Przedstawiamy Państwu nasze zdjęcia:

Wigilia 2022

DEN 14 X 2021

XVIII Zjazd SAiWSS

Wigilia 2020

Nagroda-medal

Wigilia 2019

DEN 14 X 2019