Stowarzyszenie ma swoją

siedzibę przy – Zespole Szkół

im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

 pod adresem:

 05–332 Siennica ul. Mińska 38

Telefon: (025) 757-22-24

Konto bankowe: PKO BP SA „Wspólny cel”,

Nr 58 10204476 0000 890200794990

NIP: 822-19-06-832


Jeżeli chcesz podzielić się materiałami na stronę  to wyślij je na adres:      saiwss@siennica-saiwss.pl

UWAGA.  Wysyłając materiały jednocześnie wyrażasz zgodę  na ich publikację w internecie. Publikujemy tylko kompletne artykuły.