Tadeusz Gnoiński

Zjazd absolwentów siennickich szkół

25 września odbył się XVIII Zjazd Koleżeński absolwentów siennickich szkół, zorganizowany, po pięciu latach od poprzedniego, przez Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich.

Tradycja tych zjazdów sięga okresu międzywojennego ponieważ pierwszy odbył się w 1923 r., a kolejny dziesięć lat później. To właśnie podczas pierwszego zjazdu pojawił się w szkolnym ogrodzie głaz upamiętniający poległego w 1920 r. pod Nowogrodem absolwenta, jeszcze rosyjskiego seminarium nauczycielskiego i później nauczyciela już polskiej szkoły dla nauczycieli, Antoniego Królikowskiego. Pierwszy powojenny zjazd odbył się w 1946 r., kiedy to zebrani z przerażeniem dowiadywali się o wojennych zniszczeniach Siennicy i o tych kolegach, którzy wojny nie przeżyli. Ale też z satysfakcją odnotowali, że szkoła stała się uczelnią koedukacyjną i w dalszym ciągu funkcjonuje pod kierownictwem ukochanego dyrektora Kazimierza Gnoińskiego, który obchodził właśnie jubileusz 30. lecia pracy pedagogicznej w Siennicy. Kolejne zjazdy organizowało powstałe w grudniu 1956 roku Koło Sienniczan, przekształcone w 1999 r. w Stowarzyszenie. Tradycją zjazdów stało się przygotowywanie z tej okazji publikacji opisującej ważne dla środowiska szkoły wydarzenia, procesy, dorobek uczniów i nauczycieli, przekształcenia szkoły itp. zagadnienia. Wszystko po to, by przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę o siennickiej uczelni pedagogicznej, a także i o historii oraz dorobku kolejnych szkół średnich funkcjonujących w Siennicy.

Zjazd, oprócz tego, że umożliwia, spotkania kolegów z różnych lat funkcjonowania szkoły, ma też inne zadania. Jest Walnym Zebraniem, podczas którego ustępujący zarząd stowarzyszenia składa sprawozdanie ze swojej działalności i zebrani formułują wnioski do dalszej pracy pod kierownictwem nowego zarządu. Tak się stało i tym razem. Po powitaniach wysłuchano sprawozdania z działalności stowarzyszenia w ciągu mijającej kadencji przedstawionego przez prezesa Jerzego Smolińskiego. Następnie mieli okazję wypowiedzieć się goście: pan poseł RP Czesław Mroczek, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  i jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego pan Mirosław Krusiewicz, Radna Powiatu Mińskiego pani Alicja Cichoń (nasza absolwentka zresztą) jako przedstawicielka Starostwa Powiatowego, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Mejszutowicz, wójt Gminy Siennica Stanisław Duszczyk oraz przewodniczący Rady Gminy w Siennicy Zenon Jurkowski. Po nich kilku kolegów – absolwentów naszej szkoły zabrało głos w dyskusji.

Cieszono się bardzo z tego, że mimo trudnego czasu pandemicznego, z którym borykamy się już kolejny rok, mogliśmy przywitać dwie profesorki liceum pedagogicznego, panie:Apolonię Niesłuchowską i Marię Urbanowicz, i że w ogóle zjazd doszedł do skutku, że ponad 90. absolwentów z radością odśpiewało hymn szkoły „Hej, koledzy, czas przemija…”. Dziękowano dyrekcji szkoły i młodzieży za pomoc w jego organizacji. Uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych kolegów, a Patronom szkoły, zmarłym profesorom i dyrektorom złożono kwiaty na siennickim cmentarzu i zapalono znicze. Pamiątką po Zjeździe, oprócz tradycyjnego wspólnego zdjęcia przed frontem szkoły na schodach, będzie książka „Siennica naszej młodości” zawierająca w przeważającej części wspomnienia absolwentów liceum pedagogicznego z czasów pobytu w szkole, ale także opisujące ich dalsze koleje losu. Znalazło się też miejsce na przedstawienie sylwetek kilku profesorów i zmarłych już kolegów oraz kącik poezji.

Wybory wyłoniły nowy zarząd Stowarzyszenia, który spośród siebie wybrał prezesa. Została nim Irena Łukaszewska, a dotychczasowy prezes, pełniący swą funkcję od czterech kadencji, Jerzy Smoliński pozostał w zarządzie i otrzymał od zebranych tytuł Honorowego Prezesa. Irena Łukaszewska, od wielu lat będąca członkiem zarządu i pełniąca w nim różne funkcje, dziękując za zaufanie zebranych i powierzenie jej kierownictwa organizacją zapewniła, że wspólnie z pozostałymi członkami zarządu stowarzyszenia będzie się starała jak najlepiej wywiązywać z postawionych przez Zjazd zadań, i że będzie kontynuować dotychczasową jego działalność.

Nie odbył się tradycyjny całonocny bal, jednak nowa jego formuła w postaci wieczorku przy bardzo smacznie zastawionym stole i muzyce zespołu „Jewels” przypadła wszystkim do gustu i nie brakuje głosów, by właśnie tak to organizować w przyszłości. Wieczorek rozpoczął występ siennickiego chóru Kanon, kierowanego przez Monikę Pszkit, w którego szeregach, jak się okazało jest także wielu absolwentów naszej szkoły, a następnie przyszedł czas na śpiewy i tańce, ale była też okazja na długie rozmowy z dawno nie widzianymi kolegami. Powrót absolwentów siennickiej szkoły do krainy młodości zawsze dostarcza wielu wzruszających przeżyć, nastraja do wspomnień i refleksji o wartościach, które zaszczepione przez nauczycieli były kierunkowskazami w dorosłym życiu.

Siennica, listopad 2021 r.