Adres:

05–332 Siennica ul. Mińska 38

w siedzibie Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

Telefon: (025) 757-22-24

Konto bankowe: PKO BP SA „Wspólny cel”, Nr 58 10204476 0000 890200794990

NIP: 822-19-06-832