29 września odbyło się spotkania zarządu naszego stowarzyszenia w rozszerzonym składzie o zaproszonych gości.

Na wstępie prezes Jerzy Smoliński zebrał serdeczne gratulacje za przyznany mu przez władze samorządowe gminy tytułu Honorowego Obywatela Gminy Siennica za zasługi dla rozwoju oświaty w gminie.

Następnie omówiono stan przygotowań wydawnictwa zjazdowego. Tadeusz Gnoiński apelował o nadsyłanie wspomnień z lat szkolnych  przez absolwentów Liceum Pedagogicznego.

W następnym punkcie zebrania ustosunkowano się do propozycji graficznych nadesłanych na ogłoszony konkurs na logo naszego stowarzyszenia. Pani Monika Pszkit przedstawiła i omówiła nadesłane prace, które jednak zdaniem zebranych nie do końca spełniały oczekiwania. Postanowiono przedłużyć czas trwania konkursu.

Ryszard Reszczyk opowiedział o kolejnych spotkaniach, które organizowane są przez absolwentów jego rocznika. Ostatnie, niestety, spowodowane było śmiercią i pogrzebem jednego z kolegów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Piłatkowski omówił organizację nowego roku szkolnego. Dużą zmianą okazuje się użyczenie części pomieszczeń szkolnych szkole podstawowej.

Na zakończenie spotkania głos zabrała pani wiceprezes stowarzyszenia Irena Łukaszewska apelując o rozpoczęcie poszukiwania pieniędzy mających wspomóc organizację planowanego w 2020 r. zjazdu koleżeńskiego. Sponsorzy są mile widziani.

Ustalono termin kolejnego zebrania.   Odbędzie się ono 15 grudnia o godz. 10.tej.