XIX Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

      

       Piękny architektonicznie i jakże bliski nam, absolwentom, gmach siennickiej szkoły znów zatętnił życiem i wspomnieniami sprzed ponad pół wieku! W sobotę 8 czerwca 2024 roku przybyło z różnych stron kraju na kolejny Zjazd 187 absolwentów tej niezwykłej Uczelni, obchodzącej właśnie 158 lat historii. Obrady otwarto odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, a następnie  minutą ciszy uczczono pamięć Tych, którzy odeszli w okresie od poprzedniego Zjazdu, Profesorów i Absolwentów (23 osoby). Serdecznie powitano honorowych Gości, Burmistrza Stanisława Duszczyka, b. Wójta Grzegorza Zielińskiego, ks. Proboszcza siennickiej parafii dr Jerzego Daneckiego. Słowa podziękowania i najlepsze życzenia od wdzięcznych wychowanków otrzymały obecne na Zjeździe Panie Profesor Maria Urbanowicz, Halina Marek i Maria Kowalczyk. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia pozytywnie oceniono pracę Zarządu i Prezes Ireny Łukaszewskiej w okresie sprawozdawczym. Podziękowano Dyrektor Zespołu Szkół Agnieszce Gańko za dobrą współpracę. Obrady sprawnie poprowadzili Monika Pszkit-Zielińska i Andrzej Jaworski.

         Dla uczestników Zjazdu przygotowano miłą niespodziankę. Utalentowani sienniccy artyści zaprezentowali ciekawy program rozrywkowy – pełne humoru i tanecznego wigoru „Wesele siennickie”, przy akompaniamencie kapeli. Występy zostały przyjęte przez widzów wielkimi owacjami. Gratulujemy pomysłodawcom, tancerzom i muzykom. Reżyserem “Wesela” jest Anna Wąsowska, kierownik sekcji teatralnej działającej przy siennickiej Bibliotece. Wykorzystany został scenariusz według przedstawienia z 1929 r.

      Bogaty w wydarzenia dzień był pełen wzruszających powitań, rozmów, nostalgicznych wspomnień. Spotkania po latach stanowią ogromną wartość, przynoszą wiele radości i życiowych refleksji. Drugim powodem tęsknych powrotów do Siennicy jest troska o historyczną pamięć o naszej wyjątkowej Uczelni, zasłużonej dla polskiej oświaty i regionu. Wspominając uroczyste obchody 100-lecia Szkoły w 1966 roku i czasy świetności Liceum Pedagogicznego, ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w Siennicy nie będzie już od września szkoły średniej. Podczas obrad dokonano przekazania Sztandaru Zespołu Szkół  Siennickiemu Muzeum, któremu nadano imię Patronów Szkoły, Hipolity i Kazimierza Gnoińskich.  Sztandar umieszczono w holu na piętrze w honorowym miejscu.

        Nowo wybrany Zarząd SAiWSS podejmie zadanie wypracowania form i metod  działania dostosowanych do nowej sytuacji. Występuje potrzeba konstruktywnej współpracy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, gospodarza obiektów szkolnych.

        Podczas dyskusji zgłoszono wniosek dotyczący współdziałania z władzami samorządowymi miasta i gminy Siennica w zakresie sprawnego przeprowadzenia remontu budynku d. Seminarium i internatu, gdzie zlokalizowane będzie Siennickie Muzeum. Zarząd Stowarzyszenia będzie podejmował różnorodne działania na rzecz popularyzacji Muzeum i tradycji Szkoły w społeczeństwie. Wśród wniosków programowych zaproponowano także inspirowanie prac naukowych poświęconych historii Siennickich Szkół oraz trwałe upamiętnienie dat historycznych Szkoły na tablicy w gmachu głównym. Zarząd zaplanuje  program obchodów 160-lecia Siennickiej Szkoły, które odnotujemy za dwa lata.

        Istotne treści zawarł w swym wystąpieniu Burmistrz Siennicy Stanisław Duszczyk, który przekazał List gratulacyjny z życzeniami  dla Stowarzyszenia Absolwentów, a jednocześnie  potwierdził rozpoczęcie remontu gmachu d. Seminarium oraz zapewnienie w nim siedziby dla Siennickiego Muzeum. Dziękujemy, Panie Burmistrzu! – na decyzję o remoncie siennickiego zabytku absolwenci Szkoły czekali od dawna. W tym budynku przez 60 lat funkcjonowało Seminarium Nauczycielskie (1866-1926) i pozostały wmurowane  historyczne tablice. Przez długi czas w zabytkowych salach wyeksponowane były zbiory Muzeum, które wkrótce powrócą tu, gdzie działa się najdawniejsza historia Szkoły.

          Prof. Halina Marek podziękowała Panu Burmistrzowi za nadanie Jej i Jej Mężowi Stanisławowi Markowi tytułu Honorowego Obywatela Siennicy, przekazując najlepsze życzenia uczestnikom spotkania. Maria Laskowska zgłosiła wnioski do komisji zjazdowej i  odczytała wzruszający list od Prof. Elżbiety Sawic, a kustosz Muzeum Tadeusz Gnoiński zachęcił absolwentów do pisania wspomnień z czasów szkolnych. Barbara Lelek podkreśliła emocjonalny związek ze Szkołą i potrzebę koleżeńskich spotkań. Ciepłe słowa i pozdrowienia przekazał uczestnikom były Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński, absolwent Szkoły. Była dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Podstawka podzieliła się wspomnieniami z pracy w tej wyjątkowej Szkole.  Podziękowano za efektywną pracę poprzedniemu Zarządowi oraz wybrano nowy skład kierownictwa. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia została Elżbieta Jurkowska, wiceprezesami: Tadeusz Gnoiński i Monika Pszkit-Zielińska.

         Uczestnicy  Zjazdu odwiedzili Siennickie Muzeum, po którym oprowadził kustosz Tadeusz Gnoiński, zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na cmentarzu na grobach Profesorów i Absolwentów Szkoły oraz przy pomniku Antoniego Królikowskiego w ogrodzie szkolnym. Zjazd zakończył się tradycyjnym wieczorkiem tanecznym.

     Zarząd przewidział też dla wszystkich prezenty. Uczestnicy Zjazdu otrzymali nowe publikacje wydane przez Stowarzyszenie: Biuletyn Zjazdowy 2024, Folder Muzeum, cenną prozę Stanisława Gnoińskiego „Dyzio, Porucznik Konrad” o dramatycznych losach młodzieży AK-owskiej w czasie wojny i okupacji oraz monografię „Niezwykli… Hipolita i Kazimierz Gnoińscy, patroni siennickich szkół”. Życie dopisało tym zasłużonym Pedagogom nowy Patronat – nadany Im na Zjeździe Patronat Siennickiego Muzeum, które stanowi skarbnicę wiedzy o historii Szkoły.

 Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Absolwentów w 2023 roku zostało uhonorowane nagrodą „Siennickie Nenufary”, za zasługi dla kultury Ziemi Siennickiej. A dużo  wcześniej, w 1973 roku, ówczesne Koło Sienniczan, przemianowane w 1999 roku w Stowarzyszenie Absolwentów – zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnienia te zobowiązują do kontynuowania i utrwalania dzieła naszych poprzedników.

                                                                                                          Maria Laskowska