Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

– historia i współczesność
      Podstawą powołania w 1957 roku Koła Sienniczan, przekształconego w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, była idea – powstała w czasie zjazdów absolwentów – zebrania, utrwalenia i kontynuowania cennego dorobku Siennickich Szkół od początku istnienia uczelni do czasów najnowszych.
     Zakres i program działania Stowarzyszenia określa Statut. Zgodnie z jego postanowieniami członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie i nauczyciele wszystkich kierunków kształcenia Siennickiej Szkoły.
       Honorowymi członkami mogą zostać osoby …..

————————– czytaj całość –—————————