Na XV Zjazd Sienniczan, który odbył się 30 maja 2009 roku w Siennicy, przybyło 224 członków i sympatyków Stowarzyszenia Absolwentów, a zatem znacznie więcej niż na poprzedni, w roku 2005. Wzrosła też znacznie od ostatniego zjazdu liczba członków naszego Stowarzyszenia. Obrady rozpoczęto w uroczystej atmosferze. Gdy poczet sztandarowy Zespołu Szkół wprowadził sztandar Szkoły, uczestnicy zjazdu odśpiewali hymn narodowy, a następnie pieśń seminarzystów z 1926 roku „Hej koledzy, czas przemija”, z muzyką prof. Józefa Swatonia i słowami Franciszka Stolarczyka. Między zjazdami niektórzy Koledzy Sienniczanie odeszli od nas, niestety, na zawsze. Ich pamięć zebrani uczcili minutą ciszy.

Witając zaproszonych gości przewodniczący obrad odczytał list od Wicemarszałka Sejmu p. Jarosława Kalinowskiego z życzeniami dla uczestników zjazdu, nauczycieli i młodzieży. List z pozdrowieniami od posła Ziemi Mińskiej p. Czesława Mroczka odczytała p. Alicja Rosołowska z Biura Poselskiego. Na uroczystość przybyli: posłanka na Sejm z okręgu siedleckiego p. Teresa Wargocka oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Krzysztof Borkowski, który odwiedzał Siennicę jako senator III i V kadencji. Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Siedleckiego, p. Ewa Orzełowska, życząc owocnych obrad przekazała najlepsze życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika. Życzenia dla uczestników zjazdu, pedagogów i uczniów przekazali też obecni na zjeździe przedstawiciele mińskich władz powiatowych i miejskich oraz Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim. W zjeździe uczestniczyli Wójt Gminy Siennica, absolwent siennickiej szkoły, oraz ksiądz wikariusz siennickiej Parafii.

Sprawozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji przedstawił prezes Stowarzyszenia dr Jerzy Smoliński. Zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane; Stowarzyszenie m.in. nawiązało bliższą współpracę ze szkołami gminy Siennica, udzieliło pomocy w wyposażeniu niektórych szkół w sprzęt komputerowy i sportowy, umożliwiło uczniom zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do Sejmu i Senatu, opracowało i wydało publikację „Zbiory muzeum siennickich szkół”. To tylko niektóre z licznych prac zarządu w ostatniej kadencji.

Efekty pracy Stowarzyszenia Sienniczan zostały dostrzeżone i docenione przez władze powiatowe. Stowarzyszenie otrzymało Dyplom Laureata Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2008” w dziedzinie działalności społecznej na rzecz wspólnoty powiatowej.

Po udzieleniu absolutorium zarządowi uczestnicy zjazdu wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został ponownie dr Jerzy Smoliński. Sienniczanie wzięli tradycyjnie udział w Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w intencji nauczycieli i absolwentów siennickich szkół, oraz złożyli kwiaty na grobach zmarłych Profesorów i Kolegów.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów podziękował za długoletnią dobrą współpracę p. Stanisławowi Czajce, dyrektorowi Zespołu Szkół i kustoszowi muzeum w latach 1981–2008, który przeszedł obecnie na emeryturę. Prezes Stowarzyszenia złożył jednocześnie serdeczne podziękowania obecnej dyrektor Zespołu Szkół p. Małgorzacie Podstawce za bieżącą współpracę i zaangażowanie w sprawy organizacji zjazdu.

Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy obecnie pomoc w pozyskaniu funduszy na remont zabytkowych pomieszczeń muzealnych, z których przeniesiono eksponaty muzeum do budynku zastępczego. Troska o ekspozycje muzealne, dalsza współpraca z siennickimi szkołami i włączenie młodszych absolwentów do pracy w Stowarzyszeniu – to istotne zadania do realizacji w nowej kadencji. Historia siennickiej uczelni zasługuje też na utrwalenie jej w postaci filmu dokumentalnego, a znajdujące się w archiwum wspomnienia Sienniczan – na udostępnienie ich w postaci kolejnych publikacji. Istotną rzeczą jest potrzeba upowszechniania wśród młodego pokolenia historycznych wartości siennickiej szkoły i utrwalania wiedzy o naszej małej ojczyźnie. O tych między innymi, którzy ponad sto lat temu, podczas strajku szkolnego śpiewali: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!” – jak głosi historyczny napis na tablicy przed szkołą.

Obrady urozmaicił program artystyczny w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli, noszącej imię Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych, i z Zespołu Szkół w Siennicy, a następnie występ mińskiego Chóru Nauczycielskiego i Kapeli Stasia Woźnicy, który specjalnie na tę okazję skomponował pieśń „Nasza Siennica”. Zachowamy rozdane nuty na następne spotkania, nie tylko zjazdowe („Kochajmy przyjaciół, którzy śpiewają…”).

Powitania i rozmowy z naszymi Drogimi Profesorami i z jakże miłym Koleżeństwem
były wzruszające, pełne refleksji i wspomnień sprzed 30–40 lat, lat młodzieńczych, tak ważnych z perspektywy upływającego czasu. W kuluarach można było zwiedzić wystawy zorganizowane przez Dyrekcję, Nauczycieli i młodzież Zespołu Szkół. Podziękowania należą się scenografom oraz wykonawcom dekoracji na dużej sali zjazdowej – niegdyś gimnastycznej, apelowej i… maturalnej. Na dekoracji w tle widniał tym razem znamienny cytat z wiersza prof. Stanisława Gnoińskiego, napisanego z okazji sadzenia na terenie szkoły dębów 1000-lecia: „O czym będą dęby szumieć za sto lat? Jacy ludzie będą wtedy, jaki świat?” W holu zaś uwagę przyciągała piękna kompozycja kwiatowa oraz bilbord z elektroniczną relacją z poprzedniego, XIV Zjazdu Absolwentów. Jeśli ktoś nie mógł wówczas przybyć, miał teraz możliwość posłuchania wystąpień i odszukania wśród zebranych kogoś znajomego.

Dyrekcji, Nauczycielom, Młodzieży, wszystkim Pracownikom Szkoły i Rodzicom, a zatem całej Społeczności Zespołu Szkół składamy za ten wielki wkład pracy i pomoc w organizacji zjazdu bardzo serdeczne podziękowania. Uczestnicy zjazdu byli usatysfakcjonowani programem i zadowoleni z przebiegu uroczystości. Zarząd Stowarzyszenia kolejny raz stanął na wysokości zadania, a dzięki precyzji przewodniczącego obrad Franciszka Witka wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem.

Goście i uczestnicy zjazdu otrzymali nową publikację – „Zbiory muzeum siennickich szkół”, opracowaną przez zespół wydawniczy Stowarzyszenia, a także Słownik biograficzny nauczycieli zasłużonych dla oświaty w powiecie mińskim, opracowany przez p. Mariannę Górską. Ponadto przekazano uczestnikom zestaw siennickich widokówek oraz folder „Siennica i okolice”.

Osoby zainteresowane naszą działalnością mogły zapoznać się z Kroniką Stowarzyszenia, prowadzoną z dużym zaangażowaniem przez p. Katarzynę Karwowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli, wybraną ponownie w skład Zarządu Stowarzyszenia. Specjalne podziękowania należą się p. Jarosławowi Karwowskiemu za dobrą i efektywną współpracę, dzięki czemu Stowarzyszenie ma własną stronę internetową.

P. Tadeusz Gnoiński zaprosił uczestników zjazdu do odwiedzenia ekspozycji muzealnej w nowym, tymczasowym pomieszczeniu, która po remoncie zabytkowych wnętrz wróci – mamy nadzieję, niebawem – do historycznych barokowych pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługują wpisy do znajdującej się w muzeum Księgi Pamiątkowej, które są hołdem złożonym kilku pokoleniom Sienniczan. Oto kilka cytatów: 

„Losy Siennicy, które poznaliśmy w Izbie Pamiątek, są odzwierciedleniem losów całego naszego Narodu. Wielka to dla nas wszystkich lekcja”. Elżbieta i Zygmunt Broniarkowie, 28.02.1994.

„Dziękujemy za umożliwienie nam, młodym Polakom z Mazowsza, powrotu do tradycji, do korzeni polskości, do najpiękniejszych kart naszej historii. Nie zaprzepaścimy tej wiedzy. Przejmujemy sztafetę pokoleń”. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lipinach, 13.06.1997.

„Muzeum, acz na małej powierzchni, gromadzi unikalne zbiory przedmiotów zabytkowych o znaczącej wartości historycznej. Osobliwe, ze to wszystko autentyki. Zaczynam myśleć o Siennicy, o jej społeczeństwie, z szacunkiem i uznaniem. Jest tu czytelny fragment Polski, jest ilustracja życia mieszkańców regionu, ich poglądów, zachowań i dążeń. Ileż wzruszenia wywołuje mapa Polski w granicach sprzed roku 1939… Te wszystkie zgromadzone tu sprzęty, militaria, fotografie, dokumenty, pamiętniki… Każdy nawet drobiazg świadczy o przywiązaniu tutejszych ludzi do otoczenia, środowiska, przeszłości – i ich własnej Ojczyzny (…)”. Kazimierz Burchard, b. instruktor Chóru Uniwersytetu Warszawskiego, 5.06.2005.

W publikacji o zbiorach siennickiego muzeum nie mogliśmy zacytować zbyt dużej liczby wpisów z liczącej kilkaset stron Księgi Pamiątkowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pozostałych wpisów do Siennicy, do naszego muzeum, będącego swoistym „sanktuarium patriotyzmu Sienniczan”.

 

Maria Laskowska
Stowarzyszenie Absolwentów Siennickich Szkół