Nagroda
za wieloletnią
działalność

9 września w Pogorzeli odbył się 40. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

Podczas tego spotkania Siennickie Muzeum Szkolne otrzymało pamiątkowy medal wykonany dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, bitwy, która odmieniła losy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., kiedy to ofensywa wojsk rosyjskich spowodowała, że zagrożony został byt naszego państwa po dopiero co odzyskanej niepodległości. Odparcie nieprzyjaciela, który zbliżył się do Wisły i planował rychłe zdobycie Warszawy prawdopodobnie także uratowało państwa zachodnie od rewolucji proletariackiej, dlatego dla historii Europy i świata miało ogromne znaczenie.

Wprawdzie działania wojenne tamtej wojny ominęły szczęśliwie Siennicę, ale przecież niejeden mieszkaniec naszej gminy wziął w niej udział. Kilku oddało Ojczyźnie swoje życie. Przez kilka dni Siennica znalazła się pod okupacją sowiecką.

Pamięć o walce sienniczan, w tym absolwentów naszej szkoły, ich wkład w odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski jest jednym z głównych celów istnienia naszego muzeum. Sądzę, że przyznając nam ten medal władze powiatowe dostrzegły i doceniły nasze starania o utrwalanie tej pamięci wśród szerokiej społeczności naszego powiatu.

Tadeusz Gnoiński

 

Akademia – pandemia

Po raz pierwszy od marca społeczność naszej szkoły spotkała się w jej siedzibie. Czas pandemii spowodował kilkumiesięczną izolację i konieczność wprowadzenia zdalnego nauczania.

1 września przywitały nas przed szkołą grupki uczniów oczekujących na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Po wejściu do budynku poczuliśmy zapach świeżości po niedawnym remoncie. Ślicznie odnowiony korytarz sprawia teraz świetne wrażenie.

Rozpoczynając uroczystość pani dyrektor Agnieszka Gańko przywitała również gości w osobach wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka i przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: Tadeusza Gnoińskiego oraz Stanisława Czajkę. Goście zabrali głos wyrażając nadzieję, że w tym trudnym okresie uda się tak zorganizować szkolne zajęcia, by były bezpieczne i pozwoliły w miarę normalnie pracować przez kolejne 10 miesięcy.

Wysłuchaliśmy następnie krótkiego, ale bardzo ładnie przygotowanego programu artystycznego. Wielkie brawa należą się uczniom, którzy, jak wspomniała pani dyrektor, spontanicznie całą uroczystość przygotowali.

A więc rok szkolny 2020/21 został rozpoczęty i oby zastosowane  procedury okazały się skuteczną obroną przed koronawisusem. Martwi jednak też to, że nie udało się w tym roku uruchomić żadnej klasy I. Dlaczego nawet uczniowie naszych gminnych podstawówek wybierają szkoły średnie w Mińsku Mazowieckim?

Tadeusz Gnoiński

             UWAGA !

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, planowany Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich nie odbędzie się w planowanym terminie. Dokładny termin będzie podany do wiadomości na naszej stronie w późniejszym czasie.

  Dzień Patrona 2020

4 marca, w imieniny Kazimierza, Zespół Szkół w Siennicy corocznie obchodzi Dzień swoich patronów Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. W uroczystości tegorocznej nasze stowarzyszenie reprezentowali członkowie Zarządu: Edwarda Rutkowska, Zdzisław Jałocha i Tadeusz Gnoiński. Obecni byli również wójt gminy Stanisław Duszczyk i długoletni dyrektor placówki Stanisław Czajka oraz inni goście. Młodzież szkolna przygotowała urozmaicony program uroczystości, przybliżając sylwetki patronów. Oprawa muzyczna i plastyczna stała na wysokim poziomie i bardzo się wszystkim podobała. Konkurs wiedzy o patronach przeprowadzony przy pomocy telefonów komórkowych był atrakcyjną nowością mimo małego potknięcia sprzętowego. Goście zabierając głos wspominali dalsze i bliższe nam czasy, życzyli szkole dalszego rozwoju, a pani dyrektor Agnieszce Gańko gratulowali ostatnich osiągnięć szkoły i życzyli kolejnych sukcesów. Zdzisław Jałocha zaważył również z zadowoleniem obecność na uroczystości młodzieży w mundurach z klasy I LO o profilu wojskowym. Ten nowy kierunek kształcenia obok klas turystycznych, będzie, być może, magnesem przyciągającym do naszej szkoły większą ilość absolwentów podstawówek.

T.G.

Spotkanie zarządu
22 lutego 2020 r.

Przygotowania do XVIII Zjazdu Absolwentów Szkół Siennickich nabierają tempa!

W minioną sobotę (22 lutego) Zarząd Stowarzyszenia dopracowywał szczegóły związane m.in. z: wydaniem kolejnej publikacji (ostateczne zatwierdzenie tytułu, wybór drukarni itp.), treścią i drukiem zaproszeń, programu i obsługi spotkania, organizacji wieczorku tanecznego oraz kwestii promocji wydarzenia. Wspólnymi siłami – doświadczenie wieloletnich członków Stowarzyszenia połączone z umiejętnością poruszania się w nowoczesnej technologii osób młodszych stażem – pozwoli z większym spokojem realizować kolejne stopnie organizacji Zjazdu, choć i tak zawsze towarzyszą temu wielkie emocje i troska o jak najlepsze rezultaty.

Przypominamy, że sam Zjazd odbędzie się 6 czerwca 2020 w przyjaznych murach Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Ponadto zachęcamy do włączenia się w przygotowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia, gdyż każda głowa i para rąk do pracy się przyda. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 28 marca o g. 10.00. Do zobaczenia!

Monika Pszkit

Spotkanie zarządu
25 stycznia 2020 roku

Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich rozpoczęło się tym razem śpiewająco, bowiem „Sto lat” w zdrowiu i wszelkiej pomyślności usłyszały Irena Łukaszewska i pani dyrektor Agnieszka Gańko.

Następnie jednak przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad, który w zasadzie dotyczył organizacji czerwcowego zjazdu absolwentów.

Kilka spraw wymagało pilnych decyzji, a kilka innych dogłębnie przeanalizowano. Postanowiono wystąpić o dotacje na wydatki związane z organizacją zjazdu do władz samorządowych województwa, powiatu i gminy. Wszak absolwenci naszych szkół wykorzystują swoją wiedzę i zdobyte w szkole umiejętności w wielu miejscach pracy całego Mazowsza, a wymienione władze nie raz podkreślały rangę naszej szkoły, jej tradycje i osiągnięcia. Pod nieobecność Andrzeja Jaworskiego, Tadeusz Gnoiński omówił wyniki pracy Andrzeja, który rozesłał zapytanie ofertowe na wydruk naszej publikacji zjazdowej do 18 drukarni w całej Polsce. Odpowiedzi nie wpłynęło zbyt dużo. Okazuje się, że drukarnie nie są zainteresowane tak niskim nakładem książek jaki my zaproponowaliśmy (300 szt.). Za przygotowanie książki do druku trzeba zapłacić 2700 do 9200 zł. A za druk od 7900 do 18900 zł. W tej sytuacji postanowiono jeszcze wstrzymać się z decyzją i poszukać innych wykonawców zleconej przez nas pracy. Zebrani podjęli decyzję dotyczącą tytułu planowanej publikacji. Brzmi on: „Siennica naszej młodości… Państwowe Liceum Pedagogiczne we wspomnieniach absolwentów”. Następnie zajęto się redagowaniem zaproszenia na zjazd. Oprócz ramowego porządku zjazdowego dnia, zadecydowano o koniecznej odpłatności za udział w zjeździe, która musi wystarczyć na zorganizowanie przedsięwzięcia oraz na statutową działalność organizacji w ciągu całej kadencji. Kwota ta wynosi 220,00 zł. od uczestnika zjazdu i 120,00 zł. od osoby towarzyszącej podczas balu. Stosowne ogłoszenia o XVIII Zjeździe zostaną opublikowane w mediach, a zaproszenia rozesłane i doręczone. Pani dyrektor zadeklarowała współudział szkoły w realizacji naszego zamierzenia.

Ostatnią decyzją była deklaracja ufundowania tradycyjnej nagrody od naszego stowarzyszenia w organizowanym przez szkołę w marcu, już XXV, Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

T.Gnoiński

Spotkanie wigilijne 2019r.

Już po raz dwudziesty, jak zauważył, prezes Jerzy Smoliński powitał członków Zarządu i sympatyków naszego stowarzyszenia na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym.

Zebraliśmy się w gronie ok. 30. osób, przede wszystkim, by złożyć sobie życzenia Bożonarodzeniowe, a przy okazji życzyć wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, bowiem następne zebranie zaplanowaliśmy na 25 stycznia przyszłego roku. Jednak sprawy bieżącej działalności stowarzyszenia musiały zostać także poruszone. Przede wszystkim do wytężenia wysiłków obliguje nas zbliżający się termin kolejnego zjazdu absolwentów. Planujemy w tej materii m.in. wydać książkę, której głównym tematem będzie okres istnienia w naszej szkole liceum pedagogicznego.

Zaawansowanie prac wydawniczych przedstawił Tadeusz Gnoiński.

Następnie głos zabrała Krystyna Zawadka, która podzieliła się wrażeniami z uroczystości związanymi z Jubileuszem Szkoły Podstawowej w Grzebowilku. Zauważmy, że zarówno pani Krystyna jak i Jerzy Smoliński piastowali przez wiele lat kierownicze funkcje, natomiast Wanda Smolińska i Ryszard Reszczyk byli nauczycielami w tej placówce. Wszyscy oni zabierali głos, dzieląc się z nami wspomnieniami. Wypowiadał się też  Zdzisław Jałocha, który reprezentował nas na tej uroczystości.

Zakończenie spotkania, to wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonowym niezawodnego Stanisława Woźnicy oraz podziękowania dla pani dyrektor Agnieszki Gańko i dla pań kucharek za przygotowanie wigilijnych potraw i serdeczne, jak zwykle, przyjęcie naszej gromadki.

Tadeusz Gnoiński

Pożegnanie
ŚP Marianny Górskiej

24 października 2019 r. odeszła ŚP Marianna Górska, wieloletnia aktywna członkini Zarządu Stowarzyszenia Sienniczan, zasłużony, wybitny pedagog i wychowawca, autorka wielu publikacji nt. oświaty i historii siennickiej szkoły.

Pożegnanie odbyło się 28 października br. w Domu Pogrzebowym Exitus w Mińsku Mazowieckim, a następnie w Kościele Parafialnym w Siennicy, gdzie została odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której nastąpiło pochowanie na miejscowym cmentarzu.

               W ceremonii pogrzebowej wzięli udział: poseł Ziemi Mińskiej Czesław Mroczek, przedstawiciele władz Mińska Mazowieckiego, kierownictwo i członkowie Oddziału mińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich oraz licznie zgromadzeni przyjaciele ŚP Marii Górskiej – z Siennicy, Mińska, Stojadeł i Siedlec. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego i młodzieży z mińskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół z Siennicy przybyli ze sztandarami, pełniąc wartę honorową w kościele i na cmentarzu. 

W wygłoszonych podczas Mszy mowach pogrzebowych zostały podkreślone wybitne zasługi i osiągnięcia ŚP Marianny Górskiej. O Jej aktywnym życiu zawodowym i społecznym mówili: b. Dyrektor mińskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego – Jan Wiśniewski oraz kolega Marii z siennickiego Liceum, wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Siennickich Szkół – Bolesław Sianecki, który podkreślił Jej działalność na rzecz Sienniczan i harcerstwa. W bardzo osobistym tonie pożegnała Marię Jej wychowanka ze Stojadeł i Sienniczanka – Maria Laskowska. 

Świadectwo dojrzałości Marianna Górska otrzymała w roku 1950, po ukończeniu siennickiego Liceum, a następnie uzyskała tytuł magistra nauk pedagogicznych w WSP w Krakowie. Nieustannie podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii oraz wiele kursów oświatowo-wychowawczych. Rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Siennicy (w roku 1950/51), gdzie poza nauczaniem języka polskiego prowadziła ożywioną działalność harcerską. Duże uznanie i autorytet zyskała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Stojadłach, gdzie w krótkim czasie zintegrowała uczniów, rodziców i lokalną społeczność, wprowadzając atmosferę „radosnej szkoły”. Oprócz zajęć lekcyjnych prowadziła szkolny chór oraz kierowała drużyną harcerską i zuchową. Przez dwie kadencje pełniła mandat radnej GRN w Stojadłach i ławnika Sądu Rejonowego w Mińsku Maz.

W 1964 roku została podinspektorem szkolnym Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w PPRN w Mińsku Maz., sprawując nadzór na 30 szkołami podstawowymi. Pięć lat później powierzono Jej stanowisko kierownika pedagogicznego Oddziału Powiatowego ZNP, a następnie wiceprezesa tego Oddziału. Od 1973 roku pełniła funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Maz., a w 1975 roku awansowała na stanowisko wizytatora Wojewódzkiej Inspekcji Szkolnej KOiW w woj. siedleckim. Pełniła ponadto funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku.

Całym sercem oddana pracy pedagogicznej i społecznej, podejmowała wciąż nowe inicjatywy. Założyła nauczycielski zespół pieśni i tańca, popularyzujący folklor siennicko-kołbielski, przyczyniła się do założenia Klubu Seniora Oddziału ZNP oraz  mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była lektorem TWP i wykładowcą WSRP w Siedlcach.

Opracowała 25 artykułów dla Rocznika Mińsko-Mazowieckiego i była aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego wydawnictw Stowarzyszenia Sienniczan.

Jako przewodnicząca Komisji Historycznej Oddziału ZNP w Mińsku Maz. opracowała dwie pozycje książkowe – „Ocalić od zapomnienia” (w 2005 i 2006 r.), zawierające biogramy nauczycieli powiatu mińskiego, w tym wielu absolwentów siennickiej szkoły. Opracowała historię TON i tajnego nauczania na terenie Mińska i powiatu – „By nie zginęła” (wspólnie z W. Wójcikiem).

ŚP Marianna Górska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała  wiele odznak i dyplomów za działalność w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury, harcerstwa i turystyki. W 2006 roku nadano Jej honorowy tytuł: „Zasłużony dla miasta Mińsk  Mazowiecki”.

         Cześć Jej pamięci! 

———————————————————————-

                                         Maria Laskowska ————————————————————————————————————————————————–

Wspomnienia: 

Z przykrością zawiadamiamy,
24 października

zmarła Marianna Górska,

nasza Koleżanka, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, wybitny Pedagog, uhonorowana m.in. tytułem Zasłużony dla Mińska Mazowieckiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 października.
Rozpoczną się o godzinie 945 w kaplicy Domu Pogrzebowego Exitus w Mińsku Mazowieckim (przy szpitalu) i kontynuowane będą podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Siennicy, która rozpocznie się o godzinie 1100, a zakończone na siennickim cmentarzu.

Dzień Edukacji Narodowej 2019

15 października w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy odbyły się uroczystości tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystej akademii wśród wielu gości pojawili się także przedstawiciele naszego stowarzyszenia w osobach Ireny Łukaszewskiej – zastęcy prezesa zarządu, Edwardy Rutkowskiej – skarbnika oraz Stanisława Czajki długoletniego dyrektora tej placówki.

Pani dyrektor Agnieszka Gańko w imieniu wszystkich pracowników szkoły odbierała życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości w pokonywaniu trudności i satysfakcjonujących realizacji postawionych w tym roku szkolnym celów oraz satysfakcji z pełnionych funkcji. Sama dokonała aktu wręczenia nagród wyróżniającym się pracownikom.

Częścią uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów i, jak zwykle bardzo udana, część artystyczna przygotowana przez uczniów.

T.G.

Spotkanie organizacyjne
21 września 2019r.

         Podczas ostatniego spotkania Zarządu poruszano bardzo istotne zagadnienia związane z przygotowaniem XVIII Zjazdu Absolwentów, wydaniem kolejnej publikacji i kwestiami funkcjonowania szkoły. Zebranie poprowadziła koleżanka Irena Łukaszewska wraz z Przewodniczącym Jerzym Smolińskim, prosząc na wstępie Panią Dyrektor Agnieszkę Gańko o przedstawienie najświeższych informacji dotyczących szkoły – przeprowadzonego naboru, kierunków kształcenia, liczby uczniów, klas itd. Pani Dyrektor bardzo szczegółowo i wyczerpująco opisała aktualną sytuację naszej szkoły i warto dodać, że były to dosyć dobre wiadomości i optymistyczne prognozy na dalszą pracę. Zespół Szkół (w ramach liceum ogólnokształcącego) ponownie realizuje dobrze znane sobie z przeszłości przedmioty i zagadnienia na kierunku artystyczno-pedagogicznym, ale podjęło też wyzwanie z nową materią kształcenia, jaką jest profil lotniczy. Pani Dyrektor zapewniła, że bacznie przygląda się procesowi nauczania oraz pozostałym kwestiom związanym z pracą szkoły i czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem, będąc równocześnie bardzo zadowoloną z potencjału i postawy swoich podopiecznych.

       Następnie kolega Tadeusz Gnoiński nakreślił postępy prac nad planowaną do wydania w przyszłym roku publikacją, prosząc zebranych o podjęcie decyzji co do jej tytułu. Niemalże jednogłośnie udało nam się go wybrać spośród kilkunastu przedstawionych propozycji, ale na razie jego brzmienie pozostaje tajemnicą… Zdradzić możemy jedynie, że w treści książki nie zabraknie tak lubianych przez czytelników wspomnień absolwentów, wychowanków czy byłych pracowników siennickiej szkoły.

          W dobie wszechobecnej reklamy i promocji Stowarzyszenie również postanowiło stać się lepiej widocznym i rozpoznawalnym podmiotem „na scenie” edukacyjno-historyczno-kulturalnej naszego regionu dzięki przeprowadzonemu konkursowi na logo Stowarzyszenia. W opinii Komisji konkursowej, a następnie członków Zarządu, wybór tego konkretnego znaku najlepiej oddaje charakter naszego Stowarzyszenia, co już niebawem będzie można zauważyć na wszelkiego rodzaju materiałach drukowanych wychodzących od Stowarzyszenia oraz w formie elektronicznej, o czym zapewniła Monika Pszkit zajmująca się tą sprawą.

Poza typowymi dla przygotowań do zjazdu sprawami, pojawiła się jeszcze propozycja wysunięta przez kolegę Zdzisława Jałochę, uczczenia pamięci kpt. pil. Franciszka Jastrzębskiego – absolwenta   Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy (1926 r.), dowódcy 132. Eskadry Dywizjonu, mężnie walczącego z nieprzyjacielem podczas II wojny światowej. Urodził się 10 listopada 1905 w Zglechowie, zginął w Bitwie o Anglię 25 października 1940 r. i tam też został pochowany (cmentarz wojskowy w Kilonii). Zdaniem pomysłodawcy, wyrazem naszej pamięci mogłoby być odsłonięcie tablicy lub nawet nadanie placówce edukacyjnej z terenu naszej Gminy jego imienia. W tej sprawie rozpoczęły się już rozmowy z Wójtem Gminy Siennica Stanisławem Duszczykiem. Na naszej stronie będziemy informować o podjętych decyzjach.

          Najważniejszą decyzją podczas spotkania było ustalenie terminu XVIII Zjazdu Absolwentów, na który wspólnie z dyrekcją szkoły wybrano dzień 6 czerwca 2020 r. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy i prosimy o wzajemne informowanie się o tak ważnych wydarzeniach, abyśmy w jak największym gronie mogli ponownie spotkać się w naszej siennickiej szkole.

Monika Pszkit

Nowy rok szkolny
2019/20

2 września spotkaliśmy się w Zespole Szkół imienia Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Ucieszył nas widok sali gimnastycznej wypełnionej przede wszystkim tegorocznymi pierwszoroczniakami, ale i na krzesłach nauczycielskich zobaczyliśmy wiele nowych twarzy. Pani dyrektor Agnieszka Gańko powitała wszystkich serdecznie. Wprowadzono sztandar szkoły i następnie pani dyrektor opowiedziała o przygotowaniach szkoły do pracy w nowym roku szkolnym.

Potem głos zabierali goście. Pan wójt gminy Siennica Stanisław Duszczyk poinformował zebranych o tym, że pani dyrektor rozpoczyna właśnie swoją pięcioletnią kadencję na tym stanowisku, życzył sukcesów szkole pod jej kierownictwem. Pan Zenon Jurkowski przewodniczący Rady Gminy powiedział również wiele ciepłych słów o naszej szkole i życzył uczniom i kadrze pedagogicznej wiele zadowolenia ze swojej pracy. Natomiast Tadeusz Gnoiński reprezentujący Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w swoim wystąpieniu podkreślił, że więzi zawiązywane w latach szkolnych są bardzo trwałe, czego przykładem jest właśnie działalność naszego stowarzyszenia, zauważył też, że równie ważne jak nauka i realizacja programów dydaktycznych poszczególnych klas jest dla młodzieży przebywanie w swoim gronie, przeżywanie wspólnych imprez poza lekcjami, zachęcał również do odwiedzin szkolnego muzeum, gdyż jest przekonany o konieczności szerzenia wiedzy historycznej w lokalnym środowisku. Na koniec swojego wystąpienia Tadeusz Gnoiński wręczył pani dyrektor bukiet kolorowych kwiatów i życzył całej społeczności szkolnej właśnie tak ciekawego i kolorowego roku szkolnego.

Bardzo ładną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym znalazły się także akcenty nawiązujące do rocznicy wybuchu II wojny światowej, a oprócz uczniów wystąpiła w piosence jedna z absolwentek, której towarzyszyły dwie panie profesorki. Ta rzadko spotykana sytuacja, podkreśliła tylko ciepłe relacje uczniów z nauczycielami panujące w naszej szkole.

Ostatnią częścią uroczystości, jak zwykle, były spotkania uczniów z wychowawcami klas, które odbyły się w izbach lekcyjnych.

Tadeusz Gnoiński

28 czerwca pożegnaliśmy na siennickim cmentarzu zmarłego naszego kolegę Stanisława Matoska. Wiadomość o jego śmierci spadła nagle i bardzo nas zaskoczyła. Przecież jeszcze w kwietniu widzieliśmy się na spotkaniu Stowarzyszenia, omawialiśmy plany dotyczące naszego wydawnictwa zjazdowego, w maju był w Siennicy na spotkaniu z miłośnikami historii. Nawet nie przemknęła nam przez głowy myśl, że to mogą być ostatnie z Nim spotkania. A jednak…

Stanisław Matosek urodził się w Łękawicy, tu rozpoczął swoją edukację, która w efekcie zaprowadziła Go na międzynarodowe salony dyplomatyczne. Szkołę powszechną ukończył w Siennicy i został uczniem naszego Liceum Pedagogicznego. Już wówczas zaczął interesować się sprawami międzynarodowymi i językami obcymi (po latach władał biegle rosyjskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim). Niestety, nie został absolwentem naszej szkoły, gdyż, jak wiemy, liceum zostało przeniesione do Gostynina. W tej sytuacji Stanisław Matosek podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, gdzie w 1952 r. zdał maturę. W 1956 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, na wydziale dyplomatyczno-konsularnym i rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 1961 r. wyjechał na placówkę do Paryża. Świat się przed nim otworzył. Pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu, był ambasadorem w Syrii, Jordanii, Belgii oraz przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli.

Podczas uroczystości pogrzebowej Zmarłego w imieniu licznie zgromadzonych członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich pożegnał prezes Jerzy Smoliński przypominając Jego sylwetkę podkreślając skromność która Go cechowała, szacunek i życzliwość dla innych ludzi bez względu na ich poglądy, no i miłość do rodzinnej siennickiej ziemi.

T.G.

 

Z przykrością zawiadamiamy,
że odszedł od nas wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

Kolega Stanisław Matosek.

Pochowanie odbędzie się 28 czerwca 2019r. o godz. 12.30 na cmentarzu w Siennicy.

Spotkanie
22 czerwca 2019r.

Jak co roku, członkowie Stowarzyszenia spotkali się w szkolnym ogrodzie przy grillu, by pokrótce podsumować pierwsze półrocze. Wszystkich przybyłych powitała koleżanka Irena Łukaszewska, zaznaczając, że kolejna kadencja zbliża się ku końcowi. Była też okazja na złożenie życzeń i wyśpiewanie „Sto lat” dla Pani Wandy i Pana Jana z okazji imienin.    Krótki film z rozpoczęcia spotkania.

Kilka kwestii informacyjnych, wystąpienie Pani Dyrektor ZS Agnieszki Gańko i przyszedł czas na towarzyskie rozmowy, w których zawsze aktualizujemy swoją wiedzę o szkole, znajomych, powiecie itd. Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy…

Monika Pszkit

 

Słowem Niepodległa

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Polskie Radio 24 emituje w każdą niedzielę audycję pod hasłem „Słowem Niepodległa”. W tym cyklu przedstawiane są różne miejscowości i ich dzieje ze szczególnym uwzględnieniem okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Szukając  śladów i bohaterów naszej niepodległości redaktor Michał Walczyk wraz z ekipą trafił do naszej szkoły. 12 maja 2019 r. w Siennickim Muzeum Szkolnym, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich: kustosz muzeum Tadeusz Gnoiński, pani dyrektor Agnieszka Gańko, były dyrektor naszej szkoły, historyk i przewodnik turystyczny Stanisław Czajka oraz pani Monika Pszkit z Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy mieli okazję przedstawić radiosłuchaczom historię Siennicy i jej sławnej szkoły. Pani dyrektor skorzystała też z okazji, by powiedzieć kilka zdań o dniu dzisiejszym szkoły i planach na następne lata.

Jak wiemy, Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy to jedna z najstarszych szkół na Mazowszu. Od 1866 r. aż do 1994 r. kształcono tu (z niewielkimi przerwami) przyszłych nauczycieli. Znajdujące się w muzeum pamiątki przypominają m.in. to, jak w okresie rosyjskiej szkoły nasi uczniowie przeciwstawiali się rusyfikacji, jak działając w tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowywali się do walki o niepodległość Ojczyzny i jak czynnie włączyli się do niej gdy nadeszła ta chwila w listopadzie 1918 r. W audycji Polskiego Radia 24 zebrani opowiadali o tych wydarzeniach, przedstawiali sylwetki wybitnych profesorów i absolwentów naszej szkoły.

Audycja posłużyła również temu, by zachęcić słuchających do odwiedzania naszego muzeum, gdyż jest ono wizytówką oświaty powiatowej i pokazuje szkołę polską na przestrzeni czasu, ale też temu, by zachęcić młodzież kończącą w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja do wstępowania w mury naszej siennickiej szkoły średniej mającej tak długą i piękną historię.

Wszyscy, którzy chcieliby zapoznać się z audycją, lub posłuchać jej ponownie powinni ją znaleźć pod poniższym adresem w Internecie:

https://polskieradio24.pl/130/6498/Artykul/2307644,Szkola-im-Hipolity-i-Kazimierza-Gnoinskich-w-Siennicy-Jakie-skarby-kryje

Spotkanie Wielkanocne
13 kwietnia 2019r.

Zebrani na nadzwyczajnym posiedzeniu członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich złożyli wzajemnie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych i podzielili się jajkiem.
Następnie wysłuchali informacji Prezesa Mińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego kol. Stanisława Mejszutowicza o akcji strajkowej w szkołach powiatu mińskiego oraz wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w oświacie.  Kierując się troską o stan polskich szkół jednogłośnie popieramy strajkujących nauczycieli. Byt materialny pracowników oświaty, w tym szczególnie nauczycieli jest ciągle na niskim poziomie. Uważamy, że zasługują oni na poważne traktowanie przez władze państwowe i samorządowe.  Pozycja każdego kraju na arenie międzynarodowej jest zależna od poziomu wykształcenia i wychowania społeczeństwa. W pełni solidaryzujemy się więc z nauczycielami, którzy podjęli trudną walkę o poprawę sytuacji w naszej oświacie.

Liczymy na pełne zrozumienie z Państwa strony.

       Powyższy tekst został wysłany do wszystkich władz samorządowych w gminach i miastach powiatu mińskiego.

Omówiono też istotne sprawy związane z bieżącą działalnością stowarzyszenia. 

Dzień Patronów Szkoły
7 marca 2019 r.

 

7 marca w Zespole Szkół im Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy zorganizowano doroczną uroczystość z okazji Dnia Patronów Szkoły. Tym razem program przygotowali uczniowie z kl. III gimnazjum pod kierunkiem p. Barbary Jaroń i przy współudziale p. Jakuba Maguzy, który zadbał o oprawę muzyczną uroczystości. Po powitaniu zebranych przez p. dyr. Agnieszkę Gańko i wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie zaprezentowali przygotowany przez siebie program.

 

Bardzo starannie wybrali i przedstawili obrazki z historii szkoły ilustrując je slajdami, scharakteryzowali także sylwetki dyr. Kazimierza Gnoińskiego i jego małżonki. Całość wypadła okazale, co zauważyli i za  co dziękowali zabierający głos goście: pan wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk i w imieniu naszego stowarzyszenia Tadeusz Gnoiński.

 

oprac. Tadeusz Gnoiński 

15 grudnia 2018:

Spotkanie wigilijne Zarządu i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Jerzy Smoliński po czym nastąpił moment wzajemnego składania życzeń.
W spotkaniu udział wzięli i głos zabrali: Wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk, Przewodniczący Rady Gminy Zenon Jurkowski, prof. Ryszard Rosa, p.o. Dyrektora ZS Agnieszka Gańko oraz byli dyrektorzy szkoły Zbigniew Piłatkowski i Stanisław Czajka.
Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw oraz wspólnego kolędowania przy akordeonowym akompaniamencie Stanisława Woźnicy.
 
Monika Pszkit
 
 
 

 

29 września odbyło się spotkania zarządu naszego stowarzyszenia w rozszerzonym składzie o zaproszonych gości.

Na wstępie prezes Jerzy Smoliński zebrał serdeczne gratulacje za przyznany mu przez władze samorządowe gminy tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica za zasługi dla rozwoju oświaty w gminie.

Następnie omówiono stan przygotowań wydawnictwa zjazdowego. Tadeusz Gnoiński apelował o nadsyłanie wspomnień z lat szkolnych  przez absolwentów Liceum Pedagogicznego.

W następnym punkcie zebrania ustosunkowano się do propozycji graficznych nadesłanych na ogłoszony konkurs na logo naszego stowarzyszenia. Pani Monika Pszkit przedstawiła i omówiła nadesłane prace, które jednak zdaniem zebranych nie do końca spełniały oczekiwania. Postanowiono przedłużyć czas trwania konkursu.

Ryszard Reszczyk opowiedział o kolejnych spotkaniach, które organizowane są przez absolwentów jego rocznika. Ostatnie, niestety, spowodowane było śmiercią i pogrzebem jednego z kolegów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski omówił organizację nowego roku szkolnego. Dużą zmianą okazuje się użyczenie części pomieszczeń szkolnych szkole podstawowej.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wiceprezes stowarzyszenia Irena Łukaszewska apelując o rozpoczęcie poszukiwania pieniędzy mających wspomóc organizację planowanego w 2020 r. zjazdu koleżeńskiego. Sponsorzy są mile widziani.

Ustalono termin kolejnego zebrania.   Odbędzie się ono 15 grudnia o godz. 10.tej.

 

   

 

 

27 września w urzędzie gminy w Siennicy odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica naszemu prezesowi               dr Jerzemu Smolińskiemu.

Uroczystość poprowadził przewodniczący rady gminy Zenon Jurkowski, który stwierdził, że nadanie tego tytułu jest wyrazem najwyższego uznania gminnej władzy samorządowej za wieloletnie osobiste zaangażowanie Jerzego Smolińskiego dla rozwoju oświaty w gminie Siennica. Po odebraniu dokumentu i stosownych gratulacji od licznie zebranych świadków ceremonii, głos zabrał jubilat. Jerzy Smoliński dziękując radnym za uhonorowanie stwierdził, że Siennica jest miejscem, w którym otrzymał wszystko to co pomogło mu w całym dorosłym życiu. Było to, po pierwsze, rodzinne wychowanie, a po drugie wartości, które przekazali nauczyciele siennickich szkół, najpierw podstawowej, a potem liceum pedagogicznego. Wartości te były drogowskazem w jego pracy nauczycielskiej w gminie Siennica i w powiecie mińskim, ale także i potem gdy pracował już na innych stanowiskach. Przypomnijmy, że dr nauk prawnych Jerzy Smoliński piastował wiele odpowiedzialnych państwowych funkcji. Był m.in. dyrektorem szkół na terenie powiatu mińsko-mazowieckiego w Grzebowilku i Kałuszynie, przewodniczącym MPRN w Mińsku Mazowieckim, wicedyrektorem i następnie dyrektorem Departamentu ds. stosunków z ZSRR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polski w Moskwie, Konsulem Generalnym Polski w Sankt Petersburgu. Obecnie sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, no i oczywiście prezesa naszego Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Po zakończeniu uroczystości w gminie była okazja wypić herbatkę i spróbować wspaniałych wypieków w mniejszym już gronie, najbliższej rodziny, animatorów wyróżnienia i kolegów z lat szkolnych w gościnnych murach szkoły podstawowej w Siennicy. Znalazł się czas na wspomnienia i wspólne śpiewy.

 

Gratulujemy prezesowi otrzymanego wyróżnienia, życzymy wielu kolejnych sukcesów i wiele, wiele zdrowia.

 

 

Pożegnanie Śp Prof. Wandy Mirowskiej

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Śp Wandę Mirowską, naszą Drogą Profesor  wychowania fizycznego w latach sześćdziesiątych w Liceum Pedagogicznym w Siennicy. Pogrzeb odbył się 12 maja 2018 r. w Mińsku Mazowieckim.

Rok wcześniej, w maju 2017 r., Pani Wanda Mirowska zaszczyciła nas swoją obecnością na jubileuszowym spotkaniu maturzystów z 1967 roku, które odbyło się w Zespole Szkół w Siennicy z okazji 50-lecia ukończenia przez nas Liceum Pedagogicznego.

Było nam ogromnie miło, że Pani Profesor, Gość Honorowy spotkania – z wielką
serdecznością i właściwym Jej poczuciem humoru uczestniczyła aktywnie w naszym
Jubileuszu,  przenosząc się wspólnie z nami na kilka godzin w piękne dla nas czasy młodości
i wspominając razem dawne lata w siennickiej szkole.

Pani Profesor była znakomitym  Pedagogiem, dbającym o naszą kondycję fizyczną, a także wielkim Autorytetem i Przyjacielem.

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci!

                      Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Siennicy z lat sześćdziesiątych   oraz  Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Siennickich

 

Jubileusz 50-lecia matur w Siennicy w maju 2017 r. zaszczyciły swą obecnością Prof. Wanda Mirowska (przemawia), Prof. Maria Urbanowicz i Prof. Elżbieta Sawic.

Maturzyści Liceum Pedagogicznego z 1967 r. i zaproszeni Goście. Wśród Gości Honorowych Prof. Wanda Mirowska, Prof. Elżbieta Sawic i Prof. Maria Urbanowicz.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

 

3 września, w poniedziałek, odbyło się tegoroczne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy.

W uroczystości uczestniczyli Irena Łukaszewska i Tadeusz Gnoiński, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich. Irena Łukaszewska w imieniu całego zarządu stowarzyszenia, a w szczególności w imieniu prezesa Jerzego Smolińskiego, życzyła młodzieży i kadrze pedagogicznej wielu sukcesów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski poinformował zebranych o organizacji pracy w szkole i obowiązującym kalendarzu. Uczniowie z największym zainteresowaniem jednak wysłuchali informacji o przydzielonych klasom wychowawcach oraz o przydziale godzin dydaktycznych poszczególnym nauczycielom. Największą zmianą w pracy szkoły w porównaniu do roku ubiegłego będzie obecność w niej 6 oddziałów Szkoły Podstawowej w Siennicy (klasy a i b: VI, VII i VIII). Będzie ona dysponować salami dydaktycznymi na piętrze, ale też będzie, oczywiście, korzystać z innych pomieszczeń jak stołówka, szatnia, sala gimnastyczna, boiska czy też pracownie komputerowe.

 

 

1  marca 1018 r. zmarł nasz Kolega JAN BRODA

– absolwent siennickiego Liceum Pedagogicznego, wieloletni dyrektor szkół w Cegłowie.

Liceum Pedagogiczne w Siennicy ukończył w 1960 r. i rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela. W 1972 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cegłowie i trwał na tym stanowisku do września 2004 r. kierując w ostatnim okresie Zespołem Szkolnym, w którego skład wchodziły: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zasłużył na serdeczną pamięć mieszkańców Cegłowa jako energiczny i dobry gospodarz powierzonej mu instytucji. Znajdujące się wokół szkoły boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej oraz estetyczny wgląd i piękne zagospodarowanie terenu szkoły, a także prestiż i uznanie jakim się cieszyła cegłowska placówka z powodu sukcesów swoich wychowanków na różnych polach to jego zasługa.

 

 

                                                                             

Był aktywnym działaczem społecznym, wielokrotnie sprawował mandat radnego gminnego i powiatowego, a także piastował różne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był też bardzo aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Jana Brodę w Imieniu Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich serdecznie i z głębokim smutkiem pożegnał prezes Jerzy Smoliński.

Pogrzeb odbył się 5 marca, pochowany został na cmentarzu w Cegłowie.