zatrudniać nauczycieli i kierować tak zorganizowaną placówką będzie jeden dyrektor, co zyskało naszą aprobatę, jednakże obawy budzi to, że przy braku naboru do szkoły średniej w ciągu kilku lat dojść może do jej wygaszenia. Naszym zdaniem byłaby to olbrzymia strata dla Siennicy, jej tradycji i aspiracji. Problematyczne wydaje się także dalsze funkcjonowanie zespołu szkół pod imieniem obecnych patronów szkoły.

Władze gminy zapewniają, że bardzo im zależy na dalszym istnieniu naszej szkoły, jednak sierpniowe i wrześniowe działania nie pomogły pani dyrektor w przeprowadzeniu rekrutacji. A zdaniem pani dyrektor była olbrzymia szansa uruchomienia w tym roku przynajmniej jednej klasy pierwszej. Ponadto zauważmy, że w budynku szkoły ma pojawić się dużo więcej niż obecnie uczniów klas V – VIII podstawówki. Przy ewentualnym ponownym pojawieniu się klas pierwszych szkoły średniej należy spodziewać się problemów z rozmieszczeniem młodzieży.

Zebrani dostrzegli i podkreślili olbrzymie zaangażowanie pani Agnieszki Gańko na rzecz jak najlepszego funkcjonowania kierowanej przez nią placówki. Odnowiony parter budynku szkolnego, przygotowane przez personel i uczniów uroczystości szkolne i gminne o tym świadczą.

Zebrani postanowili także zakończyć akcję zbierania podpisów poparcia dla złożenia w Urzędzie Gminy wniosku nadania państwu Stanisławowi i Halinie Markom tytułu honorowego Obywatela Gminy Siennica. Sprawę zreferował Tadeusz Gnoiński przedstawiając treść wniosku i zebrane listy poparcia. Po akceptacji i złożeniu podpisów pod wnioskiem zebrani zobligowali T. Gnoińskiego do złożenia dokumentów w urzędzie.

Na tym to nietypowe spotkanie wigilijne zakończono i zebrani rozeszli się i życząc wszystkim członkom stowarzyszenia dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dużo lepszego kolejnego roku.

Tadeusz Gnoiński

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy serdecznie zaprasza na wydarzenie „Nasi Bohaterzy 1920 roku” w ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
W programie: gra terenowa, prelekcja historyczna, wręczenie Nenufarów i koncert Miejskiej Orkiestry Kameralnej z Mińska Mazowieckiego.
Zapraszamy 3 października do Zespołu Szkół w Siennicy.

Nagroda
za wieloletnią
działalność

9 września w Pogorzeli odbył się 40. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

Podczas tego spotkania Siennickie Muzeum Szkolne otrzymało pamiątkowy medal wykonany dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, bitwy, która odmieniła losy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., kiedy to ofensywa wojsk rosyjskich spowodowała, że zagrożony został byt naszego państwa po dopiero co odzyskanej niepodległości. Odparcie nieprzyjaciela, który zbliżył się do Wisły i planował rychłe zdobycie Warszawy prawdopodobnie także uratowało państwa zachodnie od rewolucji proletariackiej, dlatego dla historii Europy i świata miało ogromne znaczenie.

Wprawdzie działania wojenne tamtej wojny ominęły szczęśliwie Siennicę, ale przecież niejeden mieszkaniec naszej gminy wziął w niej udział. Kilku oddało Ojczyźnie swoje życie. Przez kilka dni Siennica znalazła się pod okupacją sowiecką.

Pamięć o walce sienniczan, w tym absolwentów naszej szkoły, ich wkład w odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski jest jednym z głównych celów istnienia naszego muzeum. Sądzę, że przyznając nam ten medal władze powiatowe dostrzegły i doceniły nasze starania o utrwalanie tej pamięci wśród szerokiej społeczności naszego powiatu.

Tadeusz Gnoiński

 

Akademia – pandemia

Po raz pierwszy od marca społeczność naszej szkoły spotkała się w jej siedzibie. Czas pandemii spowodował kilkumiesięczną izolację i konieczność wprowadzenia zdalnego nauczania.

1 września przywitały nas przed szkołą grupki uczniów oczekujących na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Po wejściu do budynku poczuliśmy zapach świeżości po niedawnym remoncie. Ślicznie odnowiony korytarz sprawia teraz świetne wrażenie.

Rozpoczynając uroczystość pani dyrektor Agnieszka Gańko przywitała również gości w osobach wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka i przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: Tadeusza Gnoińskiego oraz Stanisława Czajkę. Goście zabrali głos wyrażając nadzieję, że w tym trudnym okresie uda się tak zorganizować szkolne zajęcia, by były bezpieczne i pozwoliły w miarę normalnie pracować przez kolejne 10 miesięcy.

Wysłuchaliśmy następnie krótkiego, ale bardzo ładnie przygotowanego programu artystycznego. Wielkie brawa należą się uczniom, którzy, jak wspomniała pani dyrektor, spontanicznie całą uroczystość przygotowali.

A więc rok szkolny 2020/21 został rozpoczęty i oby zastosowane  procedury okazały się skuteczną obroną przed koronawisusem. Martwi jednak też to, że nie udało się w tym roku uruchomić żadnej klasy I. Dlaczego nawet uczniowie naszych gminnych podstawówek wybierają szkoły średnie w Mińsku Mazowieckim?

Tadeusz Gnoiński

             UWAGA !

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, planowany Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich nie odbędzie się w planowanym terminie. Dokładny termin będzie podany do wiadomości na naszej stronie w późniejszym czasie.

  Dzień Patrona 2020

4 marca, w imieniny Kazimierza, Zespół Szkół w Siennicy corocznie obchodzi Dzień swoich patronów Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. W uroczystości tegorocznej nasze stowarzyszenie reprezentowali członkowie Zarządu: Edwarda Rutkowska, Zdzisław Jałocha i Tadeusz Gnoiński. Obecni byli również wójt gminy Stanisław Duszczyk i długoletni dyrektor placówki Stanisław Czajka oraz inni goście. Młodzież szkolna przygotowała urozmaicony program uroczystości, przybliżając sylwetki patronów. Oprawa muzyczna i plastyczna stała na wysokim poziomie i bardzo się wszystkim podobała. Konkurs wiedzy o patronach przeprowadzony przy pomocy telefonów komórkowych był atrakcyjną nowością mimo małego potknięcia sprzętowego. Goście zabierając głos wspominali dalsze i bliższe nam czasy, życzyli szkole dalszego rozwoju, a pani dyrektor Agnieszce Gańko gratulowali ostatnich osiągnięć szkoły i życzyli kolejnych sukcesów. Zdzisław Jałocha zaważył również z zadowoleniem obecność na uroczystości młodzieży w mundurach z klasy I LO o profilu wojskowym. Ten nowy kierunek kształcenia obok klas turystycznych, będzie, być może, magnesem przyciągającym do naszej szkoły większą ilość absolwentów podstawówek.

T.G.

Spotkanie zarządu
22 lutego 2020 r.

Przygotowania do XVIII Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich nabierają tempa!

W minioną sobotę (22 lutego) Zarząd Stowarzyszenia dopracowywał szczegóły związane m.in. z: wydaniem kolejnej publikacji (ostateczne zatwierdzenie tytułu, wybór drukarni itp.), treścią i drukiem zaproszeń, programu i obsługi spotkania, organizacji wieczorku tanecznego oraz kwestii promocji wydarzenia. Wspólnymi siłami – doświadczenie wieloletnich członków Stowarzyszenia połączone z umiejętnością poruszania się w nowoczesnej technologii osób młodszych stażem – pozwoli z większym spokojem realizować kolejne stopnie organizacji Zjazdu, choć i tak zawsze towarzyszą temu wielkie emocje i troska o jak najlepsze rezultaty.

Przypominamy, że sam Zjazd odbędzie się 6 czerwca 2020 w przyjaznych murach Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Ponadto zachęcamy do włączenia się w przygotowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia, gdyż każda głowa i para rąk do pracy się przyda. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 28 marca o g. 10.00. Do zobaczenia!

Monika Pszkit

Spotkanie zarządu
25 stycznia 2020 roku

Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich rozpoczęło się tym razem śpiewająco, bowiem „Sto lat” w zdrowiu i wszelkiej pomyślności usłyszały Irena Łukaszewska i pani dyrektor Agnieszka Gańko.

Następnie jednak przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad, który w zasadzie dotyczył organizacji czerwcowego zjazdu absolwentów.

Kilka spraw wymagało pilnych decyzji, a kilka innych dogłębnie przeanalizowano. Postanowiono wystąpić o dotacje na wydatki związane z organizacją zjazdu do władz samorządowych województwa, powiatu i gminy. Wszak absolwenci naszych szkół wykorzystują swoją wiedzę i zdobyte w szkole umiejętności w wielu miejscach pracy całego Mazowsza, a wymienione władze nie raz podkreślały rangę naszej szkoły, jej tradycje i osiągnięcia. Pod nieobecność Andrzeja Jaworskiego, Tadeusz Gnoiński omówił wyniki pracy Andrzeja, który rozesłał zapytanie ofertowe na wydruk naszej publikacji zjazdowej do 18 drukarni w całej Polsce. Odpowiedzi nie wpłynęło zbyt dużo. Okazuje się, że drukarnie nie są zainteresowane tak niskim nakładem książek jaki my zaproponowaliśmy (300 szt.). Za przygotowanie książki do druku trzeba zapłacić 2700 do 9200 zł. A za druk od 7900 do 18900 zł. W tej sytuacji postanowiono jeszcze wstrzymać się z decyzją i poszukać innych wykonawców zleconej przez nas pracy. Zebrani podjęli decyzję dotyczącą tytułu planowanej publikacji. Brzmi on: „Siennica naszej młodości… Państwowe Liceum Pedagogiczne we wspomnieniach absolwentów”. Następnie zajęto się redagowaniem zaproszenia na zjazd. Oprócz ramowego porządku zjazdowego dnia, zadecydowano o koniecznej odpłatności za udział w zjeździe, która musi wystarczyć na zorganizowanie przedsięwzięcia oraz na statutową działalność organizacji w ciągu całej kadencji. Kwota ta wynosi 220,00 zł. od uczestnika zjazdu i 120,00 zł. od osoby towarzyszącej podczas balu. Stosowne ogłoszenia o XVIII Zjeździe zostaną opublikowane w mediach, a zaproszenia rozesłane i doręczone. Pani dyrektor zadeklarowała współudział szkoły w realizacji naszego zamierzenia.

Ostatnią decyzją była deklaracja ufundowania tradycyjnej nagrody od naszego stowarzyszenia w organizowanym przez szkołę w marcu, już XXV, Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

T.Gnoiński

Spotkanie wigilijne 2019r.

Już po raz dwudziesty, jak zauważył, prezes Jerzy Smoliński powitał członków Zarządu i sympatyków naszego stowarzyszenia na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym.

Zebraliśmy się w gronie ok. 30. osób, przede wszystkim, by złożyć sobie życzenia Bożonarodzeniowe, a przy okazji życzyć wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, bowiem następne zebranie zaplanowaliśmy na 25 stycznia przyszłego roku. Jednak sprawy bieżącej działalności stowarzyszenia musiały zostać także poruszone. Przede wszystkim do wytężenia wysiłków obliguje nas zbliżający się termin kolejnego zjazdu absolwentów. Planujemy w tej materii m.in. wydać książkę, której głównym tematem będzie okres istnienia w naszej szkole liceum pedagogicznego.

Zaawansowanie prac wydawniczych przedstawił Tadeusz Gnoiński.

Następnie głos zabrała Krystyna Zawadka, która podzieliła się wrażeniami z uroczystości związanymi z Jubileuszem Szkoły Podstawowej w Grzebowilku. Zauważmy, że zarówno pani Krystyna jak i Jerzy Smoliński piastowali przez wiele lat kierownicze funkcje, natomiast Wanda Smolińska i Ryszard Reszczyk byli nauczycielami w tej placówce. Wszyscy oni zabierali głos, dzieląc się z nami wspomnieniami. Wypowiadał się też  Zdzisław Jałocha, który reprezentował nas na tej uroczystości.

Zakończenie spotkania, to wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonowym niezawodnego Stanisława Woźnicy oraz podziękowania dla pani dyrektor Agnieszki Gańko i dla pań kucharek za przygotowanie wigilijnych potraw i serdeczne, jak zwykle, przyjęcie naszej gromadki.

Tadeusz Gnoiński

Pożegnanie
ŚP Marianny Górskiej

24 października 2019 r. odeszła ŚP Marianna Górska, wieloletnia aktywna członkini Zarządu Stowarzyszenia Sienniczan, zasłużony, wybitny pedagog i wychowawca, autorka wielu publikacji nt. oświaty i historii siennickiej szkoły.

Pożegnanie odbyło się 28 października br. w Domu Pogrzebowym Exitus w Mińsku Mazowieckim, a następnie w Kościele Parafialnym w Siennicy, gdzie została odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której nastąpiło pochowanie na miejscowym cmentarzu.

               W ceremonii pogrzebowej wzięli udział: poseł Ziemi Mińskiej Czesław Mroczek, przedstawiciele władz Mińska Mazowieckiego, kierownictwo i członkowie Oddziału mińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich oraz licznie zgromadzeni przyjaciele ŚP Marii Górskiej – z Siennicy, Mińska, Stojadeł i Siedlec. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego i młodzieży z mińskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół z Siennicy przybyli ze sztandarami, pełniąc wartę honorową w kościele i na cmentarzu. 

W wygłoszonych podczas Mszy mowach pogrzebowych zostały podkreślone wybitne zasługi i osiągnięcia ŚP Marianny Górskiej. O Jej aktywnym życiu zawodowym i społecznym mówili: b. Dyrektor mińskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego – Jan Wiśniewski oraz kolega Marii z siennickiego Liceum, wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Siennickich Szkół – Bolesław Sianecki, który podkreślił Jej działalność na rzecz Sienniczan i harcerstwa. W bardzo osobistym tonie pożegnała Marię Jej wychowanka ze Stojadeł i Sienniczanka – Maria Laskowska. 

Świadectwo dojrzałości Marianna Górska otrzymała w roku 1950, po ukończeniu siennickiego Liceum, a następnie uzyskała tytuł magistra nauk pedagogicznych w WSP w Krakowie. Nieustannie podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii oraz wiele kursów oświatowo-wychowawczych. Rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Siennicy (w roku 1950/51), gdzie poza nauczaniem języka polskiego prowadziła ożywioną działalność harcerską. Duże uznanie i autorytet zyskała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Stojadłach, gdzie w krótkim czasie zintegrowała uczniów, rodziców i lokalną społeczność, wprowadzając atmosferę „radosnej szkoły”. Oprócz zajęć lekcyjnych prowadziła szkolny chór oraz kierowała drużyną harcerską i zuchową. Przez dwie kadencje pełniła mandat radnej GRN w Stojadłach i ławnika Sądu Rejonowego w Mińsku Maz.

W 1964 roku została podinspektorem szkolnym Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w PPRN w Mińsku Maz., sprawując nadzór na 30 szkołami podstawowymi. Pięć lat później powierzono Jej stanowisko kierownika pedagogicznego Oddziału Powiatowego ZNP, a następnie wiceprezesa tego Oddziału. Od 1973 roku pełniła funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Maz., a w 1975 roku awansowała na stanowisko wizytatora Wojewódzkiej Inspekcji Szkolnej KOiW w woj. siedleckim. Pełniła ponadto funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku.

Całym sercem oddana pracy pedagogicznej i społecznej, podejmowała wciąż nowe inicjatywy. Założyła nauczycielski zespół pieśni i tańca, popularyzujący folklor siennicko-kołbielski, przyczyniła się do założenia Klubu Seniora Oddziału ZNP oraz  mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była lektorem TWP i wykładowcą WSRP w Siedlcach.

Opracowała 25 artykułów dla Rocznika Mińsko-Mazowieckiego i była aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego wydawnictw Stowarzyszenia Sienniczan.

Jako przewodnicząca Komisji Historycznej Oddziału ZNP w Mińsku Maz. opracowała dwie pozycje książkowe – „Ocalić od zapomnienia” (w 2005 i 2006 r.), zawierające biogramy nauczycieli powiatu mińskiego, w tym wielu absolwentów siennickiej szkoły. Opracowała historię TON i tajnego nauczania na terenie Mińska i powiatu – „By nie zginęła” (wspólnie z W. Wójcikiem).

ŚP Marianna Górska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała  wiele odznak i dyplomów za działalność w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, harcerstwa i turystyki. W 2006 roku nadano Jej honorowy tytuł: „Zasłużony dla miasta Mińsk  Mazowiecki”.

         Cześć Jej pamięci! 

———————————————————————-

                                         Maria Laskowska ————————————————————————————————————————————————–

Wspomnienia: 

Z przykrością zawiadamiamy,
24 października

zmarła Marianna Górska,

nasza Koleżanka, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybitny Pedagog, uhonorowana m.in. tytułem Zasłużony dla Mińska Mazowieckiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 października.
Rozpoczną się o godzinie 945 w kaplicy Domu Pogrzebowego Exitus w Mińsku Mazowieckim (przy szpitalu) i kontynuowane będą podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Siennicy, która rozpocznie się o godzinie 1100, a zakończone na siennickim cmentarzu.

Dzień Edukacji Narodowej 2019

15 października w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy odbyły się uroczystości tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystej akademii wśród wielu gości pojawili się także przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach Ireny Łukaszewskiej – zastęcy prezesa zarządu, Edwardy Rutkowskiej – skarbnika oraz Stanisława Czajki długoletniego dyrektora tej placówki.

Pani dyrektor Agnieszka Gańko w imieniu wszystkich pracowników szkoły odbierała życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości w pokonywaniu trudności i satysfakcjonujących realizacji postawionych w tym roku szkolnym celów oraz satysfakcji z pełnionych funkcji. Sama dokonała aktu wręczenia nagród wyróżniającym się pracownikom.

Częścią uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów i, jak zwykle bardzo udana, część artystyczna przygotowana przez uczniów.

T.G.

Spotkanie organizacyjne
21 września 2019r.

         Podczas ostatniego spotkania Zarządu poruszano bardzo istotne zagadnienia związane z przygotowaniem XVIII Zjazdu Absolwentów, wydaniem kolejnej publikacji i kwestiami funkcjonowania szkoły. Zebranie poprowadziła koleżanka Irena Łukaszewska wraz z Przewodniczącym Jerzym Smolińskim, prosząc na wstępie Panią Dyrektor Agnieszkę Gańko o przedstawienie najświeższych informacji dotyczących szkoły – przeprowadzonego naboru, kierunków kształcenia, liczby uczniów, klas itd. Pani Dyrektor bardzo szczegółowo i wyczerpująco opisała aktualną sytuację naszej szkoły i warto dodać, że były to dosyć dobre wiadomości i optymistyczne prognozy na dalszą pracę. Zespół Szkół (w ramach liceum ogólnokształcącego) ponownie realizuje dobrze znane sobie z przeszłości przedmioty i zagadnienia na kierunku artystyczno-pedagogicznym, ale podjęło też wyzwanie z nową materią kształcenia, jaką jest profil lotniczy. Pani Dyrektor zapewniła, że bacznie przygląda się procesowi nauczania oraz pozostałym kwestiom związanym z pracą szkoły i czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem, będąc równocześnie bardzo zadowoloną z potencjału i postawy swoich podopiecznych.

       Następnie kolega Tadeusz Gnoiński nakreślił postępy prac nad planowaną do wydania w przyszłym roku publikacją, prosząc zebranych o podjęcie decyzji co do jej tytułu. Niemalże jednogłośnie udało nam się go wybrać spośród kilkunastu przedstawionych propozycji, ale na razie jego brzmienie pozostaje tajemnicą… Zdradzić możemy jedynie, że w treści książki nie zabraknie tak lubianych przez czytelników wspomnień absolwentów, wychowanków czy byłych pracowników siennickiej szkoły.

          W dobie wszechobecnej reklamy i promocji Stowarzyszenie również postanowiło stać się lepiej widocznym i rozpoznawalnym podmiotem „na scenie” edukacyjno-historyczno-kulturalnej naszego regionu dzięki przeprowadzonemu konkursowi na logo Stowarzyszenia. W opinii Komisji konkursowej, a następnie członków Zarządu, wybór tego konkretnego znaku najlepiej oddaje charakter naszego Stowarzyszenia, co już niebawem będzie można zauważyć na wszelkiego rodzaju materiałach drukowanych wychodzących od Stowarzyszenia oraz w formie elektronicznej, o czym zapewniła Monika Pszkit zajmująca się tą sprawą.

Poza typowymi dla przygotowań do zjazdu sprawami, pojawiła się jeszcze propozycja wysunięta przez kolegę Zdzisława Jałochę, uczczenia pamięci kpt. pil. Franciszka Jastrzębskiego – absolwenta   Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy (1926 r.), dowódcy 132. Eskadry Dywizjonu, mężnie walczącego z nieprzyjacielem podczas II wojny światowej. Urodził się 10 listopada 1905 w Zglechowie, zginął w Bitwie o Anglię 25 października 1940 r. i tam też został pochowany (cmentarz wojskowy w Kilonii). Zdaniem pomysłodawcy, wyrazem naszej pamięci mogłoby być odsłonięcie tablicy lub nawet nadanie placówce edukacyjnej z terenu naszej Gminy jego imienia. W tej sprawie rozpoczęły się już rozmowy z Wójtem Gminy Siennica Stanisławem Duszczykiem. Na naszej stronie będziemy informować o podjętych decyzjach.

          Najważniejszą decyzją podczas spotkania było ustalenie terminu XVIII Zjazdu Absolwentów, na który wspólnie z dyrekcją szkoły wybrano dzień 6 czerwca 2020 r. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o wzajemne informowanie się o tak ważnych wydarzeniach, abyśmy w jak największym gronie mogli ponownie spotkać się w naszej siennickiej szkole.

Monika Pszkit

Nowy rok szkolny
2019/20

2 września spotkaliśmy się w Zespole Szkół imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Ucieszył nas widok sali gimnastycznej wypełnionej przede wszystkim tegorocznymi pierwszoroczniakami, ale i na krzesłach nauczycielskich zobaczyliśmy wiele nowych twarzy. Pani dyrektor Agnieszka Gańko powitała wszystkich serdecznie. Wprowadzono sztandar szkoły i następnie pani dyrektor opowiedziała o przygotowaniach szkoły do pracy w nowym roku szkolnym.

Potem głos zabierali goście. Pan wójt gminy Siennica Stanisław Duszczyk poinformował zebranych o tym, że pani dyrektor rozpoczyna właśnie swoją pięcioletnią kadencję na tym stanowisku, życzył sukcesów szkole pod jej kierownictwem. Pan Zenon Jurkowski przewodniczący Rady Gminy powiedział również wiele ciepłych słów o naszej szkole i życzył uczniom i kadrze pedagogicznej wiele zadowolenia ze swojej pracy. Natomiast Tadeusz Gnoiński reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w swoim wystąpieniu podkreślił, że więzi zawiązywane w latach szkolnych są bardzo trwałe, czego przykładem jest właśnie działalność naszego stowarzyszenia, zauważył też, że równie ważne jak nauka i realizacja programów dydaktycznych poszczególnych klas jest dla młodzieży przebywanie w swoim gronie, przeżywanie wspólnych imprez poza lekcjami, zachęcał również do odwiedzin szkolnego muzeum, gdyż jest przekonany o konieczności szerzenia wiedzy historycznej w lokalnym środowisku. Na koniec swojego wystąpienia Tadeusz Gnoiński wręczył pani dyrektor bukiet kolorowych kwiatów i życzył całej społeczności szkolnej właśnie tak ciekawego i kolorowego roku szkolnego.

Bardzo ładną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym znalazły się także akcenty nawiązujące do rocznicy wybuchu II wojny światowej, a oprócz uczniów wystąpiła w piosence jedna z absolwentek, której towarzyszyły dwie panie profesorki. Ta rzadko spotykana sytuacja, podkreśliła tylko ciepłe relacje uczniów z nauczycielami panujące w naszej szkole.

Ostatnią częścią uroczystości, jak zwykle, były spotkania uczniów z wychowawcami klas, które odbyły się w izbach lekcyjnych.

Tadeusz Gnoiński

28 czerwca pożegnaliśmy na siennickim cmentarzu zmarłego naszego kolegę Stanisława Matoska. Wiadomość o jego śmierci spadła nagle i bardzo nas zaskoczyła. Przecież jeszcze w kwietniu widzieliśmy się na spotkaniu Stowarzyszenia, omawialiśmy plany dotyczące naszego wydawnictwa zjazdowego, w maju był w Siennicy na spotkaniu z miłośnikami historii. Nawet nie przemknęła nam przez głowy myśl, że to mogą być ostatnie z Nim spotkania. A jednak…

Stanisław Matosek urodził się w Łękawicy, tu rozpoczął swoją edukację, która w efekcie zaprowadziła Go na międzynarodowe salony dyplomatyczne. Szkołę powszechną ukończył w Siennicy i został uczniem naszego Liceum Pedagogicznego. Już wówczas zaczął interesować się sprawami międzynarodowymi i językami obcymi (po latach władał biegle rosyjskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim). Niestety, nie został absolwentem naszej szkoły, gdyż, jak wiemy, liceum zostało przeniesione do Gostynina. W tej sytuacji Stanisław Matosek podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, gdzie w 1952 r. zdał maturę. W 1956 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, na wydziale dyplomatyczno-konsularnym i rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 1961 r. wyjechał na placówkę do Paryża. Świat się przed nim otworzył. Pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu, był ambasadorem w Syrii, Jordanii, Belgii oraz przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli.

Podczas uroczystości pogrzebowej Zmarłego w imieniu licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich pożegnał prezes Jerzy Smoliński przypominając Jego sylwetkę podkreślając skromność która Go cechowała, szacunek i życzliwość dla innych ludzi bez względu na ich poglądy, no i miłość do rodzinnej siennickiej ziemi.

T.G.

Z przykrością zawiadamiamy,
że odszedł od nas wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

Kolega Stanisław Matosek.

Pochowanie odbędzie się 28 czerwca 2019r. o godz. 12.30 na cmentarzu w Siennicy.

Spotkanie
22 czerwca 2019r.

Jak co roku, członkowie Stowarzyszenia spotkali się w szkolnym ogrodzie przy grillu, by pokrótce podsumować pierwsze półrocze. Wszystkich przybyłych powitała koleżanka Irena Łukaszewska, zaznaczając, że kolejna kadencja zbliża się ku końcowi. Była też okazja na złożenie życzeń i wyśpiewanie „Sto lat” dla Pani Wandy i Pana Jana z okazji imienin.    Krótki film z rozpoczęcia spotkania.

Kilka kwestii informacyjnych, wystąpienie Pani Dyrektor ZS Agnieszki Gańko i przyszedł czas na towarzyskie rozmowy, w których zawsze aktualizujemy swoją wiedzę o szkole, znajomych, powiecie itd. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy…

Monika Pszkit

Słowem Niepodległa

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Polskie Radio 24 emituje w każdą niedzielę audycję pod hasłem „Słowem Niepodległa”. W tym cyklu przedstawiane są różne miejscowości i ich dzieje ze szczególnym uwzględnieniem okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Szukając  śladów i bohaterów naszej niepodległości redaktor Michał Walczyk wraz z ekipą trafił do naszej szkoły. 12 maja 2019 r. w Siennickim Muzeum Szkolnym, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: kustosz muzeum Tadeusz Gnoiński, pani dyrektor Agnieszka Gańko, były dyrektor naszej szkoły, historyk i przewodnik turystyczny Stanisław Czajka oraz pani Monika Pszkit z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy mieli okazję przedstawić radiosłuchaczom historię Siennicy i jej sławnej szkoły. Pani dyrektor skorzystała też z okazji, by powiedzieć kilka zdań o dniu dzisiejszym szkoły i planach na następne lata.

Jak wiemy, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy to jedna z najstarszych szkół na Mazowszu. Od 1866 r. aż do 1994 r. kształcono tu (z niewielkimi przerwami) przyszłych nauczycieli. Znajdujące się w muzeum pamiątki przypominają m.in. to, jak w okresie rosyjskiej szkoły nasi uczniowie przeciwstawiali się rusyfikacji, jak działając w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowywali się do walki o niepodległość Ojczyzny i jak czynnie włączyli się do niej gdy nadeszła ta chwila w listopadzie 1918 r. W audycji Polskiego Radia 24 zebrani opowiadali o tych wydarzeniach, przedstawiali sylwetki wybitnych profesorów i absolwentów naszej szkoły.

Audycja posłużyła również temu, by zachęcić słuchających do odwiedzania naszego muzeum, gdyż jest ono wizytówką oświaty powiatowej i pokazuje szkołę polską na przestrzeni czasu, ale też temu, by zachęcić młodzież kończącą w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja do wstępowania w mury naszej siennickiej szkoły średniej mającej tak długą i piękną historię.

Wszyscy, którzy chcieliby zapoznać się z audycją, lub posłuchać jej ponownie powinni ją znaleźć pod poniższym adresem w Internecie:

https://polskieradio24.pl/130/6498/Artykul/2307644,Szkola-im-Hipolity-i-Kazimierza-Gnoinskich-w-Siennicy-Jakie-skarby-kryje

Spotkanie Wielkanocne
13 kwietnia 2019r.

Zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich złożyli wzajemnie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych i podzielili się jajkiem.
Następnie wysłuchali informacji Prezesa Mińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego kol. Stanisława Mejszutowicza o akcji strajkowej w szkołach powiatu mińskiego oraz wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w oświacie.  Kierując się troską o stan polskich szkół jednogłośnie popieramy strajkujących nauczycieli. Byt materialny pracowników oświaty, w tym szczególnie nauczycieli jest ciągle na niskim poziomie. Uważamy, że zasługują oni na poważne traktowanie przez władze państwowe i samorządowe.  Pozycja każdego kraju na arenie międzynarodowej jest zależna od poziomu wykształcenia i wychowania społeczeństwa. W pełni solidaryzujemy się więc z nauczycielami, którzy podjęli trudną walkę o poprawę sytuacji w naszej oświacie.

Liczymy na pełne zrozumienie z Państwa strony.

       Powyższy tekst został wysłany do wszystkich władz samorządowych w gminach i miastach powiatu mińskiego.

Omówiono też istotne sprawy związane z bieżącą działalnością stowarzyszenia. 

Dzień Patronów Szkoły
7 marca 2019 r.

7 marca w Zespole Szkół im Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy zorganizowano doroczną uroczystość z okazji Dnia Patronów Szkoły. Tym razem program przygotowali uczniowie z kl. III gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Jaroń i przy współudziale p. Jakuba Maguzy, który zadbał o oprawę muzyczną uroczystości. Po powitaniu zebranych przez p. dyr. Agnieszkę Gańko i wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program.

Bardzo starannie wybrali i przedstawili obrazki z historii szkoły ilustrując je slajdami, scharakteryzowali także sylwetki dyr. Kazimierza Gnoińskiego i jego małżonki. Całość wypadła okazale, co zauważyli i za  co dziękowali zabierający głos goście: pan wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk i w imieniu naszego stowarzyszenia Tadeusz Gnoiński.

 

oprac. Tadeusz Gnoiński 

15 grudnia 2018:

Spotkanie wigilijne Zarządu i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Jerzy Smoliński po czym nastąpił moment wzajemnego składania życzeń.
W spotkaniu udział wzięli i głos zabrali: Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski, prof. Ryszard Rosa, p.o. Dyrektora ZS Agnieszka Gańko oraz byli dyrektorzy szkoły Zbigniew Piłatkowski i Stanisław Czajka.
Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw oraz wspólnego kolędowania przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy.
 
Monika Pszkit
 
 
 

 

29 września odbyło się spotkania zarządu naszego stowarzyszenia w rozszerzonym składzie o zaproszonych gości.

Na wstępie prezes Jerzy Smoliński zebrał serdeczne gratulacje za przyznany mu przez władze samorządowe gminy tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica za zasługi dla rozwoju oświaty w gminie.

Następnie omówiono stan przygotowań wydawnictwa zjazdowego. Tadeusz Gnoiński apelował o nadsyłanie wspomnień z lat szkolnych  przez absolwentów Liceum Pedagogicznego.

W następnym punkcie zebrania ustosunkowano się do propozycji graficznych nadesłanych na ogłoszony konkurs na logo naszego stowarzyszenia. Pani Monika Pszkit przedstawiła i omówiła nadesłane prace, które jednak zdaniem zebranych nie do końca spełniały oczekiwania. Postanowiono przedłużyć czas trwania konkursu.

Ryszard Reszczyk opowiedział o kolejnych spotkaniach, które organizowane są przez absolwentów jego rocznika. Ostatnie, niestety, spowodowane było śmiercią i pogrzebem jednego z kolegów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski omówił organizację nowego roku szkolnego. Dużą zmianą okazuje się użyczenie części pomieszczeń szkolnych szkole podstawowej.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wiceprezes stowarzyszenia Irena Łukaszewska apelując o rozpoczęcie poszukiwania pieniędzy mających wspomóc organizację planowanego w 2020 r. zjazdu koleżeńskiego. Sponsorzy są mile widziani.

Ustalono termin kolejnego zebrania.   Odbędzie się ono 15 grudnia o godz. 10.tej.

   

27 września w urzędzie gminy w Siennicy odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica naszemu prezesowi               dr Jerzemu Smolińskiemu.

Uroczystość poprowadził przewodniczący rady gminy Zenon Jurkowski, który stwierdził, że nadanie tego tytułu jest wyrazem najwyższego uznania gminnej władzy samorządowej za wieloletnie osobiste zaangażowanie Jerzego Smolińskiego dla rozwoju oświaty w gminie Siennica. Po odebraniu dokumentu i stosownych gratulacji od licznie zebranych świadków ceremonii, głos zabrał jubilat. Jerzy Smoliński dziękując radnym za uhonorowanie stwierdził, że Siennica jest miejscem, w którym otrzymał wszystko to co pomogło mu w całym dorosłym życiu. Było to, po pierwsze, rodzinne wychowanie, a po drugie wartości, które przekazali nauczyciele siennickich szkół, najpierw podstawowej, a potem liceum pedagogicznego. Wartości te były drogowskazem w jego pracy nauczycielskiej w gminie Siennica i w powiecie mińskim, ale także i potem gdy pracował już na innych stanowiskach. Przypomnijmy, że dr nauk prawnych Jerzy Smoliński piastował wiele odpowiedzialnych państwowych funkcji. Był m.in. dyrektorem szkół na terenie powiatu mińsko-mazowieckiego w Grzebowilku i Kałuszynie, przewodniczącym MPRN w Mińsku Mazowieckim, wicedyrektorem i następnie dyrektorem Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polski w Moskwie, Konsulem Generalnym Polski w Sankt Petersburgu. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, no i oczywiście prezesa naszego Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Po zakończeniu uroczystości w gminie była okazja wypić herbatkę i spróbować wspaniałych wypieków w mniejszym już gronie, najbliższej rodziny, animatorów wyróżnienia i kolegów z lat szkolnych w gościnnych murach szkoły podstawowej w Siennicy. Znalazł się czas na wspomnienia i wspólne śpiewy.

Gratulujemy prezesowi otrzymanego wyróżnienia, życzymy wielu kolejnych sukcesów i wiele, wiele zdrowia.

 

Pożegnanie Śp Prof. Wandy Mirowskiej

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Śp Wandę Mirowską, naszą Drogą Profesor  wychowania fizycznego w latach sześćdziesiątych w Liceum Pedagogicznym w Siennicy. Pogrzeb odbył się 12 maja 2018 r. w Mińsku Mazowieckim.

Rok wcześniej, w maju 2017 r., Pani Wanda Mirowska zaszczyciła nas swoją obecnością na jubileuszowym spotkaniu maturzystów z 1967 roku, które odbyło się w Zespole Szkół w Siennicy z okazji 50-lecia ukończenia przez nas Liceum Pedagogicznego.

Było nam ogromnie miło, że Pani Profesor, Gość Honorowy spotkania – z wielką
serdecznością i właściwym Jej poczuciem humoru uczestniczyła aktywnie w naszym
Jubileuszu,  przenosząc się wspólnie z nami na kilka godzin w piękne dla nas czasy młodości
i wspominając razem dawne lata w siennickiej szkole.

Pani Profesor była znakomitym  Pedagogiem, dbającym o naszą kondycję fizyczną, a także wielkim Autorytetem i Przyjacielem.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

                      Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Siennicy z lat sześćdziesiątych   oraz  Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich

Jubileusz 50-lecia matur w Siennicy w maju 2017 r. zaszczyciły swą obecnością Prof. Wanda Mirowska (przemawia), Prof. Maria Urbanowicz i Prof. Elżbieta Sawic.

Maturzyści Liceum Pedagogicznego z 1967 r. i zaproszeni Goście. Wśród Gości Honorowych Prof. Wanda Mirowska, Prof. Elżbieta Sawic i Prof. Maria Urbanowicz.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

3 września, w poniedziałek, odbyło się tegoroczne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

W uroczystości uczestniczyli Irena Łukaszewska i Tadeusz Gnoiński, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Irena Łukaszewska w imieniu całego zarządu stowarzyszenia, a w szczególności w imieniu prezesa Jerzego Smolińskiego, życzyła młodzieży i kadrze pedagogicznej wielu sukcesów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski poinformował zebranych o organizacji pracy w szkole i obowiązującym kalendarzu. Uczniowie z największym zainteresowaniem jednak wysłuchali informacji o przydzielonych klasom wychowawcach oraz o przydziale godzin dydaktycznych poszczególnym nauczycielom. Największą zmianą w pracy szkoły w porównaniu do roku ubiegłego będzie obecność w niej 6 oddziałów Szkoły Podstawowej w Siennicy (klasy a i b: VI, VII i VIII). Będzie ona dysponować salami dydaktycznymi na piętrze, ale też będzie, oczywiście, korzystać z innych pomieszczeń jak stołówka, szatnia, sala gimnastyczna, boiska czy też pracownie komputerowe.

 

1  marca 1018 r. zmarł nasz Kolega JAN BRODA

– absolwent siennickiego Liceum Pedagogicznego, wieloletni dyrektor szkół w Cegłowie.

Liceum Pedagogiczne w Siennicy ukończył w 1960 r. i rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. W 1972 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cegłowie i trwał na tym stanowisku do września 2004 r. kierując w ostatnim okresie Zespołem Szkolnym, w którego skład wchodziły: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zasłużył na serdeczną pamięć mieszkańców Cegłowa jako energiczny i dobry gospodarz powierzonej mu instytucji. Znajdujące się wokół szkoły boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej oraz estetyczny wgląd i piękne zagospodarowanie terenu szkoły, a także prestiż i uznanie jakim się cieszyła cegłowska placówka z powodu sukcesów swoich wychowanków na różnych polach to jego zasługa.

                                                                             

Był aktywnym działaczem społecznym, wielokrotnie sprawował mandat radnego gminnego i powiatowego, a także piastował różne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też bardzo aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Jana Brodę w Imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich serdecznie i z głębokim smutkiem pożegnał prezes Jerzy Smoliński.

Pogrzeb odbył się 5 marca, pochowany został na cmentarzu w Cegłowie.